Helleland kirke

Helleland kirke. Foto: Erling Jensen.
Helleland kirke. Foto: Erling Jensen.

Helleland kirke ligger i Eigersund kommune i Rogaland og ble bygget i 1832. Byggmester var Tollak Gudmestad. Kirken er bygd i klassisistisk stil og tegnet av arkitekt Hans Ditlev Linstow. 

Tidligere sto det også en kirke her som ble bygd i 1629, men den ble revet i 1830, og det meste av in-ventaret ble solgt på auksjon. Første gang Helleland sokn forekommer i kildene er i et brev fra 1358 i forbindelse med et makeskifte av jordegods i gården Strømstad. Den første (katolske) presten som er kjent ved navn er Sigurd Ivarsson som nevnes i 1429. Det var trolig kirke her like lenge som gården var bosted for prest, fra ca. 1300-tallet. I 1724 ble den gamle kirken kjøpt av en privatmann fra Eger-sund for 200 riksdaler.

Altertavlen i Helleland kirke ble gitt som gave i 1905. Motivet viser Simeon i templet som holder Jesusbarnet. Tavlen ble malt av sogneprest Thorvald Egidius Isaachsen. Prekestolen ble laget til 100-årsjubileet i 1932 av den lokale snekkeren Nils Møgedal.

Kirken har to kirkeklokker. Den ene ble støpt ved Nauens klokkestøperi ved Tønsberg i 1902, mens den andre trolig er fra 1760.

Det første orgelet ble gitt i 1905 av folk fra Helleland som hadde utvandret til Amerika. En tavle med navn på de 152 giverne henger i våpenhuset. I 1962 ble et Walcker-orgel anskaffet.

Til hovedsiden