Ansatte ved Stavanger Støberi & Dok

Sist oppdatert 3. januar 2024..
Listen er ikke komplett. Navnene har jeg funnet i diverse dokumenter. En del av navnene er også sendt inn av slektninger. Opplysninger eller foto mottas med takk! E-post: erlingpost@gmail.com

Abrahamsen, Otto (f. 1907).
Aga, Martin (1892–1935) - Støberiarbeider. Bodde i Haukeligata 78.
Aga, Helge Knudsen (f. 1881 i Ullensvang). Bror til ansatt Martin Aga, og svoger til ansatt Johan Rugland. Bodde i Badehusgaten 9 fra 1919 til han døde i 1969.
Akre, Cornelius
Anda, Karl
Andersen, Anders (f. 1849) - Bodde i Pedersgata 143.
Andersen, Andreas (f. 1877 i Stavanger) - Bodde i Pedersgata 115.
Andersen, Bernhard
Andersen, Bård (f. 1854) - Mekaniker.
Andersen, Elling - Smed. Bodde i Pedersgata 79.
Andersen, Georg Kristofer (f. 1851 i Tønsberg). Støperiarbeider.
Andersen, Gustav
Andersen, John - Begynte i 1902 på modellverkstedet, men flyttet til maskinverkstedet i 1903 hvor han var til 1915. Etter en periode som sjømann og maskinist kom han tilbake i 1919 og var på Stavanger Støberi og Dok til 1931. Han ble da overført til Rosenberg Mekaniske Verksted. Andersen ble intervjuet i 1953 ang. forholdene ved maskinverkstedet i gamle dager. Du finner historien her.

John Andersen.
John Andersen.

Andersen, Leif
Andersen, Martin Alexander (f. 1882) - Lærling. (I 1902 hadde han 3 kroner pr. uke i lønn).
Andersen, Nils Salomon (1853–1918). Et fall fra riggen hadde satt en stopper for hans liv som sjømann. Han ble betegnet som en byoriginal og fikk tilnavnet Halte-Nils.

Nils Salomon Andersen
Nils Salomon Andersen

Andersen, Peder (f. 1858 i Bergen) - Støper og formann. Født i Bergen. Bodde i Pedersgata 81.
Andreassen, Andreas
Andreassen, Axel
Andreassen, Søren
Andreassen, Toralf Pareli (1896-1976).
Andresen, Ommund
Angell, Edvard
Arnesen, Hugo
Arnø, Peder - Kjedelsmed. Ramslandssmuget 2.
Asbjørnsen, Haakon (f. 1897) - Naglegutt.
Asbjørnsen, Knud
Aske, Marcelius (1860-1929) - Bodde i Pedersgata 22.
Aslagsen, Johan
Aslagsen, R.
Aslagsen, Salve
Aslaksen, Albert (1863-1912) - Skipsbyggemester. Bodde i Pedersgata 79.
Aslaksen, Gunnar (1859–1931). Født i Forsand - Kjelesmed. Bodde i Avaldsnesgata 94.
Augestad, Jacob
Autsild, Albert

Bakken, Ole K. (f. 1839). Fyrbøter.
Balchen, Daniel Smith (1858–1940) - Verksmester. Bodde i Pedersgata 118 og Dokksmauet 3.
Bechman, Carl (f. 1865 i Sverige) - Bodde i Pedersgata 108.
Bendixen, Ole
Berentsen, Hans Gustav (f. 1864-1933). Konstruktør. Han ble født i Stavanger og døde i USA.
Berentsen, Olaf (f. 1876). Smed. Bodde i Karlsminnegata 68.
Berg, Johannes Nikolas (f. 1880) - Skipsbygger. Bodde i Pedersgata 140.
Berg, Lars - Kontorsjef.
Berge, Enok
Berge, Johan
Berge, Thorvald (f. 1875) - Håndlanger. Bodde i Pedersgata 133.
Berge, Åge - Sønn av Johan Berge. Begynte som hjelpearbeider i 1916.
Berge, Svend Ellingsen
Bergen, johan
Bergslid, Bertinius Halvarsen (1864-1944). Bodde i Pedersgata 96 og Avaldsnesgata 94.
Berkland, Torger (f. 1837). Bodde i Vindmøllegaden 11.
Berner, Nils (1888-1966) - Kontorist. Utvandret til USA i 1909. Han ble født i Stavanger og døde i Rochester.

Nils Berner
Nils Berner

Bersaas, Hans Trygve (f. 1879 i Kristiansund) - Mekaniker. Bodde i Pedersgata 8. Gift med Bertha Marie Clementsen.
Bertelsen, Lars (f. 1872 i Strand) - Bodde i Pedersgata 133.
Bie, Berdines (f. 1877) - Jernskipbygger. Bodde i Pedersgata 20.
Birkeland, Thomas Jonassen (1857-1895) - Kontorist. Han ble født i Helleland.

Thomas Birkeland
Thomas Birkeland

Birkeland, Torger
Birkemo, H
Bjelland, Kristen Erikson - Født på Bjelland i Riska i 1855 og døde i 1927 i Stavanger. Formann i smien. Var ansatt i 44 år, fra 1881–1925.

Kristen Bjelland.
Kristen Bjelland.

Bokn, Kornelius (f. 1866) - Skipsbygger. Bodde i Pedersgata 14.
Bragstad, Nils - Begynte i 1881 og feiret sitt 25-års jubileum i 1906.
Brakstad, Enok
Brath, Henrik (f. 1869) - Støper.
Brath, Lars G.
Brinchmann, Olaf
Broch, Bjørn Magnus
Broch, Emil
Broch, Gjert Johan - Sveiser.
Brown, Odd
Bryne, A. Selmer - Bodde i Pedersgata 137.
Brynie, Jens
Bø, Nils
Bøe, Iver (f. 1858). Smed.
Bøe, Iver Jonsøn (f. 1876). Smed.

Carlsen, B. O.
Carlsen, Johan
Carlsen, Ole
Cederløv, Børre Wilhelm
Cederstrøm, Carl Wilhelm (1890-1963) - Båtfører. Han var født i Skåne, Sverige.

