Stavangers historie 1900-tallet

1900
1467 personer emigrerte fra Stavanger.
Den vestlandske Assuranceforening ble etablert 1. januar.
Folkekjøkkenet åpnet 17. mars i Nedre Holmegate 25.
Hetland Sparebank ble etablert, og virksomheten startet året etter.
Hillevaag Vognfabrik ble etablert.
Gunnar Løviks Mineralvannsfabrikk ble etablert i Kongsgata 26.
Kailengden i Stavanger var 1400 meter.
Narvesens Kioskkompani åpnet sin første kiosk i Stavanger. Den sto ved det gamle posthuset.
Presten, pressemannen og politikeren Lars Oftedal (1838–1900) døde 2. mai.
Sigbjørn Obstfelder døde 29. juli.
Stavanger Bondeungdomslag ble stiftet.
Stavanger Døveforening ble stiftet 9. desember. Les mer her.
Stavanger Gasværk hadde 362 gasslykter i byen.
Victoria Hotel åpnet lørdag 14. juli i Skansegata 1. Les mer i boken Skaal Stavanger!

1901
Café National åpnet 1. februar i Sølvberggata 4.
Hetland Sparebank åpnet sine første lokaler i Østervåg 2. januar.
Jernbaneverkstedet innførte forsøk med 9-timers arbeidsdag.
Kvinnelige Hermetikarbeideres forening stiftes.
Stavanger Bibliotek flyttet inn i lokalene til det som tidligere var Den Kombinerende Indretning.
Stavanger Hermetikarbeiderforening ble stiftet.

1902
Stavanger Private Lawn-Tennisklubb ble stiftet. Klubben skiftet senere navn til Stavanger Tennisklubb.
Storhaug skole var ferdig bygd og kunne tas i bruk av 869 elever.
Vassøy gamle skole ble oppført.

1903
Thoralf Gjesdal ble født 26. desember. Kunstmaleren deltok 17 ganger på Statens Høstutstilling og 15 ganger på Vestlandsutstillingen. Han var hovedsakelig landskaps- og portrettmaler, ofte med motiv fra hjembyen Stavanger. I 1936 startet Gjesdal en privat malerskole i Stavanger. Han fikk ry som en flink pedagog. En av elevene hans var Reidar Berge. Thoralf Gjesdal døde 1. april 1963.
Torvets Kaffehus åpnet. Kafeen lå i Brattegata 4, der hvor Torgterrassen ligger i dag.

1904
Askeland ur og smykker ble etablert.
Kaffistova aat Bondeungdomslaget åpnet. Kafeen lå i annen etasje i Østervåg 25 og åpnet lørdag
30. januar. Den ble drevet av Stavanger Bondeungdomslag. Les mer i boken Skaal Stavanger!
Roklubben Terje Viken ble stiftet 23. januar.

1905
Hetland Meieri ble etablert.
Hundvåg kapell ble vigslet 19. november. Les mer her.
Ny tollbod ble tatt i bruk på Skansekaien.
Samvirkendes Musikkorps ble stiftet.
Stavanger Annonce-Expedition ble etablert.
Stavanger Bliktrykkeri og Maskinverksted ble etablert.
Stavanger idrætsforening ble stiftet 17. september.
Sven Oftedal ble født 3. juni.

1906
6. april døde Alexander L. Kielland på Haukeland sykehus i Bergen. 11. april ble han bisatt fra Stavan-ger domkirke.
6. juli ble feriekolonien Sanitas åpnet.
Fotballklubben Vidar ble stiftet 18. april.
Gullsmed Bernhard Hansen ble etablert.
Kong Haakon VII besøkte byen.

1907
Alexander L. Kiellands barndomshjem ved Breiavatnet ble revet for å gi plass til byens nye posthus.
Kvaleberg skole ble oppført i Hillevågsveien 82.
Roaldsøy skole ble tatt i bruk.

1908
Drosjetrafikken i Stavanger startet.
Hermetikkfabrikken Preserving Co. Nor ble etablert i Verksgata 31. (1908–1925).
Stavanger biograf ble åpnet i Øvre Holmegate av malermester Jonathan Øvregaard. Den siste fore-stillingen ble vist 8. desember 1923.
Stavanger Tinfabrik startet opp. Fabrikken fremstilte tinn og jern av blikkavfall, men spesialiserte seg på bly og blylegeringer. I 1911 gikk de i gang med å bygge en fabrikk til fremstilling av hagl og bygde et 60 meter høyt jerntårn med et smeltehus på toppen. Dette ble kalt Hagltårnet og ble revet i 1974.
Tou Bryggeri ble slått sammen med Stavanger Aktiebryggeri som lå i Lervigsveien. Les mer i boken Skaal Stavanger!

1909
1. april flyttet Politiet inn i Stavanger kommunes eiendom i Hospitalgata 8. Hele bygget brant ned 14. mars 1929.
Andreas Jacobsen (Ajax) ble født.
Gottfred Borghammer ble født på Blåsenborg, nærmere bestemt i Risbakken 9.
Hakon Storm og Ludvig Monsen, populært kalt Storm-Monsen stiftet Stavanger Natmission. 
Restaurant Promenaden ble åpnet i Kirkegata 20. Les mer i boken Skaal Stavanger!
Stavanger Elektrisitetsverk ble etablert og Stavanger fikk elektrisitet.
St. Johannes kirke ble innviet 15. desember.

1910
Eiganes gravlund ble innviet 10. februar. Les mer her.
Hermetikkfabrikken Mira as ble etablert i Allmenningsgata 8. (1910–1927). I dag holder Reidar Berge Museet til i bygningen.
Ingeborg Kristine Midttveit ble Stavanger første politibetjent 9. juli.
Stavanger hadde 37 261 innbyggere.
Stavanger Amts Gartnerforening ble stiftet.
Stavanger Forsvarsforening ble stiftet 13. desember.
Stavanger Kvinde- og Spæbarnshjem startet opp sin virksomhet i Paradisveien, nær Strømvigveien. Den var særlig rettet mot vanskeligstilte, ugifte mødre og flere barn ble adoptert bort til såkalte "bedre hjem". Institusjonen ble nedlagt i 1938. Senere overtok Stavanger Kommune bygget og drev barnehjem der frem til 1980-årene. Barnehjemmet ble da flyttet til Lassa.
Stavanger svømmeklub ble stiftet 31. august.

