Røyneberg gamle skole

Røyneberg gamle skole. Foto: Erling Jensen.
Røyneberg gamle skole. Foto: Erling Jensen.

Røyneberg skole lå i Sola kommune og ble bygd i 1927 og tatt i bruk i 1928. Da skolen ble bygd inneholdt den to store klasserom, lærer og materialrom, sløydsal, og en leilighet i 2. etasje.

Vanntoaletter ble installert i 1950-årene. Skolen bar preg av eldre, lokal byggeskikk og var en staselig bygning. Det ble drevet skole i bygget fram til 1982. Bygget ble i de senere årene brukt som kultur-senter. Sola Atelier og Sola Husflidslag hadde sine lokaler i bygget. I kjelleren var det keramikkverk-sted og malerivirksomhet. På loftet var det vevstuer.

I 2010 mottok Sola kommune 1052 underskrifter fra innbyggere som protesterte mot vedtak om riving av det gamle bygget. Innbyggerinitiativet ble ikke tatt til følge. Tidligere vedtak om riving ble opprettholdt og bygningen ble revet.

Til hovedsiden