Gabriel Idsøe - Kjøtt & Pølseforretning

Bildet ble tatt Juni 1985. Foto: Byantikvaren/Stavanger byarkiv. Huset er i dag revet.
Bildet ble tatt Juni 1985. Foto: Byantikvaren/Stavanger byarkiv. Huset er i dag revet.

Tekst: Erling Jensen - 8. mai 2023
Gabriel Idsøe - Kjøtt & Pølseforretning lå i Bergelandsgata 32 i Stavanger og ble etablert av Gabriel Børresen Idsøe som ble født på Idse i Strand 2. august 1875. 

Han var sønn av Børre Belestsen Idse (1837–1929) og Gurine Endresdatter. I 1893 flyttet han til Stavanger hvor han gikk i slakterlære. Senere ble han slaktermester. 2. november 1902 giftet han seg i Orre kirke med Anna Bertha Svendsdatter Salte. Hun ble født 16. februar 1880 og var datter til en gårdbruker. Hun døde i 1970, 90 år gammel. Gabriel Idsøe døde 26. februar 1932, 56 år gammel.

Annonse fra 1975.
Annonse fra 1975.

Butikken i Bergelandsgata 32 startet i 1901. I 1928 ble forretningen utvidet og en naboeiendom ble innkjøpt og ominnredet til fabrikk. Forretningen ble modernisert og fikk installert kjøleanlegg og fryseri. Etter at Gabriel Idsøe døde i 1932, drev kona Anna Bertha butikken videre. Senere ble også sønnene Sverre og Birger med og hjalp til i butikken. I 1950 var det ni ansatte ved bedriften. Erik Idsøe, som var barnebarnet til Gabriel Idsøe, overtok driften i 1971. Han var formann i Rogaland Slakter- og Pølsemakerlaug.

Butikken ble lagt ned en gang i 1980-årene. Huset er i dag revet.

Til hovedsiden