1911
Chr. Bjellands Papir- og Bliktrykkeri ble etablert.
Hagltårnet sto ferdig.
Posthuset ved Breiavatnet ble tatt i bruk 3. desember.
Produksjonslaget Samhold ble etablert av de lokale forbruksforeningene.
Restaurant Berner i Skagen 38 åpnet.
Roan A/S ble etablert i Kirkegata 17. Klesbutikken flyttet senere til Kirkegata 16. Butikken ble nedlagt i 2021.
Rogaland Auto A/S ble startet av Paul Bang og Einar Schei 1. juni.
Storhaug apotek ble etablert. Apoteket ble nedlagt i 2001.
Storhaug Skolekorps ble stiftet, som det nest eldste i landet.
Vestlandske Cementstøberi ble etablert.

1912
Carl Bang ble født i 20. januar.
Det bebygde arealet i Stavanger var 1875 mål fordelt på 37 300 innbyggere.
Feriekolonien DuedalenFogn ble åpnet.
Ferjetrafikken til Buøy og Nyhavn startet fra Breialmenningen ved vestsiden av Kjeringholmen.
Fylkeslegen i Rogaland ble opprettet.
Grand Hotel ble utvidet med en etasje.
North Sea Packing Co. as ble etablert i Nedre Banegate 40. (1912–1962).
Statuen av Asbjørn Kloster ble avduket 1. desember ved Breiavatnet og jernbanestasjonen.
The Viking Sardine Factory ble etablert i Nedre Banegate 51.
Union Canning Co. as ble etablert i Støperigata 4-6.
Vestlandske Bliktrykkeri ble etablert.

1913
Cape Canning Co. as ble etablert i Nedre Banegate 41. (1913–1957).
Idrettslaget Brodd ble stiftet 25. april som Boldklubben Brodd.
Indremissionshotellet åpnet i Mortvedthuset på Torget. Les mer i boken Skaal Stavanger!
Kong Haakon VII besøkte Stavanger.
Matstova til Bondeungdomslaget åpnet. Kafeen lå i Øvre Holmegate 20.
Solborg Folkehøgskole ble grunnlagt.
Stavanger Baptistmenighet ble stiftet i juni. Les mer her.

1914
Stavanger skiklub ble stiftet 16. mars.
Strømvik bad åpnet 1. juni.

1915
370 bedrifter var etablert i Stavanger og sysselsatte 7328 årsverk.
Bondeheimen åpnet i Valberggata 9. 1. mai 1961 ble navnet på kafeen endret til Gjesteheimen.
Det Stavangerske Klubselskabs eiendom i Olavskleivå 26, den gang Kleven, ble overtatt 30. januar.
D/S Lysefjord ble bygd ved Stavanger Støberi & Dok. Les mer i boken Dokken.
Frelsesarmeens barnekrybbe i Kongsteinssgata 48 åpnet 27. juni.
Hermetikkfabrikken Central Canning Co ble etablert i Verksgata 13. (1915–1981).
Hermetikkfabrikken West Norway Canning Co. ble etablert i Store Skippergt. 4. (1915–1923).
Norges Statsbaner flyttet verkstedet sitt fra Stavanger til Vaulen. Verkstedet ble flyttet til Kvaleberg i 1957.
Rosenberg Mekaniske Verksted flyttet virksomheten fra Sandvigå til Buøy.
Stavanger Drosjeeierforening ble etablert.
Stavanger Sjømannshjem åpnet 15. mai.
Vaaland Dampbakeri & Conditori ble etablert i Muségata 46.

1916
Arkitekt Einar Hedén ble født i Stavanger 13. november.
Egenes kolonihage ble stiftet 17. april.
Hermetikkfabrikken Hermes Canning ble etablert i Haugesundsgata 39. Bygningen ble revet i 2010.
Hinna gravlund, den eldste delen, ble anlagt.
Ocean Packing Co. A/S ble etablert i Nedre Banegate 34.
Pinsemenigheten Zion ble stiftet 5. april. Les mer her.
Stavanger Jernindustri A/S ble startet av Bernhard Marcelius Steinkopf og Gisle Aasland 2. oktober.
Stavanger Musikerforening ble stiftet 12. februar.
Strømvik kolonihage ble stiftet 17. april.
Ths. Jaasund Canning Co. A/S ble etablert i Nedre Banegate 19-21. (1916–1920).

1917
Kafé Internasjonal (Inter) i Kirkegata 36 ble etablert. 
Den siste gasslykten i Stavanger ble tatt ned.
Halvor Sivertsen (Hasiv) ble født.
Hillevaags Blikemballagefabrik AS ble etablert.
Hinna Idrettslag ble stiftet.
Kinematograf International åpnet 24. februar.
Ledaalparken ble gitt som gave til Stavanger by.
Norges første gressbane ble åpnet i Stavanger.
Nylund skole var ferdig bygd og kunne tas i bruk av 950 elever og 24 lærere.
Rosendal og Ramsvik kolonihage ble stiftet 13. mai.

1918
Fra 1. januar var Stavanger helt tørrlagt uten en eneste bevilling til salg eller skjenking av rusdrikk. Det eneste utsalg som fantes i Stavanger var Tou bryggeri's rett til salg fra produksjonslokalene.
Stavanger amt var frem til dette året navnet på Rogaland fylke.
Spanskesyken herjet fra sommeren dette året og fortsatte til 1920.
Sportsklubben Jarl ble stiftet 29. oktober.
Stavanger Dampbakeri ble overtatt av Stavanger Kneippbrødfabrikk 1 juli.
Stavanger Moralvernforening starter driften av vernehjem for falne piker.
Tastad Foder- og Sildoljefabrik AS ble etablert.

1919
Dette året var det 122 registrerte biler i Stavanger.
Hundvåg gravlund ble innviet.
Madlakrossen Mølle ble startet av Hjalmar Johannesen.
Randaberg-Tasta Billag ble etablert med Randaberg og Tasta Forbruksforening som eiere.
Rogalands Dyrlægeforening ble stiftet på Victoria Hotel 9. februar.
St. Svithun skole var klar til bruk. Den hadde et av landets første innendørs svømmebad. Skolen var egentlig en middelskole, men i perioder ble det også drevet gymnas her.
Stavanger Brisling Packing Co. ble etablert i Verksgata 14. (1919–1923).
The Atlantic Packing Co. as ble etablert i Nedre Banegate 43-45. (1919–1920).

