Helter i hvitt

Historien om sykehus og helseforetak i Rogaland

Eboken Helter i hvitt er under arbeid og vil bli utgitt i løpet av høsten 2024. Den er skrevet av Erling Jensen og blir utgitt av Allmennforlaget.

Eboken tar for seg historien om sykehus og helse-foretak i Rogaland fra middelalderen og frem til i dag. Den er illustrert med både eldre og nyere foto.

Format: PDF.
Størrelse: A4.

Mer info kommer etter hvert...

Innhold:
Stavanger Hospital
Radesykehuset i Stavanger
Radesyken
Jordmødre i gamle dager
Gangkoner
Karantenekommisjonen
Stavanger Amts Sykehus
Den Kombinerede Indretning
Herman Wedel Major
Koleraen i Rogaland
De sinnsyke
Vårsildavgiftsfondet
Vårsildavgiftsfondets sykehus i Haugesund
Egersund sykehus
Haugesund sjukehus
Søster Thea
Sanitetsforeningene i Rogaland
Hillevåg Arbeidsgård
Stavanger sykehus
Hartvig Sverdrup Eckhoff
Martha Mortensen Persen
St. Fransiscus Hospital i Stavanger
Tuberkulose
Haugesund Sanitetsforening
Førre Tuberkulosehjem
Dale sindsygehus
Spanskesyken
Stokkaveiens sykehus
Sandnes sykehus
Moi Sanatorium
Nedstrand tuberkuloseheim
Ramsvig Tuberkulosehjem
To sindsyke anbrakt i fyllearresten i Raadhuskjælderen
Norske kvinners sanitetsklinikk
Friluftskolen i Ramsvik
Lindum helseheim
Bjerkreim Sanatorium
Haugesund Sanitetsforenings barnehjem
Kopervik sykehus
Tuberkulosesanatoriumet på Hiimsmoen
Sauda sjukehus
St. Franciskus hospital i Haugesund
Rogaland sykehus
Haugesunds Pleiehjem for Sinnsyke
Trødene pleiehjem
Høylands tuberkulosehjem
Dr. Dahls klinikk
Skåland tuberkulosehjem
Engelsvoll Psykiatriske Sjukeheim
Tjelta pleiehjem
Bakkebø Hjem og Arbeidsskole
Nærlandsheimen
Haugesund Sanitetsforenings Revmatisme­sykehus
Lassatjern Ettervernshjem
Klokkargarden psykiatriske sjukeheim
Eigersund sjukehus/sjukeheim
Nye Stavanger universitetssykehus
Mer kommer...