Hotel du Nord

Tekst: Erling Jensen
Trebygningen lå ved Domkirkeplassen i Stavanger og fikk i 1861 adressen Kongsgata 6. Den eldre bygningen hadde vært bolig for kannikerne, og senere embetsbolig for de lutherske biskopene. 

Sognepresten bodde også der en tid. Senere tilhørte den lagmann Hans Knoph som i 1787 solgte den til lagmann Jacob Hveding. Det Stavangerske Klubselskab kjøpte eiendommen av ham i 1810. I 1841 ble bygningen ombygd til hotell og fikk et tilbygg på to etasjer mot Kirkegata og Kongsgata. De store rokok-kosalene ble gjort om til hotellrom. I bispens og sogneprestens tidligere gård ble det innredet restaura-sjonslokaler og teatersal. Beliggenheten var sentral ved det såkalte Hestetorvet. I et av tilbyggene ble det innredet kafé for byens bedre folk, mens allmuen eller den gemene hop fikk sitt spisested i det gamle husets kjeller.
 Den store Johnsasalen i 2. etasje ble utleid som selskapslokale og brukt til konserter og teaterforestillinger. Den ble brukt som teatersal fram til byens nye teaterbygning sto ferdig i 1883, det som i dag er Rogaland Teater.

Hotellet ble etablert av Samuel Olsen som drev det til 1862. Det ble da avertert til salg på grunn av hans svekkede helse. Johannes Olsen fra Sauda overtok hotellet i mars 1862 for 7800 spd. Samuel Olsen døde i 1866.
 I 1875 overtok den 57 år gamle skipper Johannes Wisnæs hotellet. I mars 1877 kjøpte Andreas Wesnes eiendommen for 84 000 kroner, men fire år senere averterte han eiendommen for salg.


Hotel du Nord ble i 1882 kjøpt av Stavanger Brændevinssamlag som igjen solgte eiendommen til Stav-anger kommune for 30 000 kroner mot at byens brannvakt fikk tilhold her. Bygningen rommet også lokaler for politi, byingeniør, formannskap, kemner og fattigforstander i noen år. Bygningen ble revet i juni 1957 og tomten ble opparbeidet til Domkirkeplassen.

Kilde: Skaal Stavanger! Erling Jensen. Allmennforlaget 2019.

Til hovedsiden