1920
Eiganes kapell ble innviet 6. august.
Forus Travbane ble åpnet 6. juni.
Frikirken i Sandeidgata 10 ble innviet søndag 7. november.
Havsfjord Flyveplads ble innviet 26. juli.
Stavanger byrett ble opprettet.
Stavanger hadde 43 778 innbyggere.
Stavanger Handelstands Sangforening startet.

1921
Atlantic Canning Co. as ble etablert i Nedre Banegate 43-45. (1921–1925).
Avisen Stavanger Socialdemokrat ble utgitt 26. februar. Siste utgivelse var 10. mars 1927. Avisens første redaktør var Magnus Karlson (1880–1966).
Forbundsheimens kafé ble etablert i Østervåg 24, annen etasje.
Rosenberg mekaniske Verksted var landets nest største skipsbyggeri.
Stavanger Handelsgymnasium ble grunnlagt.
Ths. Jaasund Canning ble etablert i Nedre Banegate 19-21. (1921–1924).

1922
Stavanger domkirke fikk klokkespill, gitt av Sigval Bergesen.
Hermetikkfabrikken Standard AS Ltd. ble etablert i Verksgata 31. (1922–1970).
Hermetikkfabrikken Saturn Canning Co. ble etablert i Store Skippergt. 4. (1922–1925).
Kaffistova åpnet 4. juli på Torget. Kafeen lå i annen etasje i Torvet 6, daværende Haabets Hus, tidligere familien Sømmes hus.
Peder Gunvald Kommedal startet G. Kommedal Packing Co. A/S.
Reidar Berge ble født på Blåsenborg 11. desember. 
Solborg Kafé ble etablert.
Vekterordningen ble nedlagt. Den siste vekteren, Tobias Sandstøl, ble pensjonert.

1923
Ada Grødeland ble født 2. februar på Våland. Hennes pikenavn var Ada Othilie Walvik.
Bensinstasjonen i Nedre Strandgate 15 åpnet.
Stavanger Havnearbeiderforening ble stiftet.

1924
Frelsesarmeens herberge for hjemløse mænd åpnet i Grensesteinsgata 17. 
Hermetikkfabrikken Trygve Olsen & Co as ble etablert i Verksgata 15. (1924–1971).
Preserving Co. Nor ble etablert i Nedre Banegate 51.
Rolfsen klesbutikk ble etablert.
Stavanger hadde 75 hermetikkfabrikker.
Stavanger Metodistkirke ble innviet søndag 27. januar. Den første kirken ble bygd i 1874. Les mer her.
Steensland Sport ble etablert.

1925
J. C. Petersen ble biskop i Stavanger bispedømme.
Stavanger ble på ny bispeby.
Som landets første, flyttet Stavanger Kunstforening inn i eget bygg.
Dagbladet Rogaland ble grunnlagt.
Byparken i Stavanger fikk ny musikkpaviljong, tegnet av Erling Nielsen.
Hermetikkfabrikken Atlantic Cannic Co. A/S ble etablert i Nedre Banegate 19-21. (1925–1981).
Jaegers Limited as ble etablert i Nedre Banegate 34.
Sirius Canninc Co. ble etablert i Nedre Banegate 43-45. (1925–1950).
Hviding Canning Co. ble etablert i Store Skippergt. 4. (1925–1938).
Det var 59 hermetikkfabrikker i Stavanger.
Stavanger feiret sitt 800-års jubileum. I denne forbindelse var også kong Haakon VII i byen.
Sør- og vestlandske skolemuseum ble etablert. Navnet ble senere endret til Vestlandske skole-museum, og deretter Stavanger skolemuseum.

Stavanger skolemuseum. Foto: Erling Jensen.
Stavanger skolemuseum. Foto: Erling Jensen.

1926
Arne Rettedal ble født 25. juli. Han var kommunal- og arbeidsminister i regjeringen Willoch 1981–1986 og Stavangers ordfører i periodene 1965–1967 og 1972–1981. Arne Rettedal døde i 2001.
Blå Kors ble stiftet som St. Johannes Blaakorsforening.
Kampen skole ble bygd.
Stavanger Sjøfartsmuseum ble stiftet.

1927
Byhaugrestauranten åpnet 9. august.
Den kommunale kinoen Filmteatret åpnet 28. mars i Sølvbergata 2. 

1928
Alexander L. Kielland-statuen ble avduket på torget 6. mai. Kunstneren var billedhuggeren Magnus Vigrestad.
Dr. Dahls klinikk ble opprettet i Birkelandsgata 2-4 av legen og politikeren Eyvin Dahl.
Hetland Sparebank flyttet fra sine lokaler i Østervåg 26-28 til Øvre Holmegate 8.
Ocean Packing Co. as ble etablert i Nedre Banegate 34.

1929
Frue meieri flyttet inn i nytt bygg i Storgata 27 på Våland.
Rogaland Bilbransjeforening ble stiftet.
Sentrumsbrannen 14. mars. Politikammeret og flere bygninger i nabolaget i Hospitalgata og Klubb-gata gikk opp i flammer. Verdifulle arkiver slik som bl.a. utvandrerprotokollene gikk tapt. Petri skole på Nytorget ble tatt i bruk som politikammer.
Nordkronen Samvirkeselskap ble etablert.

1930
Cruiseskipet Montroyal ble hugget opp ved Stavanger Skipsopphugging. Det tilhørte Canadian Pacific Line, ble bygget i 1906 og kunne ta 1540 passasjerer.
Frisinn Sportsklubb ble stiftet 29. oktober dette året.
Kannik Pensjonat åpnet i Oscars gate 18 av Anna Walle Lie.
Stavanger hadde den høyeste prosenten arbeidsledige av alle byer i landet.
Stavanger hadde 46 780 innbyggere.
Stavanger Kommunale kjøleanlegg ble opprettet.
Stavanger sardinnøkkelfabrikk brant ned til grunnen 2. juli.
Ungkarshjemmet Adolf Th. Idsøes Minne åpnet. Ungkarshjemmet lå i Lagårdsveien 85. Les mer i boken Skaal Stavanger!

1931
Hermetikklaboratoriet ble offisielt åpnet fredag 26. juni.

1932
Avisredaktøren og politikeren Lars Oftedal (1877–1932) døde. Han var sønn av sogneprest og redak-tør Lars Oftedal og Olava Mathilde Ohlsen.
Espedals Kafé ble etablert i Valberggata 11. Kaféen flyttet til Skagen 4a i 1959.
Tjølsen undertøysbutikk ble etablert.

