Kommedalsbåten

Svarttrost - 28 fot.
Svarttrost - 28 fot.

Fra starten foregikk produksjonen i et naust i Dusavik i Stavanger. Det ble bygd båter i både klink og kravell. I begynnelsen ble det produsert mest brønnbåter til fiskeridrift, men også snekker til fritidsbruk. 

Kommedalsbåten ble utviklet og bygd av Torger Kommedal (1917–2002). Under 2. verdenskrig arbeidet han hos båtbygger Erik Notvik Aslaksen, men i 1947 startet han sin egen bedrift. Han var ikke bare båtbygger, han laget også sitt eget verktøy, alt fra fres til sirkelsag. Han arbeidet til han døde 85 år gammel.

Det som kjennetegner en Kommedalsbåt er at den har såkalt panserhekk. Hekken på båten buer ut-over, og kan minne om baugen på en indianerkano. Kommedalsbåtene ble etter hvert et vanlig syn på fjordene, og den lett gjenkjennelige hekken fikk ganske snart betegnelsen Kommedalsrau. Kommedalsbåtene var trebåter med motor, mellom 24 og 30 fot. Mest fiskebåter, men også en del lystbåter. Kundene var helst fiskere på strekningen fra Egersund til Haugesund, men det ble også levert båter lenger unna, helt til Sør-Sverige.

I 1960 ble et nytt båtbyggeri tatt i bruk, og utover i 1960-årene ble anlegget videre utvidet med molo og skikkelig havn. I båtbyggeriet var det plass til å bygge tre båter om gangen. Det behøvdes, for Kommedalsbåtene var veldig populære. På tross av at produksjonen nå gikk på "samlebånd", så var det likevel to års leveringstid.

Her på Tasta ble båtene bygget. Bildet ble tatt 8. november 2020. Foto: Erling Jensen.
Her på Tasta ble båtene bygget. Bildet ble tatt 8. november 2020. Foto: Erling Jensen.

Sønnene Birger og Theodor ble tidlig med på båtbyggingen. De stakk ned i naustet og hjalp til når de hadde fri fra skolen. Etter ferdig skolegang ble de begge båtbyggere sammen med faren. Birger drev først en periode med fiskeri, men så ble også han båtbygger. Nora, Torgers kone, var også båtbyg-ger, men på deltid. Hun var ekspert i å sette trepropper i naglehullene i skroget. Det var mange  naglehull å proppe i et skrog, og hun kunne skryte av at ikke en eneste propp hadde falt ut på noen av alle de båtene hun hadde proppet. 

Den siste båten ble bygd i 1985/1986 av Torger Kommedal og hans 15-års gamle barnebarn Roald Kommedal. Theodor fortsatte båtbyggeriet, og hadde restaurering og reparasjon av båter som hobby. Theodor Kommedal døde i november 2015.

Kommrdalsbåten Alstein. Foto: Erling Jensen.
Kommrdalsbåten Alstein. Foto: Erling Jensen.

Alstein kjøpte jeg i 2011, den ble tidligere brukt som fiskebåt i Kvernevik-området. Den ble bygd i 1956 og var 26 fot. Motoren var en BMC 66 HK diesel. De senere årene ble den brukt som fritidsbåt, og hadde hjemmehavn i Svankevigå. Alstein ble senket i 2014. Bildet tok jeg på Vestre Åmøy like utenfor Stavanger.

Svarttrost
Svarttrost

Båten het opprinnelig Bøgutt, og ble levert som selvbyggeprosjekt til en fisker som het Bø på Roaldsøy. Den ble bygget i begynnelsen av 1970-årene, er 28 fot og motoren er en Marna M2. Senere fikk den navnet Svarttrost og hadde hjemmehavn i Frognerkilen i Oslo.

Til hovedsiden