Stavanger Jernindustri A/S

Tekst: Erling Jensen
Stavanger Jernindustri A/S ble startet 2. oktober 1916 av skipsbyggmester Bernhard Marcelius Stein-kopf (1864–1933) og skipsbygger Thorvald Gisle Aalgaard Aasland (1884–1947).

Gisle Aasland.
Gisle Aasland.

Bernhard Steinkopf hadde tidligere arbeidet som skipsbyggmester hos Stavanger Støberi & Dok i 38 år. Også Gisle Aasland hadde arbeidet der som skipstømmermann.

Bernhard Steinkopf var bror til min tippoldefar Hans Julius Steinkopf.

Stavanger Jernindustri A/S lå i Haugesundsgata 41/43 i Storhaug bydel. Virksomheten omfattet jernkon-struksjoner og platearbeider, reparasjonsarbeider for dampskip og fabrikker, og som spesialitet ble det produsert autoklaver for hermetikkindustrien, meierier og lignende. Fabrikkens tomteareal utgjorde ca. 4000 kvadratmeter. I 1918 var det ca. 16 ansatte og i 1950 ca. ti ansatte. I 1959 ble firmanavnet endret til Stavanger Stålindustri A/S. I 1991 flyttet de til Ålgård med Reidar Aasland som daglig leder.

Bernhard Steinkopf døde i 1933, og sønnen Alexander Steinkopf overtok etter ham. I 1951 startet Alexander Steinkopf nytt firma; A. Steinkopf Mek. Verksted. Alexander Steinkopf døde i 1984.