1933
Hermetikkfabrikkenes brislingsentral, også kalt Brislingsentralen ble etablert.
Stavanger byfogdembete ble nedlagt, og alle embetets oppgaver ble overført til Stavanger byrett.
Stavanger fikk besøk av flygerhelten Charles Lindberg.

1934
Baderestauranten Mølla i Hafrsfjord åpnet 1. juli. 
Den første medarbeideren hos NRK Rogaland ble ansatt.
Dette året var det 1075 registrerte biler i Stavanger.
Stavanger Damekor ble stiftet 4. juli.

1935
Automobilforretningen Thorleif Sunde A/S ble etablert 1. mai i Olav Kyrresgate 20.
Kafé Bristol åpnet i Pedersbakken 1. 

1936
Ledaal-eiendommen ble kjøpt av Stavanger Museum.
Jerbanerestauranten åpnet 8. mars i den gamle jernbanebygningen.
Rogaland Folkemuseum ble etablert som friluftsmuseum i Mosvannsparken ved Mostun.
Stavanger Buss-selskap AS ble etablert og fikk 2 millioner passasjerer første året. Billettprisen var 20 øre for voksne og 10 øre for barn.

1937
Døves Hus ble bygd i Saudagata 11 på Storhaug.
Kunstneren Kjell Pahr-Iversen ble født.
Kong Haakon innviet Stavanger Lufthavn på Sola. Det ble arrangert et stort flystevne som varte i tre dager.

1938
Byste av Andreas Bærem Olsen (1905–1948) ble reist i parken til Alders Hvile, Storhaugveien 40, av Stavanger Håndverksstiftelse.
Musikkhandler H. T. Ruud åpnet butikk på Torget. Adressen var Torvet 6.
Stavanger Arbeidersanitet ble dannet 9. juni i lokalene til Samhold. Høsten 1940 ble den et ledd i Norsk Folkehjelp, og skiftet navn til Norsk Folkehjelps sanitet, Stavanger.
Stavanger Byorkester ble stiftet 12. september. Orkesteret skiftet navn til Symfoniorkesteret i Stavanger i 1965. I 1982 endret det navn til Stavanger Symfoniorkester.
Stavanger havn hadde anløp av 10 937 skip på til sammen 3,3 millioner bruttotonn.
Stavanger Røkeri ble etablert i Lille Skippergate 6 av Trygve Johnsen Gryte og karl Myre.
Vaulen badeplass ble innviet 18. juni.
Vestlandske Gummivarefabrikk ble stiftet 17. desember. Varemerket var Viking.
Østkanten Motorbåtforening ble stiftet.

1939
Brannbåten Nøkk ble bygd ved Rosenberg mekaniske Verksted.
Dette året var det 1646 registrerte biler i Stavanger.
Lokalruteskipet M/S Fjorddrott ble levert fra Rosenberg mekaniske Verksted.
Madla Idrettslag ble stiftet.
Mer enn en fjerdedel av Stavanger innbyggere var uten vannklosett.
Norsk Folkehjelp Stavanger ble stiftet.
Sangeren Jan Høiland ble født.
Stavanger Kortbølgelag ble stiftet 8. mars på et møte på St. Svithun skole. I 1946 ble navnet endret til Stavangergruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL). I 1962 fikk gruppen leie lokale i Vålandstårnet. De flyttet ut i 2008 og slo seg da sammen med Sandnes- og Jærgruppen av NRRL.

1940
Forus flyplass ble påbegynt av tyske okkupanter.
Gabriel Skagestad ble biskop i Stavanger bispedømme.
Stavanger Omegns kafé åpnet 12. januar i bygget til Stavanger Omegns Meieri på Bakerbrygga.
Storhaug skole ble ødelagt i brann 11. april i forbindelse med at et engelsk krigsfly ble skutt ned og styrtet.
Tyske styrker inntok Norge og Stavanger. Okkupasjonen varte i fem år.

1942
Aftenskolen for tegnere ble etablert på St. Svithun skole. Skolen skiftet senere navn til Stavanger Tegneskole.

1943
Legen Per Fugelli ble født. Han døde i 2017.

1944
Biskopen i Stavanger ble forvist fra sitt embete av tyskerne.
Engvall Marin Pahr-Iversen ble født 27. mars.
Sørlandsbanen til Stavanger ble fullført. Den ble offisielt innviet i 1954.

1945
Grand Hotel i Nedre Holmegate brant ned etter at tyskerne trolig satt fyr på bygningen.
Ritz Restaurant ble åpnet i lokalene til Laugmandens Conditori.
Rolf Gerhard Chluba ble født 30. mai. Chluba var en lokal kjendis i rocke-miljøet i byen. Han døde 11. oktober 1997.
Stavanger Musikkkonservatorium ble etablert 27. august av pianisten Edvin Eikenes (1907–1981). Det ble omgjort til det offentlige Rogaland Musikkonservatorium i 1971.

1946
28. januar ble det holdt en lokal folkeavstemning om Stavanger skulle få vinmonopolutsalg. For første gang på 30 år ønsket folkeopinionen i byen omsetning av alkohol. Les mer i boken Skaal Stavanger!
Gatesangeren Arve Finne ble født 25. desember. Han døde 10. juli 2014.
Stavanger hadde 50 320 innbyggere.
Stavanger hadde 56 hermetikkfabrikker.
Svein Tang Wa ble født 6. april.

1947
Stavanger Badminton Klubb (SBK) ble stiftet 13. mars.
Stavanger Busselskap startet sin første rute med trolleybuss 26. oktober. Ruten gikk til Hillevåg, og to år senere ble en rute til Våland åpnet. Siste turen med trolleybusser i Stavanger var i 1963. Bildet viser rute nr. 2 som gikk til Våland.
Vinmonopolets første utsalg åpnet 1. juli i Nedre Strandgate 27.

1948
Rogaland Sjøguttskole ble etablert.
Sangeren Hans Petter Hansen ble født 28. februar. Han døde i 2020.
Sven Oftedal døde av hjerteinfarkt 23. juni.

1949
Anders Bru, gitarist, komponist, arrangør og produsent, ble født 12. september. Han er mest kjent som gitarist i Stavangerensemblet og Bolten & Bru.
Den første VW-boblen ble solgt i Stavanger den 24. august.
Karl Marthinussen ble biskop i Stavanger bispedømme.
Stavanger Kameratklubb ble stiftet. Virksomheten ble drevet i Stiftelsesgata 17 på Storhaug. Senere kjent som Rogaland A-senter.

