1 + 1 = 2

Kan du visa meg lyset, når eg går den mørke vei
Kan du holda meg i håndå, når eg bler usikker og lei
Kan du se at eg e liten, når eg prøve å ver stor
Kan du gi meg stillhet, når eg går tomme for ord

Eg vil visa deg lyset, når du går den mørke vei
Eg vil holda deg i håndå, når du bler usikker og lei
Eg vil se at du e liten, når du prøve å ver stor
Eg vil gi deg stillhet, når du går tomme for ord

La me begge søka lyset, når me går den mørke vei
La me holda kverandres hender, når me bler usikre og lei
La me tåla at me e små, i ein verden som e stor
La me ver samen i stillhet, når me går tomme for ord

Tekst: Erling Jensen - 2023.

Til hovedsiden