Mauritzengården

Mauritzengården. Foto: Erling Jensen.
Mauritzengården. Foto: Erling Jensen.

Svend Mauritzen eide og drev såpefabrikken Mauritzens Sønner AS. I 1904 kjøpte han eiendommen som hadde adresse Provstebakken 2 av enken madam Serine Wesnes som tidligere hadde drevet Wesnes hotell her.

Eiendommen ble kjøpt for 35 000 kroner. Det gamle huset som hotellet lå i ble bygd i 1819 av dansken Niels Christian Jespersen. Hans kone, og senere døtrene, drev Jespersens Hotel videre etter at dansken døde. Dette ble senere Wesnes hotell. Mer om hotellet kan man lese i boken Skaal Stavanger!

Hotellet ble revet og Mauritzen fikk arkitekt Torgeir Alvsaker til å tegne den flotte murbyg-ningen i jugendstil. Den som sto ferdig i 1905. Svend Mauritzen døde samme året, og hustruen Kirsten Mauritzen ble eier av gården. Bygningen har tre etasjer og er bygd i rød tegl.

Protestene var mange, da naboene mente at bygningen ble for høy. Men før myndighetene rakk å behandle saken så var allerede murgården ferdigstilt. Bygningen ble godkjent, men en lignende disposisjon kunne ikke for fremti-den påregnes ble det advart.

Mauritzengården har i dag adresse Kirkegata 12 og inneholder butikklokaler, kontorer, lager og pub. I toppetasjen er det en leilighet på 110 kvadratmeter.

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.