Hotel du Nord

Trebygningen lå ved Domkirkeplassen i Stavanger og fikk i 1861 adressen Kongsgata 6. Den eldre bygningen hadde vært bolig for kannikerne, og senere embetsbolig for de lutherske biskopene. 

I 1841 ble bygningen ombygd til hotell og fikk et tilbygg på to etasjer mot Kirkegata og Kongsgata. Hotel du Nord ble i 1882 kjøpt av Stavanger Brændevinssamlag som igjen solgte eiendommen til Stavanger kommune.

Mer informasjon om Hotel du Nord finner man i boken Skaal Stavanger!