Carl Cederstrøm
Carl Cederstrøm

Christensen, Egil
Christensen, Ole Bertinius (f. 1880) - Bodde i Pedersgata 140.
Christensen, Torsten
Christiansen, Frithjof
Christofersen Odland, Martin
Christoffersen, Lars
Clementsen, Anders
Clementsen, Arve
Clementsen, Carl Larsen (f. 1863 i Stavanger) - Begynte i 1878 som støperilærling. Ble formann i 1899. Han var sønn til Lars Clementsen..
Clementsen, Carl Christian (f. 1858) - Mekaniker. Bodde i Pedersgata 98 og 119. Sønn til Gunder Clementsen.
Clementsen, Conrad
Clementsen, Gunder (1828–1907) - Var med fra starten da støberiet ble etablert på Roaldsøy. Sluttet i 1901. Bodde i Pedersgata 119.
Clementsen, Gunder (f. 1887) - Læregutt. Bodde i Pedersgata 98.
Clementsen, Julius (1868–1936) - Jernstøper. Ble senere medeier i Stavanger Jernstøberi. Bodde i Pedersgata 119. Sønn til Gunder Clementsen.
Clementsen, Lars - Støberiformand.
Colbensen, Jacob
Cook, Bastian - Verksmester.
Corneliussen, Halfdan (f. 1888 i Stavanger). Sønn av skipsreder Kornelius Olsen.

Halfdan Corneliussen
Halfdan Corneliussen

Dahl, Birger (1889–1928) - Skibsbygger. Bodde i Avaldsnesgata 94.
Dahl, Hendrik (f. 1848) - Kobberslager. Bodde i Pedersgata 141.
Dahl, Lauritz
Dahl, Trygve (f. 1909) - Naglegutt. Bodde i Avaldsnesgata 94.
Dakkenstad, Rasmus
Dalaker, Knud (f. 1900 i Stavanger) - Kontorist. Arbeidet her i perioden 1916–1921.
Danielsen, Lars (f. 1832).
Danielsen, Ulrich (f. 1868) - Bud.

Ulrich Danielsen
Ulrich Danielsen

Danielsen, Wilhelm
Debes, Erland D. (f. 1880 i Kragerø). Skipstegner. Var ansatt i perioden 1900–1904.
Didriksen, Ole (f. 1885) - Klinker. Bodde i Pedersgata 52.
Dueland, Olaus Olsen (1895–1985) - Maskinist.
Dybring, Vilfred
Dykkesten, Oskar
Dørheim, Bernhard
Daae, Johan (f. 1873 i Buksnes) - Maskininstruktør. Ble ansatt i 1897.

Johan Daae
Johan Daae

Egeland, Adolf
Egeland, Asbjørn
Egeland, Carl Martin (f. 1882) - Lærling. Bodde i Pedersgata 110.
Egeland, Gustav Andreas (f. 1884) - Lærling. Bodde i Pedersgata 110.
Egeland, Harald
Egeland, Lars (f. 1881 i Stavanger). Former.
Egeland, Martin Asbjørnsen (1857–1908) - Støper. Bodde i Pedersgata 110.
Egeland, Michael
Egeland, Osmund - Kjelemann. Bodde i Pedersgata 49.
Eiane, Olaf
Ellingsen, Carl
Ellingsen, Gustav (f. 1884) - Håndlanger. Bodde i Pedersgata 20.
Ellingsen, John (f. 183?) - Støberiarbeider.
Ellingsen, Svend
Emanuelsen, Karl Johan (1889–1940)
Endresen, Johan (f. 1874) - Tømmermann.
Endresen Røys, Johan (1869–1956) - Snekker i 25 år ved bedriften. Han laget også flere modellskip. Han var også forfatter og oppfinner, og satt en periode som medlem i Stavanger bystyre.

Johan Røys
Johan Røys

Enge, Bjørn (f. 1859 i Etne) - Rørlegger. Bodde i Pedersgata 50.Engelsen, Frantz - Bodde i Pedersgata 92.
Engh, Mons Alfsen (1836–1905) - Formann på kjeleverkstedet. Født i Stange. Bodde i Pedersgata 109.
Engøen, John (f. 1831) - Driver. Bodde i Vindmøllegaden 11.
Enoksen, Enok
Erga, Peder
Eriksen, Bendiks - Kontorist.
Eriksen, Carl
Eriksen, Edvard
Eriksen, Einar (1884–1928). - Kjelesmed.
Eriksen, Erik (f. 1882) - Bodde i Pedersgata 133.
Eriksen, Mathias A. - Maskinist. Bodde i Pedersgata 25.
Eriksen, Tandrup
Eriksen, Torger - Skipsbygger. Pedersgaden 118.
Evertsen, Hans Marinius (1901-1966). Modellsnekker.
Evertsen, Jacob Elias (1885–1909) - Skipstømmermann. Født på Kvitsøy, han ble også kalt Kvitsøy. Bodde i Bratteberggata 15. Kjent for sin oppfinnsomhet.

Jacob Evertsen
Jacob Evertsen

Falck, Hans - Ble ansatt som direktør i 1897.
Feyling, Ludvig
Fiskaa, John (1866–1954) - Modellsnekker. Født i Strand. Bodde i Skolegata 3.

John Fiskaa
John Fiskaa

Fjelde, Ingebret
Fjermestad, Ingvald
Fjermestad, Tønnes Tollefson (1852–1947) - Former. Født i Time, men flyttet senrer til Stavanger.
Fogth, Jan Fredrik (f. 1888 i Tromsø) - Skipstegner. Var ansatt fra 1908 til 1911.
Fogth, Jan Fredrik (f. 1888 i Tromsø) - Skipstegner. Var ansatt i fire år.

Jan Foght
Jan Foght

Folkvord, Søren
Fosmark, Ole - Kjedelsmed. Spilderhoug 8.
Frafjord, Samuel
Fredriksen, Fredrik (f. 1868 i Drammen) - Dagarbeider. Bodde i Støberigaden.
Fredriksen, Jens
Frøyland, Garmand Nilsen (f. 1872 i Frøyland) - Bodde i Pedersgata 100.
Fugellie, Petter Emil (f. 1829 i Kristiansand).
Føiling, Ludvig

Gabrielsen, Birger
Gabrielsen, G. C. - Ble ansatt som direktør i 1897.
Gabrielsen, Gabriel
Gabrielsen, Thore
Gausel, Adolf Christian (1867–1915) - Mekanikerlærling. Bodde i Pedersgata 50.
Gausel, Assar (f. 1836-1911) - Modellsnekker. Født i Stavanger. Bodde i Nedre Dalgate 52, senere Pedersgata 50.
Gismervig, Sven (f. 1878 i Gismervik) - Bodde i Pedersgata 73.
Gjermundsen, Alf (f. 1896) - Kontorist. - Bodde i Dokksmauet 6.

Alf Gjermundsen.
Alf Gjermundsen.

Gjermundsen, Sigurd (1898–1979) - Klinker. Begynte på SSD i 1916. Fortsatte på Rosenberg mek. Verksted da SSD ble lagt ned. Bodde i Krossgata 47a på Midjord.

Sigurd Gjermundsen.
Sigurd Gjermundsen.

