Egersunds Turnforening

Akrobattroppen fra ca. 1931 som opptrådte ved inntektsgivende arrangementer. Fra venstre: Trygve Karlsen, Hans Kvadsheim og Steinar Eia. Bak: Karl A. Thorsen. Foto: Egersunds Turnforening.
Akrobattroppen fra ca. 1931 som opptrådte ved inntektsgivende arrangementer. Fra venstre: Trygve Karlsen, Hans Kvadsheim og Steinar Eia. Bak: Karl A. Thorsen. Foto: Egersunds Turnforening.

Egersunds Turnforening ble stiftet i Egersund 21. september 1891. Hovedinspirator var lærer Hans Thu. Foreningen deltok på sitt første turnstevne i 1893.

Den eneste ungdomsforeningen i Egersund i 1890 var Egersunds Kristelige Ynglingeforening. Pro-grammet for de ukentlige møtene var i hovedsak opplesinger, foredrag og sangøvelser. Noen av medlemmene følte derimot trang til mer fysisk utfoldelse og arrangerte fotturer. På disse turene ble det utført enkle turnøvelser som å hoppe bukk og hoppe lengdesprang. Ungdommene ble nok også inspirert av at både Sandnes og Haugesund fikk sine turnforeninger dette året, og dermed kom ideen til å starte egen turnforening.

En ressurs for byen
Turnforeningen ble i mange år den dominerende idrettsforeningen i Egersund. Med sine ivrige og aktive medlemmer fikk den stor betydning for utviklingen og opprettelsen av andre idrettsforeninger. Flere av medlemmene i Turnforeningen ble med å starte Egersund Bicycleclub i 1899 og Egersunds Idrettsklubb - EIK i 1919. Egersunds Turnforening ble en ressurs som også andre fikk nytte av når det trengtes. I mange år var foreningen en av drivkreftene bak 17. mai arrangementene i byen.

Håndverkernes Sangkvartett
I 1917 dannet sang-interesserte medlemmer en "kvartett" som skulle være til hygge og glede ved utflukter og andre sammenkomster. Senere ble det tatt opp andre medlemmer for å få et bedre utbygd kor med alle stemmegrupper. Koret ble snart en selvstendig forening og fikk navnet Hånd-verkernes Sangkvartett.

Arrangerte eget stevne i hjembyen
I 1893 deltok Egersunds Turnforening på sitt første turnstevne. Foreningen stilte med 12 mann i det
første Vesterlenske kretsstevnet i Stavanger. Syv år senere arrangerte Egersunds Turnforening sitt eget stevne i hjembyen. Turnforbundets president Martens fra Bergen, åpnet og avsluttet stevnet. Det ble delt ut ti sølv- og 21 bronsemedaljer. Etter stevnet skrev Dalane Tidende følgende:
Efterat man havde indtaget Smørrebrød og Øl kom Punschen på Bordet. Talernes Række aabnedes af Overretssagfører Friele med Leve for Hans Majestet Kongen. G. Albrethsen talte for Turnsagen, Hans Thu for Fædrelandet, Campel-Andersen fra Bergen for Egersunds Turnforening, Brynhildsen for For-bundstyret, Anfindsen, Sandnes for Turnkretsen, Jersin, Bergen for Stortinget, Mossige, Sandnes for Gjæstfriheden og Johannes Blytt, Bergen for Egersunds Damer.

Det fortelles også at egersundere og bergensere fortsatte dansen på hotellet til solen sto høyt på himmelen...

Til hovedsiden