1950
Bronseskulptur av Sven Oftedal (1905–1948) ble reist på Sven Oftedals plass på Storhaug.
Hotell Alstor ble etablert.
Stavanger hadde 50 647 innbyggere.
Toalettanlegget under Nytorget ble åpnet 23. november.

1951
M/S Berge Bergesen (16 200 dødvekttonn) ble sjøsatt ved Rosenberg mekaniske Verksted. Det var det største skip som ble bygget i Norge.
Forfatter og lokalhistoriker Gunnar Roalkvam ble født 27. august.
Hetland Boligbyggerlag (HBBL) ble stiftet 6. november. Startkapitalen var 25 000 kroner.
Sangeren og musikeren Magne Høyland ble født 1. mai.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til komponisten Fartein Valen.

1952
Bassisten Tor Egil Jensen (Knallen) ble født 2. mai. Mest kjent som bassist i Asfalt og Armar & Bein.
Bilomsetningen AS ble grunnlagt av John Sevild.
Hermetikk- og Konserverindustriens Fagskole (Hermetikkfagskolen) ble åpnet 16. september og var den første i verden. Skolen ble senere Næringsmiddel-teknisk skole.
Hotel Atlantic åpnet 13. mai.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til maleren Frank Frantzen.
Økonom og Bikuben slo seg sammen til ett samvirkelag.

1953
Per Inge Torkelsen ble født 21. mars. Han var komiker, tryllekunstner, forfatter og politiker.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til forfatteren Engvald Bakkan.
Viking ble norgesmester i fotball for første gang. Motstanderen var Lillestrøm.

1954
Ferjestø for bilferje til Buøy ble bygd på Kjeringholmen. Om høsten ble ferjen Trippen satt i rute mellom Buøy og Stavanger.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til kordirigenten T. J. Storækre.

1955
Musikeren Reidar Larsen ble født i Oslo 12. mars.
Rogalands Avis ble etablert som en fortsettelse av de sammenslåtte avisene Haugaland Arbeiderblad og 1ste Mai.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til maleren Andreas Bø.
Stavanger hadde 52 500 innbyggere.

1956
1. desember 1956 fikk Stavanger ekspresstog-forbindelse med Oslo. Jærbanen var elektrifisert tid-ligere på året. Det var motorvognsett av type 66 som ble satt inn. Toget brukte åtte timer, noe som var tre-fire timer raskere enn dagtoget på Sørlandsbanen. Toppfarten var 100 km/t og gjennom-snittsfarten 74,5 kmt/t.
Erling Jensen ble født 22. oktober.
Ferjen Øybrua ble satt i rute mellom Buøy og Stavanger.
Hotell Ocean ble etablert i Lagårdsveien 61. Les mer i boken Skaal Stavanger!
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til skipsreder/forfatter Sjur Lothe. Han ble født i 1893 i Hauge-sund. Av hans fortellinger kan nevnes Byen og banken (1927), Det blir aldri som før (1938) og trilogien Underveis, Mot målet og Den nye dag, som foregår i 1830-årene. Bøkene gir folkelivsbilder fra vest-landsk småbymiljø. I de senere årene skrev Sjur Lothe både skuespill og hørespill.
Stavanger Golfklubb ble stiftet 5. april.
Varden småkirkemenighet ble opprettet.

1957
Kampen kirke ble innviet 25. august. Les mer her.
Restauranten Place Pigalle som lå i Victoria Hotel åpnet 3. juli.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til dirigenten Finn Audun Oftedal.

1958
8. mai ble skulpturen Fiskaren avduket på Jorenholmskaien.
Bøndernes Hus i Klubbgata 1 sto ferdig i august.
Eiganes skole ble tatt i bruk.
M/S Clipper ble ferdig bygget i Kristiansand og ankom Stavanger 1. juni.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til skulptøren Stinius Fredriksen.

1959
Ankerbygget sto ferdig oppført i juni etter en byggetid på 18 måneder.
KNA Hotellet ble etablert 11. mai.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til forfatteren Alfred Hauge.

1960
Dansebandet Staccato ble etablert i august av Ola Selvær.
Bronseskulpturen Folungene ble reist i Johannesparken av Stavanger bys kulturfond.
Fridtjov Birkeli ble biskop i Stavanger bispedømme.
Hydrofoilbåt-rute mellom Stavanger-Kopervik-Haugesund-Bergen ble innviet etter flere måneders prøvedrift.
Melkebaren i Vaisenhusgata 5 ble åpnet. Den la ned i 1975.
Mosvangen Camping ble startet av Norges Automobil Forbund (NAF).
Multikunstneren Pia Myrvold ble født 8. januar.
Senterpartiet i Stavanger ble stiftet 9. februar.
Stavanger hadde 52 602 innbyggere.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til kordirigenten Karl Franz Dørr.
Strømsbrua ble åpnet 21. mai av ordfører Jan Johnsen.
Sunde skole ble oppført.
Varehuset Tempo ble etablert i Nygata 10.
Vestlandske Hermetikkfabrikker nr. 1 ble overtatt av Rønneberg Preserving 20. desember.

1961
Hillevåg kirke - Første byggetrinn ble vigslet 17. desember. Les mer her.
Kuppelhallen i Bjergsted åpnet 25. mai.
Mia Gundersen ble født 27. oktober.
Sosialistisk Folkeparti i Stavanger ble stiftet 8. juni.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til maleren Georg Backer Berg.
Undergangen ved Torget ble åpnet av ordfører Jan Johnsen 16. mai.

1962
Den nye jernbanestasjonen ble reist.
Det brøt ut brann i fabrikken Standard Canning Company AS.
Hetland Sparebank flyttet inn i nybygget på Domkirkeplassen 26. november.
Huset hvor Blåsenborg skole tidligere hadde tilhold ble revet.
Musikeren Morten Abel Knutsen ble født i Bodø 15. oktober.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til lokalhistorikeren og forfatteren Johan Veka.
Stavanger Ungdomssymfoniorkester ble stiftet.
Star håndballklubb ble stiftet 27. februar. Klubben skiftet navn til Tasta Håndballklubb 12. oktober 1993.
Tastaveden skole ble tatt i bruk.

