Mauritzengården

Mauritzengården. Foto: Erling Jensen.
Mauritzengården. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Mauritzengården ligger i Stavanger på hjørnet av Kirkegata og Prostebakken. Svend Mauritzen kjøpte eiendommen i 1904 av enken madam Serine Wesnes som tidligere hadde drevet Wesnes hotell her. Svend Mauritzen eide og drev også såpefabrikken Mauritzens Sønner AS.

Eiendommen ble kjøpt for 35 000 kroner. Huset som hotellet lå i ble bygd i 1819 av dansken Niels Christian Jespersen. Hans kone, og senere døtrene, drev Jespersens Hotel videre etter at dansken døde. Dette ble senere Wesnes hotell. 

Hotellet ble revet og Mauritzen fikk arkitekt Torgeir Alvsaker til å tegne murbygningen i jugendstil. Den sto ferdig i 1905 og ble beskrevet som et eventyrslott midt i Stavangers travleste gadekryss. Svend Mauritzen døde 26. november samme året, og hustruen Kirsten Mauritzen ble eier av gården. Bygningen har tre etasjer og er bygd i rød tegl.

Protestene var mange, da naboene mente at bygningen ble for høy. Men før myndighetene rakk å behandle saken så var allerede murgården ferdigstilt. Bygningen ble godkjent, men en lignende disposisjon kunne ikke for fremtiden påregnes ble det advart.

Mauritzengården har i dag adresse Kirkegata 12 og inneholder butikklokaler, kontorer, lager og pub. I toppetasjen er det en leilighet på 110 kvadratmeter.

Bildet ble malt av Alf Pedersen i 1979.
Bildet ble malt av Alf Pedersen i 1979.