Gjessen, Erik
Glamboksen, Godfrid
Gleditsch, Karl
Godal - Maskinist.
Gorder, J
Gram, Harald (1880–1937). - Maskiningeniør. Ble ansatt i 1913.

Harald Gram
Harald Gram

Grov, Arne Isachsen (f. 1837 i Nordfjord) - Kjeldesmed. Bodde i Pedersgata 99.
Grødem, Enok
Gulbrandsen, Ingvald (f. 1851 i Horten) - Ingeniør & Værksbestyrer. Bodde i Doksmuget 3a.
Gulbrandsen, J - Ingeniør. Ble ansatt i 1897.
Gulbrandsen, Haakon - Klinker.
Gulbrandsen, Paul - Direktør.
Gulliksen, Karl.

Karl Gulliksen
Karl Gulliksen

Gundersen, Georg (f. 1884) - Han ble ansatt som skipsbygger i 1899, og lønnen var 10 øre pr. time.
Gundersen, Georg - Tegner.
Gundersen, Gunnar (f. 1882). Pedersgaden 44.
Gundersen, Lars
Gundersen, Ludvig
Gundersrød, Paul (1842–1913) - Smed.
Guttormsen, Njål - Tegner. Bodde i Vindmøllegaden.
Gaarder, Ole (1851–1913) - Elektriker. Født i Ørlandet. Bodde i Pedersgata 92.

Hagemann, Thomas Christian (1878–1955). - Ingeniør. Han ble født i Mandal og døde i Oslo. Ansatt fra 1902 til 1911.
Hagland, Harry
Halvardsen, Olaf
Halversen, Bertinius (f. 1864 i Jelsa) - Støberiarbeider. Bodde i Pedersgata 96.
Halvorsen, Arne Michael
Halvorsen, Ivar.
Halvorsen, Leif
Halvorsen, Ole
Halvorsen Sekkenstad, Rasmus
Hammer, Bernhard
Hamre, Gabriel (f. 1822 i Kvinesdal) - Støberiarbeider. Bodde i Pedersgata 63.
Hansen, Alfred (f. 1872) - Kobberslager. Var ansatt i 20 år.

Alfred Hansen
Alfred Hansen

Hansen, Anfin
Hansen, Even
Hansen, Gustav
Hansen, Hans
Hansen, Herman
Hansen, Kristiann (f. 1886) - Klinker. Bodde i Avaldsnesgata 94.
Hansen, Martin
Hansen, Petter
Hansen, Torvald
Hansen, Haakon
Hanssen, Ella - Kontordame.
Hanson, Reinhardt - Smed.
Hansson, Petter (f. 1876). Maskinarbeider.
Haueland, Lars Albert
Haugen, Harald
Haugen, John Mikal (1875–1960). - Skipsbygger/platearbeider. Haugen ble født i Vardø, og kom til Stav-anger i 1904. Han var gift med Olava Johanne Karoline Haugen. I 1910 bodde de og fire barn i Dokgaten 16. På begynnelsen av 1920-årene fikk de bygget hus på Misjonsveien. Haugen fortsatte i jobben da be-driften ble overtatt av Rosenberg mekaniske Verksted, og ble der til han gikk av med pensjon. I 1959 fikk han gullnål for 60-års medlemsskap i Avd. 25 Jern og Metall. 

John Haugen
John Haugen

Haugen, Anders Olsen (f. 1862 i Etne) - Kjedelsmedsvend. Bodde i Pedersgata 50.
Haugland, Svend Ludvigsen (f. 1879 i Varhaug) - Bodde i Pedersgata 100 og 140.
Hedberg, Gustav Wilhelm
Larsen Helgeland, Lars (f. 1883 i Vikedal).
Helgesen, Johannes
Helgesen, Thore (f. 1838) - Bodde i Vindmøllegaden 3.
Helleman, Sigvard (f. 1888) - Maskiningeniør (Se attest nederst på siden). Bodde i Pedersgata 143.
Helliesen jr., Thor (f. 1887 i Stavanger) - Ingeniør. Var ansatt i to år.
Hendriksen, H.
Henningsen, Karl Herginius - Skipstømmermann.
Henriksen - Kontorist.
Henriksen, Einar.
Henriksen, Leonard Andreas
Herolfsen, Henrik (f. 1881) - Bodde i Avaldsnesgata 94.
Hervig, Harald
Hervig, Stener
Hesje, Peder Pedersen (?–1907) - Smed. Født i Tysvær. Bodde i Pedersgata 78.
Hetland, Anders
Hetland, Søren
Hiorth, Thomas (f. 1858 i Oslo) - Kontorist.

Thomas Hiorth
Thomas Hiorth

Holgersen, Hans
Holm, Ludvig Christian (f. 1867 i Stavanger).
Holm, Valdemar
Holmstrøm, Carl
Holter, Jacob
Holthe, Edvard (f. 1878) - Beslagsmed. Bodde i Avaldsnesgata 94.
Holthe, Peter A. - Formann.
Honsund, Ola
Horveland, Adolf
Housken, John - Skipstømmermann.
Hustvedt, Tjærand - Kontorist.
Hult, Emanuel
Hult, Gustav
Hult, Karl (1830–1924) - Damphammersmed. Født i Värmland i Sverige. Bodde i Dokksmauet 7a og Pedersgata 122.

Karl Hult
Karl Hult

Hultmann, Bjørn
Hægland, Johan - Smed. Bodde i Pedersgata 43.
Høgeli, Oluf (1869–1940). Maskinist.
Høie, Karl
Høiland, Olav Asbjørnsen (f. 1873) - Skipstømmermann. Bodde i Midtre Dalgate 6. Olav falt ned i dokken og skadet ryggen. Han ble aldri god igjen, men fortsatte å arbeide.
Høivik, Kristian Johan (?–1926). Kjelesmed.
Høle, ingvald
Høle, Jacob
Hølland, N.
Høyland, Asbjørn Olsen (1841–1929) - Skipstømmermann. Bodde i Midtre Dalgate 7. Han var med å starte kooperasjonen (Bikuben).

Asbjørn Høyland
Asbjørn Høyland

Haagensen, Oscar - Bodde i Pedersgata 92.
Haaland, Sivert Larsen (1878–1938) Født på Haaland i Tysvær. - Maskinist.
Haave, Chr. - Materialforvalter.
Haave, Trygve - Støberiarbeider.

Idzal, Thore (f. 1878 i Idsal) - Formann i skipsbyggeriet. Ansatt fra 1913 til 1915.