1963
Auglend skole ble tatt i bruk.
Hafrsfjord skole ble tatt i bruk.
Hundvåg båtforeningen ble stiftet i februar etter initiativ av Rasmus Foss Aksdal, Norvall Gjellestad, Ole A. Husebø og Toralv Husebø.
Sangeren Sigvart Dagsland ble født 18. oktober.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til dirigenten Karsten Andersen.
Stavanger bibliotek sitt nye bygg i Kleivå ble offisielt åpnet 7. mai.
Tasta idrettslag ble stiftet 19. oktober.

1964
Kosmonauten Jurij Gagarin besøkte Stavanger.
Norges Bank-bygget ble tatt i bruk.
Nurk Twins spilte sin første konsert 1. mai dette året.
Skuespilleren og musikeren Espen Hana ble født 12. mars.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til lokalhistorikerne Trygve Wyller og Knut Stahl.
Stavanger Drosjesentral installerte radiotelefon i sine biler som den første drosjesentralen i landet.
Stavanger Vektløfterklubb ble stiftet.
Utenriksterminalen på Straen ble anlagt.

1965
1. januar ble Hetland kommune og Madla kommune slått sammen med Stavanger kommune.
Marnburg i Østervåg fikk montert byens første rulletrapper 20. mai.
Stavanger ble karakterisert som en av landets fattigste byer målt i gjennomsnittlig inntekt pr. inn-bygger.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til maleren Annalise Convad.
Sunde idrettslag ble stiftet.
Tjensvoll gravlund ble vigslet 7. november. Les mer her.
Toni Gundersen ble født 22. oktober i Stavanger. 

1966
16. april ble grunnsteinen til Varden kirke lagt ned.
Bronseskulptur av Johan Peter Lunde (1866–1938) ble reist ved St. Johannes kirke av Søndagskolens venner.
Byfjord skole ble tatt i bruk.
Hinna menighet ble opprettet 1. juli. Les mer her.
Johnny Band fikk sølvplate for slageren Ola var fra Sandefjord. Platen solgte 48 000 eksemplarer.
Oljeleting innledes på norsk sokkel i Nordsjøen. Stavanger blir basebyen.
Sosialskolen, Stavanger ble etablert.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til arkitektene Dorothea og Gerhard Fischer.

1967
Bernard Jenkins ble etablert. Bandet ble startet av musikere fra Hundvåg og Pedersgata.
Elf åpnet kontor i Strømsteinen.
Hafrsfjord bru ble bygd til erstatning for en eldre bru.
Hinna kirke ble innviet 29. oktober av biskop Fridtjov Birkeli. Les mer her.
Hinna skole ble oppført.
Italienerslagsmålet utenfor Hotel Atlantic startet 22. juli.
Korvetten pub og restaurant i Kongsgårdbakken 6, åpnet 17. mai. 
Rogaland rideklubb ble stiftet.
St. Svithun Hotel åpnet 15. juni.
Skeiehuset på Jorenholmen ble revet.
Stavangers første boligblokk blir tatt i bruk i Godalen.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til Sandnes Musikkskole.
Varden kirke ble vigslet 7. november.

1968
Jåttåvågen Båtforening ble stiftet.
Møkster Shipping AS ble etablert.
Olav Hagesæther ble biskop i Stavanger bispedømme.
Rogaland Felleskjøp flyttet inn i nytt administrasjonsbygg i Nedre Holmegate 30.
Shell's oljeraffineri på Sola ble satt i drift.
Siddis Skøyte og Ishockeyklubb ble stiftet.
Siddisprisen ble opprettet av Stavanger Journalistlag, og dette året gikk prisen til Thorolf Smedvig.
Sjøfartsmonumentet (Regå) ble avduket 7. juni.
St. Svithun gymnas på Tjensvoll ble bygget.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til skuespilleren Henny Skjønberg, riksarkivar Asgaut Steinnes, og maleren Aage Storstein.

1969
Distriktshøgskolen ble etablert.
Postgymnasiale utdanninger ble samordnet.
Siddisprisen gikk til Andreas Cappelen.
Skipperstuen åpnet 13. desember.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til maleren Kjell Pahr-Iversen.
Stavanger Fallskjermklubb ble stiftet.
Stavanger vise- og lyrikklubb ble stiftet.

1970
Kristianslyst skole ble oppført.
Madla Svømmeklubb ble stiftet.
Scandic Hotel Stavanger ble etablert i april. Les mer i boken Skaal Stavanger!
Siddisprisen dette året gikk til Halvor Sivertsen (Hasiv).
Stavanger hadde 81 659 innbyggere.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til dirigenten Thonning Olsen.
Verbum ble etablert i Pedersgata 42.

1971
Boligblokkene i Rosenli ble bygd.
Ekofiskfeltet kom i produksjon.
Høyblokka på Kristianslyst ble bygd.
Siddisprisen dette året gikk til Andreas Jacobsen (Ajax).
Stavanger Aftenblads kulturpris dette året gikk til arkitekten Einar Hedén.
Torsdag 27. mai var siste badedag ved Jorenholmen Bad
Verdensteatret ble totalskadd i brann 5. mars.
Wasaband ble startet. Først under navnet Crystal, men skiftet så til Wasaband i 1973.

1972
Bilhuset A/S åpnet 20. april i Lagårdsveien 81. De var forhandler av Skoda og Toyota. Disponent var Jan Oftedal.
Hinna husstellskole åpnet i desember .
Kong Olav V foretok den offisielle åpningen av Jernaldergarden på Ullandhaug i juni 1972.
Lycee Francais de Stavanger, Den franske skole ble etablert i Kampensgata 33.
Restaurant Ambassadør åpnet 10. mai.
Siddisprisen gikk til journalisten Per Thomsen.
Skuespilleren Kristoffer Joner ble født 19. september.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til museumsbestyrer Nils Henrik Tuastad.
Stavanger ble faktisk og formelt Norges oljehovedstad gjennom lokaliseringen av Oljedirektoratet og Den norske stats oljeselskap AS, Statoil.
Torgterrassen åpnet for publikum 20. april.
Vassøy idrettslag ble stiftet.

1973
Anders Langes parti i Stavanger ble stiftet.
Det var 17 605 registrerte biler i Stavanger.
Dickens åpnet 16. mai som den første puben i sjøhusrekken på Skagenkaien. 
Kafé Lanternen i Verksgata 1 ble etablert av Jarl Nordbø.
Siddisprisen gikk til Phillips Petroleum Company v/Edwin van den Bach.
Stavanger Aftenblads kulturpris dette året gikk til forfatteren Andreas Jacobsen (Ajax).
No 28 Pizza Pub åpnet i Breibakken 28.
Varmestuens Venner startet opp hjemme hos Gerd og Evald Høiland.
Vassøy skole ble oppført. Vassøy skolekorps ble stiftet 1. oktober.

