Nedlagte aviser i Rogaland

Tekst: Erling Jensen - november 2023
Stavangerske Adresse Contoirs Efterretninger var en adresseavis og var Stavangers første avis.  Den kom trolig ut bare i 1769 og 1770, og var en håndskrevet ukeavis. Avisen brakte kunngjøringer og annonser, men hadde ikke privilegium til å bringe nyheter. Den hadde likevel med en del aktuelle saker fra byen.

Stavanger Adresseavis 

Stavangeren 

Egersundsposten var en lokalavis for Egersund. Den ble grunnlagt i 1865 av Oscar Andersen og nedlagt i 1940.

Vestlands-Posten ble utgitt i Stavanger fra 1878 til 1916. Den ble grunnlagt av venstremannen og presten Lars Oftedal og kom ut tre ganger i uka.

Stavanger Avis 

Haugaland Arbeiderblad var en avis i Haugesund, startet i 1907 under navnet Arbeiderbladet. Avisen var organ for Arbeiderpartiet. Fram til 2. verdenskrig var den igjennom en rekke navneskifter. I 1910 til Haugesunds Folkeblad, i 1926 til Haugesunds Arbeiderblad, i 1931 til Haugarland Arbeiderblad og i 1939 til Haugaland Arbeiderblad.

Koperviks Tidende

Stavanger Socialdemokrat ble utgitt i Stavanger første gang 26. februar 1921, siste gang 2. februar 1927. Avisen var hele tiden partiavis for Norges Socialdemokratiske Arbeiderpartis avdelinger i Rogaland.

Haugesunds Social-Demokrat ble etablert etter partisplittelsen i Arbeiderpartiet i 1921 og var organ for Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. I 1926 ble den innfusjonert i Haugesunds Arbeiderblad.

Dagbladet Rogaland 

Skudenes Avis ble etablert i 1928 og lagt ned i 1929/1930. Redaktør var Olav M. Wikre.

Haugesunds-Pressen ble utgitt fra 1942 til 1945. Avisen var et resultat av Pressedirektoratets nyordning av de norske avisene under den tyske okkupasjonen, som blant annet innebar nedleggelser og sammenslåinger. Haugesunds-Pressen var et resultat av en sammenslåing av  Haugesunds Dagblad og Haugesunds Avis. Arbeiderpartiets avis Haugaland Arbeiderblad var stanset i august året før. Den nye avisen ble utgitt i Haugesunds Dagblads lokaler og med NS-innsatt redaktør.

Bygdaposten for Hjelmeland ble etablert i 1973. Avisen ble fusjonert inn i Strandbuen høsten 2009.

Vestkysten var en dagsavis utgitt i Stavanger fra 16. september til 24. november i 1987.

Til hovedsiden