Tollak Gudmestad

Tekst: Erling Jensen
Tollak Tollaksen Gudmestad var en kjent kirkebygger i Rogaland. Han ble født i 1800 på Hetland i Ogna, og døde 12. juni 1880 på Gudmestad, Nærbø. Han er gravlagt på kirkegården på Skjærpe.

Selv om han hadde liten skolegang, kunne han både skrive og regne. Han hadde teknisk innsikt og kunne både tegne og lese byggetegninger. Han hadde ingen teknisk utdannelse, og var selvlært. På flere av byggene hadde han med seg sønnene Tønnes og Tobias. Når Tollak ikke bygde kirker, var han hjemme og snekret likkister.

Tollak var ikke stor, men han var en kraftig kar. Han tygget tobakk slik at haken var helt brun, ble det fortalt av folk som hadde møtt ham. Han var en skarp og rettskaffen mann, men kunne være dryg i sine uttalelser. Tollak var også samfunnsengasjert, og var mye brukt i kommunal sammenheng.. Han var med i det første heradsstyret etter formannskapslovene fra 1837. 

Disse kirkene er bygd av Tollak Gudmestad, alle etter Hans Linstow sine tegninger:
1830: Time kirke (brant i 1858).
1832: Helleland kirke
1834: Nærbø kirke
1835: Bjerkreim kirke
1842: Sola
1845: Randaberg kirke
1848: Gjesdal kirke
1852: Tonstad kirke
1854: Forsand kirke
1858: Hjelmeland kirke
1860: Imsland kirke
1866: Sauda kirke
1873: Lunde kirke

Tømmeret til vegger og takstoler ble ofte hentet fra Ryfylke, men også fra Mandal og lenger øst.

Kilder: Ætt og heim: Lokalhistorisk årbok for Rogaland, 1988. Jærbladet, 2006.

Til hovedsiden