Stavanger Jernindustri A/S

Tekst: Erling Jensen
Stavanger Jernindustri A/S ble startet 2. oktober 1916 av skipsbyggmester Bernhard Marcelius Steinkopf (1864–1933) og skipsbygger Thorvald Gisle Aalgaard Aasland (1884–1947).

Gisle Aasland.
Gisle Aasland.

Bernhard Steinkopf hadde tidligere arbeidet som skipsbyggmester hos Stavanger Støberi & Dok i 38 år. Også Gisle Aasland hadde arbeidet der som skipstømmermann.

Bernhard Steinkopf var bror til min tippoldefar Hans Julius Steinkopf.

Stavanger Jernindustri A/S lå i Haugesundsgata 41/43 i Storhaug bydel. Virksomheten omfattet jernkonstruksjoner og platearbeider, reparasjonsarbeider for dampskip og fabrikker, og som spe-sialitet ble det produsert autoklaver for hermetikkindustrien, meierier og lignende. Fabrikkens tomteareal utgjorde ca. 4000 kvadratmeter. I 1918 var det ca. 16 ansatte og i 1950 ca. ti ansatte. Stavanger Jernindustri ble senere fusjonert med Stålteknikk.

Bernhard Steinkopf døde i 1933, og sønnen Alexander Steinkopf overtok etter ham. I 1951 startet Alexander Steinkopf nytt firma; A. Steinkopf Mek. Verksted. Alexander Steinkopf døde i 1984.