1974
25. mars: Med 64 mot 13 stemmer vedtok Stavanger bystyre å rive det gamle posthuset i Stavanger sentrum.
Gosen skole ble tatt i bruk.
Hagltårnet ble revet.
Kristian Valen ble født 13. oktober.
Midjord Bydelshus ble bygd som byens første bydelshus.
Motorveien fram til Sandnes ble ferdig.
Siddisprisen gikk til Gunnar Vareberg.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til skuespilleren Bjarne Andersen.
Stavanger Stadion ble utvidet med nye tribuner.
Stokka kirke ble innviet 1. april. Les mer her.

1975
17 år gamle Sven Lomeland fra Oltedal ble skutt med hagle og drept på Byhaugen 10. juli. Gjernings-mannen, en 24 år gammel stavangermann, ble pågrepet etter å ha vært på flukt i 12 døgn.
Bronsebyste av Theodor Dahl ble reist i Paradisveien, rett ved Pølsesvingen i Paradis.
Kiellandhagen ble anlagt.
Kjeringholmen ble forbundet med Steinkarkaien.
Siddisprisen gikk til Arne Rettedal.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til kulturforkjemperen Karen A. Sømme.
Stavanger og Omegn Trafikkselskap (S.O.T.) ble etablert da seks lokale rutebilselskap slo seg sammen.
Stavanger symfoniorkesters kor ble stiftet. Det skiftet navn til Stavanger symfonikor i 1991.
Vardeneset Idrettsforening ble stiftet 21. november.
Vardeneset skole ble oppført.

1976
Det var 22 827 registrerte biler i Stavanger.
Lassa sykehjem åpnet. I dag er navnet Stokka sykehjem.
Madlamark kirke ble innviet 28. november. Les mer her.
Rockegruppen Stavangerensemblet ble dannet.
Siddisprisen gikk til Henry Imsland.
Sigurd Lunde ble biskop i Stavanger bispedømme.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til musikeren Arne F. Grønlund.
Stavangerbokens Venner ble stiftet 21. januar.

1977
Bekkefaret kirke ble vigslet 5. juni. Les mer her.
De Røde Sjøhus ble etablert av Olav Thon-gruppen.
Fremskrittspartiet i Stavanger ble stiftet.
Siddisprisen gikk til sangeren Jan Høiland.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til skulptøren Hugo Frank Wathne.
Stavanger Bybru åpnet fredag 30. desember.
Tasta kirke ble vigslet 27. november. Les mer her.

1978
Adventistkirken ble innviet 10. juni. Les mer her.
Det var 26 006 registrerte biler i Stavanger.
Hafrsfjord Tennisklubb ble stiftet.
Mosvoll skole ble tatt i bruk.
Rogaland Kunstsenter ble opprettet.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til kulturforkjemperen Kjølv Egeland.
Stavanger kommunale kjøleanlegg på Jorenholmen ble revet. 
Storhaug Fotballklubb ble stiftet 1. mai.
Tjensvoll kirke ble vigslet 4. mai. Les mer her.

1979
Mauritzens såpe- og lysfabrikk brant ned.
Mormonerkirken i Hillevåg sto ferdig oppført. Les. mer her.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til teatersjef Kjetil Bang-Hansen.
Siddisprisen gikk til Magnus Samuelsen.
Stavanger Basketball Klubb ble stiftet 14. september.

1980
Bandet Asfalt startet.
Boligplattformen Alexander L. Kielland kantret 27. mars, da ett av dens fem ben ble revet av i høy sjø. 123 mennesker omkom, 89 ble reddet.
Løgnaslaget ble etablert.
Promenadekafeeen ble nedlagt 1. juni.
Siddisprisen gikk til Kjetil Bang-Hansen.
Stavanger hadde 90 688 innbyggere.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til musikeren Petr Cejka.
Tasta idrettspark ble etablert i Gjerdeveien 80.
Tjensvoll Fotballklubb ble stiftet 1. november.
Travhesten Rex Rodney ble født.
Varehuset Tempo i Nygata 10 la ned driften.
Øyane alders- og sykehjem ble offisielt åpnet 5. mai.

1981
Amatørteatergruppen II Teatro Midjordo ble opprettet. Pål Boye Pettersen var initiativtaker til gruppen.
Dekket til Statfjord B-plattformen ble slept fra Rosenberg Verft til Vats for sammenkopling med understellet.
Gausel skole, første byggetrinn sto ferdig.
Jans Mat & Vinhus ble etablert.
Kranene på kaien ble demontert. 
Lundsvågen Båtforening ble stiftet.
Madlavoll skole ble tatt i bruk.
Mods ga ut sitt første album Revansj.
Norway Foods Ltd. as ble etablert i Ryfylkegata 70.
Siddisprisen gikk til Stavangerensemblet.
Stavanger Brass Band ble stiftet.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til lyrikeren Åse-Marie Nesse.
Tjensvoll Hornorkester ble stiftet.
Vassøy kapell ble vigslet 12. april.

1982
31 407 biler var registrerte i Stavanger.
Kuppelhallen i Bjergsted ble tatt i bruk som Stavanger Konserthus.
Norsk Hermetikkmuseum blir offisielt åpnet.
Skeie skole ble tatt i bruk.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til musikeren Truls Otterbech Mørk.

1983
Bokseklubben 1983 (BK83) ble stiftet i september av Lasse Markhus.
Hundvåg idrettspark ble åpnet.
Hundvåg og Øyane Historielag ble etablert.
Hundvåg kirke ble vigslet 13. februar. Les mer her.
Norway Foods Ltd. innstilte driften ved tidligere Bjelland's sentralfabrikk på Verven.
Parkeringsanlegget på Jorenholmen sto ferdig.
Siddisprisen gikk til Olav Larsen, direktør ved sentralsjukehuset.
Smiodden skole ble tatt i bruk.
Stavanger dykkerklubb ble stiftet.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til skulptøren Svein Håvarstein.
Stavanger Evangeliesenter ble stiftet 2. juli.
Sverd i fjell ble oppført i Møllebukta. Monumentet er utformet av Fritz Røed (1928–2002).
Tastahallen ble oppført.
Vassøy idrettsanlegg åpnet.

