Brannbåten Nøk

Nøk ved gamle slakthuset. Foto: Kaada/Nor-Hansens samling.
Nøk ved gamle slakthuset. Foto: Kaada/Nor-Hansens samling.

Tekst: Erling Jensen
Brannbåten Nøk var en dampsprøyte med hjemmehavn i Stavanger. Den ble levert fra Ljusne Mekaniska Verkstad, Sverige i september 1880. Prisen var 31 000 kroner. Nøk var 50 fot lang og 16 fot bred.

Allerede i desember 1870 ble det bestemt av Stavanger formannskap at en skulle anskaffe sjøbrann-sprøyte til byen. Båten var en dampsprøyte som var utstyrt med en stempelpumpe som leverte 4000 liter i minuttet. Dampmaskinen som både var framdrift og pumpemotor, var ikke utstyrt med kondensator, slik at både vann og damp gikk rett opp i skorsteinen. Følgelig ble det et ganske stort vannforbruk, og derfor var båten utstyrt med store ferskvannstanker. 

Litt av et syn i byen
Nøk fikk etter hvert en viss posisjon i folks bevissthet i Stavanger. Det var litt av et syn når det ble fyrt opp under kjelen hver gang den skulle i aksjon. Det tok sin tid for å få opp damptrykket i kjelen. Dette ble forbedret da byen i 1909 fikk elektrisitet – da ble det installert en varmekolbe som holdt en viss temperatur på vannet inne i kjelen. Dermed tok det kortere tid å få båten i gang, men en måtte likevel regne med ca. 40 minutter før steamen var på topp. Det sier seg selv at dette ikke var noen god ord-ning. Båten var likevel i drift helt fram til 1940. Siste gang vi kan se at den har vært i aksjon var 13. april 1940 da den ble sendt ut for å lense et tysk marinefartøy. 

Nøk ble solgt til en mann på Buøy i Stavanger. Den fikk montert dieselmotor og ble senere brukt til vannbåt. Den fikk nå navnet Sprøit. Båten var i drift helt opp til 1980-årene.

Nøk ble erstattet av brannbåten Nøkk, men det er en annen historie som du kan lese her.

Kilde: Brannmannen.no

Til hovedsiden