Røyneberg gamle skole

Røyneberg gamle skole. Foto: Erling Jensen.
Røyneberg gamle skole. Foto: Erling Jensen.

Røyneberg skole lå i Sola kommune og ble bygd i 1927 og tatt i bruk i 1928. Da skolen ble bygd inneholdt den to store klasserom, lærer og materialrom, sløydsal, og en leilighet i 2. etasje.

Vanntoaletter ble installert i 1950-årene. Skolen bar preg av eldre, lokal byggeskikk og var en staselig bygning. Det ble drevet skole i bygget fram til 1982. Bygget ble i de senere årene brukt som kultursen-ter. Sola Atelier og Sola Husflidslag hadde sine lokaler i bygget. I kjelleren var det keramikkverksted og malerivirksomhet. På loftet var det vevstuer.

I 2010 mottok Sola kommune 1052 underskrifter fra innbyggere som protesterte mot vedtak om riving av det gamle bygget. Innbyggerinitiativet ble ikke tatt til følge. Tidligere vedtak om riving ble opprett-holdt og bygningen ble revet.

Til hovedsiden