Thore Idzal
Thore Idzal

Ihlen - Korrespondent.
Ingebretsen, Gerhard (f. 1874) - Bodde i Pedersgata 141.
Ingebretsen, Gunder (f. 1829) - Smed. Bodde i Pedersgata 141.
Ingebretsen, Ingebret (f. 1871) - Bodde i Pedersgata 141.
Ingebretsen, K.
Ingebretsen, Thomas Gjertsen (f. 1844 i Finnås) - Støberiarbeider. Bodde i Pedersgata 66 og 110.
Ingebriktsen, Lars
Isaksen, Einar
Isaksen, Johan
Isaksen, Ole Emil (f. 1868–1947) - Født i Stavanger.

Ole Emil Isaksen
Ole Emil Isaksen

Isaksen, Peder
Iversen, Olaf
Iversen, Ole Johan

Jacobsen - Kontorist
Jacobsen, Hjalmar
Jacobsen, Jacob (f. 1852 i Jelsa).
Jacobsen, Jacob (f. 1853) - Opslager. Bodde i Pedersgata 62.
Jacobsen, Jens Hugo (1868–1926) - Direktør. Han ble født i Bergen. Tidligere var han blant annet ansatt som maskinkonstruktør hos Laxevaags Maskin- og Jernskibsbyggeri. Jacobsenodden på Bjørnøya er oppkalt etter ham.
Jacobsen, Lauritz
Jacobsen, Mandius
Jacobsen, Martin
Jacobsen, Mathias
Jacobsen, Olaus
Jacobsen, Peder (f. 1852) - Dokkarbeider.
Jacobsen, Rolf - Direktør.
Jacobsen, Tide
Jakobsen, Johan
Jakobsen, Lauritz
Jansen, Andreas (f. 1885) - Klinker. Bodde i Pedersgata 122.
Jansen, Carl
Jansen, Jan
Jansen, Johan
Jasinsky, Leopold
Jensen, Andreas
Jensen, Jens (f. 1874) - Tømmermann.
Jensen, Johan (f. 1888) - Naglegutt. Bodde i Pedersgata 99.
Jensen, Knud
Jensen, Ole
Jensen, Knut (f. 1890)
Jensen, Thorvald (f. 1886) - Bodde i Pedersgata 99.
Jespersen, Jonas
Johannesen, Ferdinand (f. 1858 i Lindholmen, Sverige) - Støberiarbeider. Bodde i Pedersgata 140.

Ferdinand Johannesen
Ferdinand Johannesen

Johannesen, Ommund
Johannesen, Sven
Johannesen, Søren
Johannesen, Tosten
Johannessen, Oluf - Bodde i Pedersgata 140.
Johansen, Erik Hjalmar
Johansen, Johan (1840–1907) - Født i Egersund. Bodde i Pedersgata 86.
Johnsen, Anker Johan (1910–1992). 
Johnsen, Christen
Johnsen Bakke, Lauritz
Johnsen, Edvard, Ole - Han bodde i Pedersgata 13.
Johnsen, Emilius (1891–1915) - Født i Helgeland. Johnsen ble klemt ihjel mellom kran og stolpe
21. januar 1915. 
Johnsen, Gunder (f. 1839) - Kjelesmed. Bodde i Dokksmauet 7a.
Johnsen, Gunnar - Kjelesmed. Bodde i Pedersgata 49 + Lervigsveien 17.
Johnsen, Ingvald
Johnsen, Jacob. Arbeidet her i 1908.
Johnsen Johan (f. 1874 på Våland i Stavanger) - Opslager.
Johnsen, John
Johnsen, Kristen
Johnsen, OskarJohnsen, Rasmus
Johnsen, Robert (f. 1884 i Stavanger).

Robert Johnsen
Robert Johnsen

Jonasen, Ella (Senere Hanssen) - Kontordame.
Jonasen, Hans
Jonasen, Jonas
Jonassen, Svend
Jondahl - Kontordame.
Jonsen, Edvin
Jørgensen, Gunnar (f. 1884) - Platearbeider.
Jørgensen, Jørgen
Jørpeland, Lars (f. 1892 i Stavanger) - Ingeniør.

Lars Jørpeland
Lars Jørpeland

Jaasund, Johan J - Skipstømmermann. Bodde i Pedersgata 49.
Jåtten, Johan Sivertsen (f. 1872) - Støperiarbeider. Bodde i Pedersgata 79.

Kalvig, Martin Sjurson (1876–1944).

Martin Kalvig
Martin Kalvig

Kallevig, Peder
Karlsen, Bernhard Martinius (1879–1973) - Smed. Populært kalt Krokhølsmeden. 

Bernhard Karlsen
Bernhard Karlsen

Karlsen, Karl Z. - Født i Sverige. Bodde i Pedersgata 103.
Karlsen, Peder (f. 1856) - Bodde i Vindmøllegaden 3.
Kittelsen, Ole
Kleiberg, Østinius (f. 1852) - skipsbygger. Bodde i Pedersgata 49.
Kleppe, Edvard Thomas (1856-1930). - Kjelesmed og formann. Han begynte i bedriften i 1881, og ble for-mann i 1900. Han var også en av stifterne av forbruksforeningen Økonom. Født på Kleppe i Høgsfjord. Bodde i Pedersgata 118.
Kleppe, Trygve Olaus
Kleven Jacobsen, Hans Olav - Mekaniker.
Kleven Jacobsen, Jørgen Pareli - Mekaniker.

Hans Olav Jacobsen Kleven
Hans Olav Jacobsen Kleven
Jørgen Pareli
Jørgen Pareli

Kløgetvedt, Alf - Kontorist.
Kolstøe, Thore
Knudsen, Andreas. Pedersgaden 97. - Støberiarbeider.
Knutsen, Gabriel (1865–1944). Kontrollør og lagerformann.
Knudsen, Iver Martin (f. 1835) - Støber.
Knudsen, Jens (1829–1897) - Smed.
Knudsen, John (f. 1843 i Sola) - Bodde i Pedersgata 111.
Knudsen, Kittel
Knudsen, Kjetil (f. 1828 på Spødervoll) - Smed.
Knudsen, Knud (1865–1936) - Mekaniker. Bodde i Pedersgata 81.
Knudsen, Lars (f. 1864 i Haugesund) - Dreier. Bodde i Store Skippergate.
Knudsen, Lars (f. 1882) - Håndlanger. Bodde i Pedersgata 20.
Knudsen - Skibsingeniør.
Knudsen, Knud (1867–1936) - Smed. I 1909 ble han forretningsfører.
Knudsen, Ole
Knudsen, Stian (f. 1848) - Smed. Bodde i Pedersgata 139.
Knudsen, Thorvald (f. 1867 i Bergen). Skipskonstruktør.
Koefoed, P
Kolbensen, Jacob
Kristensen, Carl Birger (f. 1884).
Kristensen, Konrad (1879–1957) - Bodde i Pedersgata 115.
Kristensen, Ole
Kristensen, Osmund (f. 1827) - Dreier. Bodde i Pedersgata 96.
Kristensen, Sigurd Mandius (f. 1886) - Støberiarbeider.
Kristiansen, Emil (f. 1884) - Former. Født i Rjukan. Bodde i Pedersgata 135 og Avaldsnesgata 94.
Kristiansen, Karl
Kristiansen, Martin
Kristoffersen Odland, Morten. (f. 1853 i Bjerkreim). Oppslager.
Kvia, Tobias - Jerndreier.

