Nytorget

Foto: Stavanger Byarkiv.
Foto: Stavanger Byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Nytorget ligger i Storhaug kommunedel i Stavanger. I gamle dager var dette området en del av Pedersdalen. Slakter Thore Idsøe kjøpte et stort areal her i 1830-årene. På den tiden ble området kalt Idsøestykket eller Idsøemarkå. 

I 1850 kjøpte baker Obstfelder og Tjøl Mauritzen Idsømarken for 2000 spd. Man begynte straks å selge tomter og regulere stedet. På slutten av 1850-årene ble det anlagt et torg for handel og en oppstillingsplass for hester. I 1859 foreslo byens politimester at bønder som kom til Stavanger med hest og kjerre skulle henvises til den nye torgplassen. Særlig i forbindelse med sommer- og høst-marked var det et yrende liv på Nytorget. Senere hadde ingeniørvesenet et stort innegjerdet materiallager her.

Dette huset sto bak pølseboden. Bildet tok jeg i oktober 2004. Huset ble revet kort tid etter.
Dette huset sto bak pølseboden. Bildet tok jeg i oktober 2004. Huset ble revet kort tid etter.

Der hvor ungdomshuset Metropolis ligger, lå tidligere Møbelmagasinet. I 1850 gikk flere snekkere i byen sammen om å reise en stor to-etasjes trebygning for produksjon og salg av møbler, men tiltaket ble ikke vellykket. I 1856 kjøpte Stavanger kommune eiendommen og bygde den om til St. Petri skole. Skolen ble nedlagt på slutten av 1920-årene. Politiet brukte bygningen fra 1929 til den ble revet i 1960. I 1962 ble nytt politikammer ferdig, og fikk adressen Nytorget 1. 

15. februar 2000 overtok ungdomshuset Metropolis det gamle politikammeret på Nytorget. Ordfører Leif John sto for en offisielle åpningen. Allerede første uken kunne ungdomshuset tilby sine brukere politisk ungdomskafé, teater, grafitti, konserter, danseoppvisning og dataspillturnering. Det første året hadde Metropolis omtrent 25 000 besøkende. Bygget ble modernisert i 1998 og 2003. Det ble revet i juni 2024.

Det gamle politikammeret. Foto: Stavanger byarkiv.
Det gamle politikammeret. Foto: Stavanger byarkiv.
Petri skole.
Petri skole.

Rundt 1922 fikk Nytorget sin nåværende form, opphøyd med en solid steinmur mot Pedersgata. Der-etter ble det tatt i bruk som bussstasjon. I mange år gikk bussene herfra til Dale, Høle, Forsand, Sir-dalen, Madland, Gjesdal, og Hunnedalen. Nytorget ble også brukt som drosjeholdeplass.

Under Nytorget var det toalettanlegg som åpnet 23. november 1950. Stavanger Aftenblad skrev:
Det nye underjordiske er et førsteklasses anlegg med det beste utstyr som kan skaffes, og innehol-der urinal for 12 mann, toalettrom med 3 klosetter og 2 vasker for menn og 4 klosetter og 2 vasker for kvinner. Alt er topp kvalitet; teakdører og vinduer, glasserte syrefaste leirfliser og dobbeltbrent porselen på vegger og golv, forkrommet kopper i ledninger, det beste som kan skaffes i sanitær-utstyr og innramming i slepet skifer.

I 1981 flyttet Rogaland kunstsenter inn i det store murbygget som har adresse Nedre Dalgate 4–6. Bygget ble oppført i 1906 som hovedkvarteret til forbruksforeningen Bikuben. Murgården som ble oppført over to tomter rommet blant annet kolonialutsalg, stort manufakturutsalg og et moderne bakeri. Det var på et vis Stavangers første varemagasin, og Bikubens hovedkvarter fram til 1971. Sentralkafeen åpnet her i 1955 og var i drift frem til 1970 da Snoopy Club overtok lokalene. Bygget har også fungert som rutebilstasjon. Rogaland kunstsenter, Kunstskolen og Grafisk verksted overtok hele bygget i 1989. Bygget er en av Stavangers få store murgårder i Jugendstil. Det eies av Stavan-ger kommune.

Nedre Dalgate 4–6.
Nedre Dalgate 4–6.

Fra mai til september blir det arrangert bruktmarked og annen salgsvirksomhet på Nytorget.

I 2005 ble det fremmet en omstridt plan om å bygge parkeringshus under Nytorget, med påfølgende riving av flere vernede hus.

I februar 2018 ble det enighet om at det legges til rette for et stort kontorbygg på hjørnet mellom Nytorget og Bergelandsgata. Bygget skal være mellom 15 000 og 20 000 kvadratmeter og gi plass til 1000 arbeidsplasser. Samtidig skal trehusrekken langs Kongsteinsgata bevares, i alt seks småhus. Det samme skal det gamle jugendbygget der Rogaland kunstsenter holder til. Flertallspartiene hadde et mål om at Nytorget skulle være ferdig innen 2022, 100 år etter at torget fikk sin nåværende form.

I 2023 startet arbeidet med å anlegge Nytorget Park. Arbeidet skal være ferdig til byjubileet i 2025. Både øvre og nedre del av torget blir bilfritt. I 2024 ble det gamle politikammeret på Nytorget revet.