Nytorget

Foto: Stavanger Byarkiv.
Foto: Stavanger Byarkiv.

Nytorget ligger i Storhaug bydel i Stavanger. I gamle dager var dette området en del av Pedersdalen. Slakter Thore Idsøe kjøpte et stort areal her i 1830-årene. På den tiden ble området kalt Idsøestykket eller Idsøemarkå. I 1850 kjøpte baker Obstfelder og Tjøl Maurit-zen Idsømarken for 2000 spd. Man begynte straks å selge tomter og regulere stedet.

På slutten av 1850-årene ble det anlagt et torg for handel og en oppstillingsplass for hester. I 1859 foreslo byens politimester at bønder som kom til Stavanger med hest og kjerre skulle henvises til den nye torgplassen. Særlig i forbindelse med sommer- og høstmarked var det et yrende liv på Nytorget. Senere hadde ingeniørvesenet et stort innegjerdet materiallager på Nytorget.

Dette huset sto bak pølseboden. Bildet tok jeg i oktober 2004. Huset ble revet kort tid etter.
Dette huset sto bak pølseboden. Bildet tok jeg i oktober 2004. Huset ble revet kort tid etter.

Der hvor Metropolis ligger, lå tidligere Møbelmagasinet. I 1850 gikk flere snekkere i byen sammen om å reise en stor to-etasjes trebygning for produksjon og salg av møbler. Dette til-taket ble ikke vellykket, og i 1856 kjøpte Stavanger kommune eiendommen og bygde den om til St. Petri skole. Skolen ble nedlagt på slutten av 1920-årene. Politiet brukte bygningen fra 1929 til den ble revet i 1960. I 1962 ble nytt politikammer ferdig, og fikk adressen Nytorget 1. Bygget ble modernisert i 1998 og 2003.

Petri skole.
Petri skole.

Rundt 1922 fikk Nytorget sin nåværende form, opphøyd med en solid steinmur mot Peders-gata. Deretter ble det tatt i bruk som buss-stasjon. I mange år gikk bussene herfra til Dale, Høle, Forsand, Sirdalen, Madland, Gjesdal, og Hunnedalen. Nytorget ble også brukt som drosjeholdeplass.

Under Nytorget var det toalettanlegg som åpnet 23. november 1950. Stavanger Aftenblad skrev begeistret: 

Det nye underjordiske er et førsteklasses anlegg med det beste utstyr som kan skaffes, og inneholder urinal for 12 mann, toalettrom med 3 klosetter og 2 vasker for menn og 4 klosetter og 2 vasker for kvinner. Alt er topp kvalitet; teakdører og vinduer, glas-serte syrefaste leirfliser og dobbeltbrent porselen på vegger og golv, forkrommet kopper i ledninger, det beste som kan skaffes i sanitærutstyr og innramming i slepet skifer.

Siden 1998 har Nytorget fått tilbake noe av torgfunksjonen ved at det fra mai til september arrangeres bruktmarked og annen salgsvirksomhet.

I 1981 flyttet Rogaland kunstsenter inn i det store murbygget som har adresse Nedre Dalgate 4-6. Bygget ble oppført i 1906 som hovedkvarteret til forbruksforeningen Bikuben. Murgår-den som ble oppført over to tomter rommet blant annet kolonialutsalg, stort manufakturutsalg og et moderne bakeri. Det var på et vis Stavangers første varemagasin, og Bikubens hoved-kvarter fram til 1971. Sentralkafeen åpnet her i 1955 og var i drift frem til 1970 da Snoopy Club overtok lokalene. Bygget har også fungert som rutebilstasjon. Rogaland kunstsenter, Kunst-skolen og Grafisk verksted overtok hele bygget i 1989. Bygget som har adresse Nedre Dal-gate 4–6 er en av Stavangers få store murgårder i Jugendstil. Det eies av Stavanger kommune.Nedre Dalgate 4–6.
Nedre Dalgate 4–6.

I 2005 ble det fremmet en omstridt plan om å bygge parkeringshus under Nytorget, med påfølgende riving av flere vernede hus.

I februar 2018 ble det enighet om at det legges til rette for et stort kontorbygg på hjørnet mellom Nytorget og Bergelandsgata. Bygget skal være mellom 15 000 og 20 000 kvadrat-meter og gi plass til 1000 arbeidsplasser. Samtidig skal trehusrekken langs Kongsteinsgata bevares, i alt seks småhus. Det samme skal det gamle jugendbygget der Rogaland kunst-senter holder til. Flertallspartiene har et mål om at Nytorget skal være ferdig innen 2022, 100 år etter at torget fikk sin nåværende form.

Til hovedsiden