Laland, Laurits
Langager, Erik
Larsen, Andreas
Larsen, Anton
Larsen, Carl
Larsen, Christian
Larsen, Christoffer
Larsen, Conrad
Larsen, Enok - Skipstømmermann. Han og familien bodde i Nedstrandsgata 26.

Enok Larsen
Enok Larsen

Larsen, Gabriel
Larsen, Ingolf
Larsen, Jørgen (1862–1933).
Larsen, L. B.
Larsen, Lars - Formann.
Larsen, Lauritz
Larsen, Nils (f. 1839 i Bergen) - Støper.
Larsen, Nils Randulf - Former.
Larsen Brath, Henrik
Larsen Helgeland, Gunnar
Larsen Helgeland, Lars
Larsen, Kristoffer - Formann.
Larsen, Laurits
Larsen, Nils (f. 1868).
Larsen, Peder
Larsen, Sverre
Larsen, Tobias
Raa Larsen, Nils (f. 1839). Arbeidet her fra ca. 1880. Bodde i Doksmuget 16.
Lavold, Johannes (f. 1900) - Lærling ved maskinavdelingen.
Leganger, P. C.
Lervik, Gunnar - Gikk i lære som maskinist i 1911–1915.
Lie, Johannes Martinius (1885–1936).
Lindberg, Karl Wiktor (f. 1886 i Sverige) - Motholder. Bodde i Avaldsnesgata 94.
Lindbom, Andreas
Lindbom, Carl Johan
Lindstrøm, Johan Ferdinand
Linga, Jonas - Bodde i Pedersgata 135.
Ludvigsen, Sven (f. 1880) - Opslager. Bodde i Avaldsnesgata 94.
Lundstrøm, Hans
Lyse, Jens (1867–1951) - Født i Høgsfjord. Bodde i Pedersgata 137.
Lyse, Ole
Lysedal, Ole
Løge, Ivar - Smed.
Løgevik, Johannes - Født 12. august 1891 og var fra Nornes i Sokndal. I 1910 jobbet han som fisker.
Løvgren, Joh. Ferdinand
Løkkeberg, Ingvar Ludvig (f. 1880) - Skibsbyggerformann. Bodde i Avaldsnesgata 94.

Madsen, Fritz Eugen (f. 1901 i Kongsberg) - Tegner.

Fritz Madsen
Fritz Madsen

Magnussen, Martin
Malmin, Adolf - Beslagsmed.
Malmin, Karen Talette. Mellemgaden 8.
Malmin, Laurits
Malmin, Ole
Mathiassen Skou, Martin Johan

Martin Skou
Martin Skou

Mauland, Ingebret
Mauritsen, Ommund (f. 1883 i Høle).
Mauritzen, Henrik (1884–1965) - Støperimester.

Henrik Mauritzen
Henrik Mauritzen

Mauritzen, Peder (1891–1966) - Former.

Peder Mauritzen
Peder Mauritzen

Meling, Johannes (f. 1879) - Snekker. Bodde i Pedersgata 20.
Michaelsen, Halvor (f. 1860 i Høle) - Dreier. Bodde i Pedersgata 97 og 105.
Michaelsen, Michael
Middelthon, Bertram Charles (1879-1961). - Kontorsjef. Han begynte som bud 1. februar 1896 og sluttet som avdelingssjef 1. februar 1915. Middelthon var ordfører 1920–1922, og borgermester fra 1922–1946, avbrutt av krigsårene. Han stiftet Stavanger Høyre og var en markant person i partiet og bybildet.

Bertram Middelthon
Bertram Middelthon

Mikalsen, Halvar
Mikalsen, Svend
Mikkelsen, Alfred
Mikkelsen, Hans Christopher (f. 1872 i Bergen - d. 1933 i Stavanger) - Smed.
Moe, Harald
Moglebust, P
Molstre
Monsen, Haldor (f. 1834) - Støber. Bodde i Dokksmauet 7a.
Monsen, Jørgen (f. 1861) - Håndlanger. Født i Sulen, Ytre Sogn. Bodde i Pedersgata 92.
Monsen, Ole
Midthun Monsen, Ole (?-1910) Født i Bergen. - Modellsnekker. Arbeidet her i 21 år.
Mortensen, Jens
Mortensen, Peder
Moss, Sigurd Kristiansen - Støberiarbeider.
Myklebust, Torsten Simonsen (1843–1909) - Han ble født i Eid og døde i Stavanger.

Torsten Myklebust
Torsten Myklebust

Neresen, Salemon
Nesheim, Svend
Nesheim Olsen, S
Nesse, Roar (f. 1892 i Ål i Hallingdal) - Tegner. Ansatt fra 1917 til 1918.

Roar Nesse
Roar Nesse

Berg Netland, Mikal (f. 1822 i Stavanger). Gjørtler.
Nielsen, Axel
Nielsen, Christian
Nielsen, Edvard
Nielsen, Johannes
Nielsen, Oscar
Nilsen - Kontorist
Nilsen, Abraham
Nilsen, Anton
Nilsen, Carl
Nilsen, Ingebret (f. 1863 i Strand) - Tømmerman. Bodde i Pedersgata 143.
Nilsen, Ingolf
Nilsen, Mikal
Nilsen, Nichol
Nilsen, Nicolai (f. 1885) - Lærling.
Nilsen, Ommund
Nilsen, Peder (f. 1845 i Sverige) - Bodde i Pedersgata 66.
Nilsen, Tollef (f. 1858 på Ogna) - Bodde i Pedersgata 121.
Nilsen, Tollef (f. 1860).
Njaa, Tønnes
Nordeide, Ole J.
Nordstrøm, Karl Arvid (f. 1878) - Klinker.
Norhus, Peder A. (1858–1927) - Kjelesmed.
Norland, Børge
Noraas, Christian
Nymann, Peder
Nymann, Petter
Nysted, Ingeman
Nysten
Næresen, Leorin
Næss, Hans
Nødland, Hartvig Reinert - Smed.
Nødland, Peder (f. 1873) - Smedesvend i perioden 1900–1902.
Nøsen, Andreas (f. 1870 i Molde) - Mekaniker.