1984
2. juni ble byens første karneval arrangert.
Bandet Leif & Kompisane ble dannet.
Lagård kapell ble vigslet.
Siddisprisen gikk til Svein Kvia.
Song- og Spelkorlaget av 8. mars & Søn ble stiftet 8. mars.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til forfatteren Kjartan Fløgstad.
Stavanger Taxisentral tok i bruk et datasystem for å styre drosjetrafikken.
Sunde kirke ble vigslet 23. september. Les mer her.

1985
1. juni ble det arrangert karneval i Stavanger.
Bjørn Bue ble biskop i Stavanger bispedømme.
Kristiansenhuset i Kannik ble revet.
Rygja kystlag ble etablert.
Sementfartøyet Concem kantret i Gandsfjorden 4. november. Ti personer omkom. 
Siddisprisen gikk til skuespilleren Alf Nordvang.
Solborg Kafé ble nedlagt.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til teatersjefene Elsa og Alf Nordvang.

1986
Det norske utvandrersenteret ble etablert.
Det var 38 699 registrerte biler i Stavanger.
Høgskolesenteret i Rogaland ble opprettet 1. januar.
Kvernevikhallen ble oppført.
Siddisprisen gikk til Richard Johnsen.
Skjenkestuen, tidligere pub i Nedre Strandgate 23, ble etablert av Morten Ødegaard.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til forfatteren Tor Obrestad.

1987
Kulturhuset ble innviet på Sølvberget 4. november. Prisen var 202 millioner kroner.
Siddisprisen gikk til Per Inge Torkelsen.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til historikeren Arnvid Lillehammer.
The September When ble startet.
Vestkysten utkom som en politisk uavhengig morgenavis for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Avisen erklærte seg konkurs etter to måneders drift, og tapene var 27 millioner kroner.

1988
Austbø skole ble tatt i bruk.
Godeset skole ble tatt i bruk.
Hundvåghallen ble oppført.
Siddisprisen gikk til Storhaugjentene fra Klepp.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til Gunnar Torvund.
Studentersamfunnet Stavanger ble etablert.
Sunde sykehjem åpnet.

1989
Bergelandstunnelen åpnet 23. september .
Maijazz ble etablert.
Siddisprisen gikk til Rosenberg.
Sonans Privatgymnas Stavanger startet opp.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til skuespilleren Sally Nilsson.
Storhaug bydelsavis ble etablert.
Verdens mest omfattende undersøkelse av ozonlaget og andre forhold i stratosfæren ble innledet fra Stavanger Lufthavn.

1990
Engøyholmen kystkultursenter ble etablert.
Siddisprisen gikk til Sally Nilsson.
Stavanger hadde 98 109 innbyggere.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til Stavanger Symfoniorkester.

1991
23. august sank betongunderstellet til Sleipner A til bunns i Gandsfjorden.
Byhistorisk Forening Stavanger ble stiftet.
Siddisprisen gikk til Viking FK.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til musikeren Bjørn Eidsvåg.

1992
Den store norske humorfestivalen ble stiftet 1. april av Per Inge Torkelsen, Steinar Lyse, Svein Erik Reienes og Rolf Norås.
Rogaland kunstmuseum ble åpnet 5. februar.
Siddisprisen gikk til politikeren Jan Johnsen.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til Terje Vallestad.

1993
Rogaland Taxi ble etablert.
Siddisprisen gikk til Gottfred Borghammer.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til Rolf Simonsen, Sveinung Skjold, Arthur Svendsbråten, Marit Egaas og Anders Bru.
Stavanger Madrigalensemble ble stiftet. Koret skiftet navn til Stavanger Vocalensemble i 1995.
Stavanger Studentsangforening ble stiftet 27. mai.
The September When fikk gullplate for One Eye Open.

1994
Helse- og sosialdistrikter ble opprettet. Stavanger ble da delt inn i sju helse- og sosialdistrikter.
Kabaretgruppen Dozerne ble stiftet.
Siddisprisen gikk til Truls Mørk/Gregor Zubicky.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til forfatteren Kolbein Falkeid.
Tjensvoll gravkapell ble vigslet 14. desember.

1995
Gautesete skole ble oppført.
Leif Johan Sevland fra Avaldsnes ble ordfører i Stavanger.
Siddisprisen gikk til Kurt Kristensen.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til arkitekt Helge Schjelderup.
Tjensvoll gravkapell ble innviet 18. mars. Les mer her.

1996
Gausel kirke ble vigslet 5. august. Les mer her.
Siddisprisen gikk til Steffen Skår Størseth og Kjetil Undset.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til kulturvernlederen Tobias Skretting.

1997
Bandet Armar & Bein ble startet av Øystein Eldøy.
Ernst Oddvar Baasland ble biskop i Stavanger bispedømme.
Rainbow Hotel Maritim åpnet 1. april i Kongsgata 32. Hotellet endret navn til Thon Hotel Maritim i 2005.
Rusnett Rogaland ble etablert i juli.
Siddisprisen gikk til bokseren Ole Klemetsen.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til fiolinisten Frantisek Veselka og pianisten Milena Dratvovà.
Stavanger døvekirke i Sandeidgata 10 ble innviet 30. november.
Tastavarden Fjellhall åpnet.
Teinå skole ble tatt i bruk.

1998
Aktivitetshuset Zonen i Øvre Holmegate 11 åpnet 26. juni.
Gladmatfestivalen ble etablert.
Jåttå historielag ble stiftet.
Lassa skole ble tatt i bruk.
Siddisprisen gikk til Gunnar Roalkvam.
Skulpturverket Another Place, bestående av hundre jernmenn ble plassert på Solastranden.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til gallerileder Arve Opdahl.
Stavanger Blues Club ble stiftet 1. mai.
Storhaug Historielag ble stiftet.

1999
Oljemuseet på Kjeringholmen ble åpnet.
Siddisprisen gikk til Mia Gundersen.
26. november kl. 19:08 gikk hurtigbåten Sleipner, med 80 passasjerer og et mannskap på åtte, på grunn nær Ryvarden fyr ved munningen av Bømlafjorden. Båten sank kort tid etter. 16 mennesker omkom i ulykken.
Stavanger Aftenblads kulturpris gikk til høgskolelektor Hans Eirik Voktor.
Stavanger kommunes vernepris gikk til Kari Næss, Haugvaldstadminde 8.
Veolia Transport Norge AS ble etablert og fikk hovedkontor i Stavanger. Selskapet kjøpte opp S.O.T. Trafikk AS, Østerhus Buss AS og Sokndal Bilruter AS.

Til hovedsiden