Kinematograf International

Tekst: Erling Jensen - juni 2023
I 1916 kjøpte Samvirkende Fagforeninger i Stavanger Kirkegata 36 for 65 000 kroner. Her skulle det bli kino i 1. etasje og Kafé International i 2. etasje.

Kinematograf International åpnet 24. februar 1917og hadde 200 sitteplasser. Selve sceneteppet var 2,60 x 3 meter og ble preparert med skummet melk og zinkhvidt. Lysbildeapparatet var en Erne-manns Imperial maskin som kostet 5000 kroner.

Det var fem forestillinger hver dag som begynte kl. 17:00 og sluttet kl. 23:00. Prisen var 25 øre for barn og 50 øre for voksne.

Aapningsfilmen kommer til at bli "Synderindens datter", hvor man ikke alene faar se datteren, men selve synderinden, og det er jo en fordel", skrev avisen 1ste Mai. Publikum skulle også få se filmen Manden uten sjæl, føtt i et eggeskal, skrev avisen.

Kinoen ga bra overskudd de første årene. Men fra 1. januar 1920 ble kinoen leid ut til kommunen, som overtok alle private kinoer.

2. oktober 1917 ble Venus fødsel vist, og avisen Stavangeren skrev:
Selve stykket er et ganske almindelig dusinstykke. Det er den vanlige, kjendte handling av spekula-tion, selvmord, kjærlighet og cirkusbrand, hvor forfatteren gir saavel elskeren som hans elskede anledning til at vise sit heltemod og sin brændende kjærlighet. Og saa ender naturligvis alt i herlighet og glæde.

I 1930 ble den russiske filmen Fra Lenins Land vist. Kinoen ble lagt ned like etterpå.

Kilder: Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket.

Relatert lenke: Kinoene i Stavanger.

Til hovedsiden