Oftedahl, Eilert (1838–1894) - Driftsbestyrer. Han ble ansatt i 1864. Da han døde i 1894 overtok Ingvald Gulbrandsen stillingen.

Eilert Oftedahl
Eilert Oftedahl

Oftedahl, Hans
Oftedahl, Lars (f. 1842 i Stavanger).
Olsen, Aseus
Olsen, Bertinius (1885-1913).
Olsen, Carl Johan
Olsen, Carl T. (f. 1877 i Stanhope, Hamilton, Iowa, USA, d. 1952, Stavanger) - Skipsbygger. Bodde i Pedersgata 139.

Carl Olsen
Carl Olsen

Olsen, Christen (f. 1852 i Fister) - Bodde i Pedersgata 122.
Olsen, Daniel
Olsen, Didrik
Olsen, Elias (1847–1910) - Smed . Bodde i Avaldsnesgata 94.
Olsen, Erling
Olsen, Hans Christian
Olsen, Helene (f. 1859 i Haugesund) - Hjelpearbeider. Bodde i Doksmuget 10.
Olsen, Johan (f. 1865 i Stavanger) - Støperiarbeider. Bodde i Dokgate 16.
Olsen, Johan (f. 1880 i Høle) - Bodde i Pedersgata 118.
Olsen, Johan Olai
Olsen, John
Olsen, Jonas
Olsen, Kasper
Olsen, Knut
Olsen, Kristen (f. 1851) - Bodde i Dokksmauet 7a.
Olsen, Kristian
Olsen, Kristoffer (f. 1891) - Støber.
Olsen, Lars
Olsen, Martin Magnus (f. 1874) - Mekaniker. Bodde i Dokksmauet 7a og Pedersgata 122.
Olsen, Nils Otto - Født i Kristiania i 1848 og døde i Stavanger i 1902. Bodde i Dokksmauet 7a.

Nils Otto Olsen
Nils Otto Olsen

Olsen, Olai (f. 1854 i Finnås) - Støperiarbeider. Bodde i Dokgate 12.
Olsen, Olaf
Olsen, Ole (f. 1879) - Bodde i Dokksmauet 7a og Pedersgata 122.
Olsen, Olga Gurine - Kontordame.
Olsen, Oluf Martinius (f. 1866) Født på Østre Aker. - Former
Olsen, Ommund
Olsen, Oscar
Olsen, Peder (f. 1873 i Høle) - Bodde i Pedersgata 140.
Olsen, Randulf
Olsen, Rasmus (f. 1841) - Bodde i Vindmøllegaden.
Olsen, Rasmus (f. 1833) - Bodde i Pedersgata 139.
Olsen, Sigurd (f. 1886) - Bodde i Pedersgata 122.
Olsen, Tobias
Olsen, Torkel
Olsen Lervig, Ole
Olsøn, Olaus - Støperiarbeider. Ryfylkegata 12.
Omdahl, Zakarias (1841–1923) - Satt i direksjonen.
Ommundsen, Børre (1852–1929). - Smed. Han og familien bodde i Vindmøllebakken 8, og senere i Pedersgata 113.

Børre Ommundsen
Børre Ommundsen

Ommundsen, David
Osmundsen, Inge
Opsahl, Søren (f. 1857). Mekaniker.
Opsanger - Mekaniker.
Osmundsen, Sven
Ottesen, Ole

Pallestad, Asbjørn
Paulsen, Johan - Klinker. Bodde i Pedersgata 135.
Paulsen Løvaas, Kasper
Paulsen, Nathanael (1872–1944) - Maskinist.
Paulsen, Ole
Pedersen, Andreas
Pedersen, Bertenius Ole
Pedersen, Christian
Pedersen, Enoch (f. 1832) - Støperiarbeider.
Pedersen, Hans
Pedersen, Jakob
Pedersen, Jens Nicolai (1882–1955) Født i Bergen.
Pedersen, Kristian (f. 1856 i Strand). Oppslager.
Pedersen, Lars (f. 1832i Nedstrand). Smed.
Pedersen, Mads
Pedersen, Mauritz (1837–1911) - Bestyrer for treskipsavdelingen. Ble ansatt i 1879. Bodde i Pedersgata 98.

Mauritz Pedersen
Mauritz Pedersen

Pedersen, Niels
Pedersen, Paul (f. 1884) - Håndlanger. Bodde i Pedersgata 20.
Pedersen, Peder
Pedersen, Sigvart
Pedersen, Svend
Pedersen, Thomas Severin
Pedersen, Thore
Pedersen Brokjøb, Hans Christian (dansk. 1836–1923) - Maskinist.
Pedersen Erga, Peder
Pedersen Heske, Peder
Persson, Karl Hjalmar ( f. 1894 i Sverige) - Motholder. Bodde i Avaldsnesgata 94.
Pisani, Geovani (1878–1915) - Støperiarbeider. Bodde i Pedersgata 122 og Avaldsnesgata 94.
Pettersen, Peder
Pittersen, Petter
Pittersen, Sten
Poulsen, Adolf

Rakkestad, Thorstein
Rasmussen, Anders (f. 1859) - Bodde i Pedersgata 143.
Rasmussen, Ingvald - Bodde i Pedersgata 118.
Rasmussen, Oskar Karel (f. 1884) - Støperilærling. Bodde i Pedersgata 45.
Rasmussen, Osmund (f. 1852) - Lagerformann.
Rasmussen, Rasmus Martin (f. 1895).
Rasmussen, Wilhelm
Reintsen, R.
Rimestad, Lauritz
Rogne, Sigurd
Rosenvold, Carl
Roth, Heinrich
Rugland, Gunder (1865–1947) - Smed. Født i Varhaug. Bodde i Pedersgata 79.
Rugland, Johan (f. 1893) - Bodde i Pedersgata 131.
Rugland, Severin

Severin Rugland
Severin Rugland

Røen, Olaf - Hjelpearbeider. Bodde i Pedersgata 135.
Røisland, Ommund Olsen (1844–1918) - Smedesvend. Født i Bjerkreim. Bodde i Pedersgata 79 og 100.
Rønneberg, Johan
Rønneberg, Severin (1873–1942) - Kjører. Født i Sola. Bodde i Pedersgata 104.
Rønning, Karl - Populært kalt "trønderen".

Karl Rønning.
Karl Rønning.

