Bygningene som forsvant i Stavanger

Bygningen sto i byparken og ble bygd ca. 1880. Den ble kalt stabburet og ble revet i 1922 da Musikkpaviljongen ble oppført. Foto: Stavanger byarkiv.

Axel Sømme's garveri ved Breiavatnet. Foto: Ukjent.

Huset ble oppført i 1615 av sokneprest Jonas Jenssøn. Fra 1773 ble det brukt som sykehus (Radesykehuset). Alexander L. Kielland ble født her i 1849 og bodde i huset i perioden 1892–1902. Huset ble flyttet til Dues vei i 1906 og revet så sent som i 1980 av Stavanger kommune. Foto: Statsarkivet i Stavanger.

Bjergsted ca. 1925. Foto: Ukjent.

Blaasenborg skole. Foto: Ukjent.

Disse husene lå på Torget. Byfogd Christensens hus til venstre. Foto: Ukjent.

Børsen lå i Kirkegata 6 og ble oppført i 1878. Den ble revet i 1968. Foto: Ukjent.

Grand Hotel i 1934. Hotellet lå i Nedre Holmegate 10 og brant ned til grunnen 7. mai 1945. Foto: Wilse. 

Hotel Nordstjernen hadde adresse Skagen 29 og ble etablert i 1898. Foto: Ukjent. 

Banken og brannstasjonen ca. 1910. Foto: Ukjent.

Kjeringholmen 1930. Foto: Statsarkivet i Stavanger.

Muségata 9. Villaen ble oppført i 1896. I murbygningen lå Løveapoteket som ble etablert i 1904. Begge bygningene ble revet i 1970. Foto: Ukjent.

Norges Bank i 1914. Bygget ble oppført som bolig for Thomas S. Falck i 1875 og revet i 1960. Foto: Ukjent.

Slakthuset på Fiskepiren. Foto: Ukjent.

Stavanger kommunale slakteanlegg på Kjeringholmen ble revet i 1993. Foto: Stavanger by-arkiv.

Stavanger stasjon i 1913. Bygget ble revet i begynnelsen av 1960-årene. Foto: Ukjent.

Undergangen åpnet 16. mai 1961. Den ble fjernet i 2005. Foto: Ukjent.

Torget i 1970. Foto: Ukjent.

Posthuset ble revet i 1974. Foto: Ukjent.

Urgata i 1895. Dette var en viktig handlegate. Mesteparten av gata og bygningene ble revet da Torgterrassen ble bygd i begynnelsen av 1970-årene. Foto: Ukjent.

Vindmøllen på Møllehaugen ble oppført i 1836 og revet i 1951. Foto: Ukjent.

Denne delen av Øvre Strandgate ble revet i 1960-årene. Bildet ble tatt i 1949. Foto: Dreyer Bok.

Til hovedsiden