Gamle bilder fra Stavanger

Bildet ble tatt 24. april 1974. Foto: Ommund Lundes lysbildesamling/Stavanger Byarkiv.
Bildet ble tatt 24. april 1974. Foto: Ommund Lundes lysbildesamling/Stavanger Byarkiv.

Kyvikhuset ligger på Kyviksmarka ved Frue Kirke på Storhaug.

Lastebil tilhørende Stavanger Ingeniørvæsen 1917. Foto: Haakon Johannesen/Stavanger Byarkiv.
Lastebil tilhørende Stavanger Ingeniørvæsen 1917. Foto: Haakon Johannesen/Stavanger Byarkiv.
Bygging av Skagenkaien ca. 1900. Foto: Stavanger Byarkiv.
Bygging av Skagenkaien ca. 1900. Foto: Stavanger Byarkiv.
Nøk i Vågen ca. 1910. Foto: Statsarkivet i Stavanger.
Nøk i Vågen ca. 1910. Foto: Statsarkivet i Stavanger.

Historien om brannbåten Nøk finner du her.

Vågen 1860-årene. Foto: Ukjent.
Vågen 1860-årene. Foto: Ukjent.
Motiv fra Østervåg. Maleri av Gjemre 1887.
Motiv fra Østervåg. Maleri av Gjemre 1887.

Historien om Østervåg finner du her.

Stavanger Gassverk 7. juni 1952. Foto: Stavanger Byarkiv.
Stavanger Gassverk 7. juni 1952. Foto: Stavanger Byarkiv.
Strandkaien ca. 1900. Til venstre Stavanger Toldbod under restaurering. Foto: Ukjent.
Strandkaien ca. 1900. Til venstre Stavanger Toldbod under restaurering. Foto: Ukjent.
Posthuset 1911. Foto: Ukjent.
Posthuset 1911. Foto: Ukjent.
Motiv fra Torget 1915. Foto: Johs Floor.
Motiv fra Torget 1915. Foto: Johs Floor.
Drollehålå 1923. Foto: Ukjent.
Drollehålå 1923. Foto: Ukjent.

Historien om Drollehålå finner du her.

Gamlebenken ved Breiavatnet 1933. Foto: Ukjent.
Gamlebenken ved Breiavatnet 1933. Foto: Ukjent.
Nedre Holmegate 1954. Foto: Ukjent.
Nedre Holmegate 1954. Foto: Ukjent.
Verksgata 62. H. Øgreid & Sønner. Foto: Ukjent.
Verksgata 62. H. Øgreid & Sønner. Foto: Ukjent.

Historien om Verksgata finner du her.

Badehusgata. Foto: Ukjent.
Badehusgata. Foto: Ukjent.
Barnebiblioteket ved St. Petri plass 1937. Foto: Stavanger Byarkiv.
Barnebiblioteket ved St. Petri plass 1937. Foto: Stavanger Byarkiv.
Foto: Stavanger Byarkiv.
Foto: Stavanger Byarkiv.
Foto: Stavanger Byarkiv.
Foto: Stavanger Byarkiv.

Nedre Strandgate 10. Huset ble revet i februar 1960. Bakken til høyre er Bekkegata. 

Hommelandsskjæret på Buøy 1915. Foto: Stavanger Byarkiv.
Hommelandsskjæret på Buøy 1915. Foto: Stavanger Byarkiv.