Salomonsen, Carl Martin (1863–1926) - Maskinist.
Salte, Hans Hansen (1845–1912).
Samsonsen, Annas Torgersen
Samuelsen, Martin
Samuelsen, Peder
Samuelsen, Tomas Olai (f. 1827 i Avaldsnes) - Smed.
Sandgren, Gabriel
Sandstøl, Tollak
Sandved, Søren (f. 1884) Født i Høyland kommune. - Tegner.
Aslagsen Sangesand, Gunnar (f. 1859) - Kjedelsmed.
Scheel, Harald
Schreiner, Carl L. (1842–1902) - Bokholder/Kontorsjef. Født i Svendborg og døde i Stavanger.
Seemann, Herman Georg Wilhelm (1829–1891). Født i Tyskland i nærheten av Osnabruck. - Pakkhusforvalter.

Herman Seemann.
Herman Seemann.

Seglem, Ole
Seidmann, Carl
Seldal, Iver (1830–1913) - Kjelesmed. Født i Seldal, Høgsfjord. Bodde i Pedersgata 98 og 141.
Seldal, Aadne
Sigurðsson, Stefán. Født på Island.
Simonsen, Jacob
Simonsen, Knud
Simonsen, Lyder
Simonsen, Sigval
Simonsen, Sigvart Theodor
Sirevaag, Edvard - Bodde i Pedersgata 92.
Sirevåg, Mathias (f. 1886).
Sivertsen, Gabriel (f. 1823 i Randaberg) - Skipstømmermann. Bodde i Pedersgata 102.
Sivertsen, Georg
Sivertsen, Herkules (f. 1883) - Smed. Bodde i Pedersgata 28.
Sivertsen, Sivert
Skartvedt, Søren
Skjæveland, Garman
Skoglund, Johan - Klinker. Bodde i Avaldsnesgata 94.
Skaar, L - Fra Kristiansand.
Slettebø, Nils Wilhelm
Sletten, Ingvald Martin (1881–1961). Skipsbyggmester fra 1916-1919.
Sletterud, Waldemar - Bodde i Pedersgata 137.
Sleveland, Alfred
Slaattebræk, Ingvald
Smith, Fredrik
Snarberg, Ernst Emanuel (f. 1876 i Sverige) - Former. Bodde i Avaldsnesgata 94.
Solberg, Axel
Soma, Gjermund
Sondresen, Olaf Andr. (f. 1872) - Oppslager.
Stanger, Andreas Monsen - Bodde i Pedersgata 133.
Steen, Hans Jonassen (f. 1873 i Sørfold) - Tømmermann og formann. Bodde i Pedersgata 96.
Steiner, Edvard (f. 1856) - Klinkerformann. Bodde i Pedersgata 116 og 133.
Steiner, Gustav Fredrik (f. 1888) - Elektriker. Han og familien bodde i Emmausveien 15.

Gustav Steiner
Gustav Steiner

Stenson, Lars
Steinkopf, Bernhard (1899–1970). Født i Stavanger. Begynte her i 1916. Sønn av Bernhard Marcelius Steinkopf.
Steinkopf, Bernhard Marcelius (1864–1933). Født i Stavanger. - Skipsbyggmester. Bodde i Nymansveien 56 og Pedersgata 99. I 1916 startet han Stavanger Jernindustri A/S.

(Stavanger Aftenblad 19. august 1916).

Steinkopf, Hans Julius (1866–1922). Født i Stavanger. Han og familien bodde i Vindmøllebakken 12a, Utsteinsgata 15, og senere i Nymansveien 92.
Steinkopf, Johan - Bodde i Pedersgata 103.
Steinkopf, Peter Kristian Olaus (1870–1892). Født i Stavanger. - Støperiarbeider. Døde på sjøen 22 år gammel.
Stoltenberg, Alfred
Stoltz, Johan Sigried Cammermeyer (1855–1941) - Maskinkonstruktør. Født i Bergen.

Johan Stoltz
Johan Stoltz

Strand, Alfred - Oppslager. Bodde i Pedersgata 139.
Strand, Johan
Strand, Wilhelm - Maskinarbeider. Bodde i Pedersgata 139.
Strøm, A. J.
Strøm, Bjarne (f. 1895) - Støperiarbeider.
Strøm, Helge (f. 1861) - Kontorsjef.
Strøm, Håkon
Strømfjord, Hjalmar
Sund, Alfred
Sunde, Hans (f. 1879) - Bodde i Pedersgata 120.
Svendsen Idland, Lars
Svendsen, John
Svendsen, Mathias - Bodde i Pedersgata 20.
Svendsen, Odd Løgith (1878–1949) - Skipstømmermann. Han seilte først til sjøs og gikk deretter i lære som skips-tømmermann ved verftet i Rosendal. Deretter begynte han ved Stavanger Støberi & Dok som skipstømmermann ca. 1907 og jobbet der nesten fram til han døde. Den siste tiden på Buøy etter at Rosenberg overtok.

Odd Svendsen
Odd Svendsen

Svendsen, Oluf
Svendsen, Selmer
Svendsen, Svend Theodor (f. 1861 i Stavanger).
Sverdrup Nilsen, Joh.
Sømme, Andreas (f. 1846 i Haaland). Kontorist.
Sømme, Andreas Daniel (f. 1863) - Kontorbetjent.
Sømme, Ole
Sørensen, Einar (f. 1893) - Kjelesmed. Født i Danmark. Bodde i Avaldsnesgata 94.
Sørensen, Hjalmar
Sørensen, Lauritz Kornelius
Sørensen, Oscar
Sørensen, Robert
Sørnes, Paul

Taraldsen, H. J.
Tengs, Torger Hansen
Reidarsen Tesdal, Torger (1853–1925) - Materialforvalter. Han ble født i Etne.

Torger Tesdal
Torger Tesdal

Thime, Mathias (1856–1911) - Støper. Bodde i Pedersgata 111.
Thomassen, Johan - Bodde i Pedersgata 14.
Thomsen, Ingvar
Thorbjørnsen, Henrik (f. 1883) - Bodde i Pedersgata 20.
Thorsen, Andre
Thorsen, Bertinius (f. 1871) - Bodde i Pedersgata 82.
Thorsen, Georg
Thorsen, Ludvig (1884–1980). Fra Stavanger. Teknisk konsulent. 

Ludvig Thorsen
Ludvig Thorsen

Thorsen, Ludvig Andreas (1850–1898) - Oppslager. Født i Vats. Bodde i Vindmøllegaden og Pedersgata 135.
Thorsen, Ole Stølsvig (f. 1864) - Bodde i Vindmøllegaden 12.
Thorsen, Theodor
Thorsen, Thomas
Thorsen, Torger
Thorsen, Tønnes (f. 1852) - Skibstømmermann.
Tjensvold, Adolf
Tjensvold, Johan Tobias (f. 1893).
Tjensvold, Martinius
Tjensvold, Olaf
Tjessem, O.
Tjølsen, Sven (f. 1869 i Høyland) - Bodde i Pedersgata 33.
Tjølsen, Theodor (f. 1878) - Bodde i Dokksmauet 7a.
Tobiassen, Endre
Tolagsen, Johan
Tolagsen, Severin
Torbjørnsen, Tollef
Torgersen, A.
Torgersen, Henrik
Torgersen, Karl Johan (1907–1984) Han gikk i tømmermannslære på Støperiet før han reiste ut med D/S Sardinen og ble sjømann. Etter 2. verdenskrig jobbet han i noen år på Skjæret til Det Stavangerske Dampskibsselskab.
Torgersen, Lars
Torgersen, Rasmus (1858–1929) - Smed.
Torkelsen, Isak
Torkelsen, Lars
Torkildsen, Gustav Adolf
Torkildsen, Rasmus
Tormodsen, John
Torsen, Andreas
Torsen, Søren (f. 1842).
Torstrup, Karsten (1890–1963) - Jobbet i 1906 med rustbanking ombord i skipene. 

karsten Torstrup.
karsten Torstrup.

Tostensen, Johan
Tostensen, Ola - Dykker.
Tostensen, Ole - Dokkformann.
Tostensen, Sivert
Tostensen, Tosten
Tveitane, Arthur - Bodde i Pedersgata 135.
Tveitane, Ole - Bodde i Pedersgata 135.
Tønnesen, Christian
Tønnesen, Olaus
Tønnesen, Peder

Udvig, Lars Gjermundsen (1823–1895). Født på Utvik i Avaldsnes. Bodde i Pedersgata.
Underbakke, Tore Jacobsen (1866–1956) Født i Suldal.
Underhaug, Fredrik A. (1872–1962). Han ble senere kjent som grunnleggeren av plogfabrikken F. A. Underhaugs Fabrik på Nærbø.

Fredrik Underhaug
Fredrik Underhaug

Valhaug, Johannes Monrad
Vathne, Hans
Vathne, T
Velde, Severin
Vesterheim, Magnus Martin (f. 1881 i Bergen) - Ingeniør.
Vestly, Endre
Vigrestad, Asbjørn (1851–1928) - Snekkerformann. Han begynte i bedriften i 1881 som tømmermann. I 1896 ble han forfremmet til snekkerformann. Han er far til billedhuggeren Magnus Vigrestad.
Vigrestad, Asbjørn (1880–1964). Bror til billedhuggeren Magnus Vigrestad. Senere medeier i firmaet A/S Metall.
Vigrestad, Magnus (1887–1957).
Vigrestad, Rasmus (Olsen f. 1861 i Vigrestad) - Platearbeider. Bodde i Pedersgata 45.
Vigshaaland, Jonas
Vikre, Jens (f. 1842 i Skudeneshavn) - Dreier. Bodde i Store Skippergate.
Vikre, Racin
Villadsen, Jacob (f. 1870) - Maskinistlærling.
Voster, Ole Thoresen (f. 1897 i Strand) - Maskinist. Han bodde i Pedersgata 13.

Warden, Thomas (1861–1937). Maskinist.
Wersland, Ole (f. 1867 i Bjerkreim). Bodde i Pedersgata 49.
Wigrestad, Rasmus Olsen (1861–1929) - Platearbeider. Født i Vigrestad. Bodde i Pedersgata 62.
Wiig, Einar - Maskinlærling.
Willadsen, Jacob
Wille, Hans
Willumsen, Tycho (f. 1891 i Stavanger) - Skipstegner. Senere ble han ansatt som ingeniør hos Det Stavangerske Dampskibsselskab.

Tycho Willumsen
Tycho Willumsen

Wold, Alfred - Kontorist.
Wold, Arthur
Waage, Theodor
Wathne, Herman
Wathne, Thore

Yrke, johannes

Zakariassen, Hans - Bodde i Pedersgata 103.

Øritsland, Thorbjørn
Øsebak, Olaf
Øsebakk, Elias - Skipskonstruktør.
Østbø, Ole (1843–1911) - Støperiarbeider.

Aarnes, Adolf
Aarnes, Ole Torkelsen (1859–1925) - Støperiarbeider. Arbeidet hos Stavanger Støberi & Dok fra 1910 til 1925. Bodde i Pedersgata 133 og Avaldsnesgata 94.

Ole Aarnes
Ole Aarnes

Aarstensen, Ole - Smed.
Åserud, Sigurd (f. 1894).
Aasland, Gisle (1884–1947) - Skipstømmermann/Formann. I 1916 ble han medeier i Stavanger Jern-industri A/S. Bodde i Nymansveien 88.

Gisle Aasland.
Gisle Aasland.

Aasland, Julius
Aasland, Martin T. (f. 1877 i Sandnes) - Bodde i Pedersgata 140.
Aasland, Theodor (f. 1893 i Stavanger) - Naglegutt. Bodde i Doksmuget 8.

Bildet ble tatt på Stavanger Støberi & Dok i 1898.
Bildet ble tatt på Stavanger Støberi & Dok i 1898.

Fra venstre i første rekke: Torger Birkeland, Peder heske, Ole Lyse, Nils Larsen, Johan Jakobsen, Bern-hard Steinkopf, Stian Knudsen, Ivar Seldal, Ole Jakobsen, Kleng (etternavn ukjent), Ole (etternavn ukjent, men kalt trondhjemmaren).

2. rekke fra venstre: Jensen, Marcelius Aske, Torger Eriksen, Lura, Enok Berge, Ingebret Fjelde, Enok Brakstad, Nilsen, Annas Torgersen Samsonsen, ukjent.

3. rekke fra venstre: Jon Olsen, Jørgen Larsen, Andreas Larsen, Ingvald Høle, Sven Berge, Skjeie, Martin Samuelsen, Gabriel Larsen, Aseus Olsen og Andreas Pedersen.

4. rekke fra venstre: Ukjent, Ingvald Rasmussen, Lars Bertelsen, Adolf Tjensvold, ukjent, ukjent, Olaus Steinkopf, Lode, Johan Jåtten og Rasmus Vigrestad.

5. rekke fra venstre: Johannes Yrke, Johan Bergen, ukjent, Åsland, ukjent, ukjent, ukjent.

6. rekke fra venstre: Karl Kristiansen, Alfred Mikkelsen, Svendsen, Dahl, Søiland, Gausel, Johan Paulsen, Ole Kristensen, Peder Olsen og Næresen.

Les historien om Stavanger Støberi & Dok i eboken Dokken som ble utgitt i 2019.

Til hovedsiden