1ste Mai

Verksgata 11. Foto: Stavanger byarkiv.
Verksgata 11. Foto: Stavanger byarkiv.

Avisen 1ste Mai hadde tilhold i Verksgata 11 i Stavanger fra 1908 til 1968. De flyttet da til eget nybygg i Hillevågsveien 104. I 1955 skiftet avisen navn til Rogalands Avis. Den fikk eget tryk-keri i 1907, og en 16-siders rotasjonspresse ble anskaffet i 1929.

2. mars 1895 utga Stavanger sosialdemokratiske forening et blad under navnet 1ste Mai. Det ut-kom hver lørdag og kostet 30 øre kvartalet. Man fikk problemer med å skaffe nok eksemplarer til de tilstrømmende abonnenter. 30. november 1899 innkalte foreningen til et arbeidermøte, hvor styret fremla et forslag om at bladet skulle trykkes hver lørdag i et opplag av 500 eksemplarer. Det var sterk stemning for forslaget som etter en del debatt ble vedtatt. Fra 1903 utkom 1ste Mai hver onsdag og lørdag.

En av de betydelige redaktører avisen har hatt er Trond Hegna, som startet som redaktør i juni 1940. Som en direkte reaksjon på Josef Terbovens tale 25. september 1940 skrev Hegna en leder tre dager etter med tittelen «Ingen nordmann til salgs». Som en følge av denne lederen ble avisen stanset og alle eksemplarer ble forsøkt inndratt. Soldatene raste inn i redaksjonen, brente alle papirer, kastet trykkpressen ut i Verksgata og slo den i fillebiter. 


Trond Hegna visste hva han gjorde da han skrev lederen. På forhånd hadde han advart kona Ragna. De fikk en venn til å flytte inn i leiligheten når Trond skulle flytte ut. For de visste konse-kvensen av de ord han skulle skrive. Etter at avisen gikk i trykken, var det egentlig bare å vente. Trond Hegna rakk å holde en tale for Stavanger typografiske forening på ettermiddagen og der-etter spise middag med familien. Så kom Gestapo og det lokale politiet. Trond Hegna ble arrestert og satt på Grini til desember 1943. Han slapp da ut av fangenskap, og resten av krigen ble han satt til å hogge ved. Fem år av livet forsvant. Avisen ble stanset mens konkurrentene fikk vokse. Men det var verdt det.

Da fredsdagene i mai 1945 kom og Hegna igjen skulle utgi avis sto folk i Stavanger i lange køer for å tegne seg som abonnenter. Avisen startet imidlertid på bar bakke. Alle maskinene var borte, det samme med alt skriftlig materiell, abonnementskartotek, regnskapsbøker og inventar. Noe kom til rette etter hvert. Avisen ble senere tilkjent et av de høyeste erstatningsbeløpene i avisopp-gjøret etter krigen.

Fra starten og fram til 2011 var Rogalands Avis en del av arbeiderpressen. A-pressen solgte avisen i 2011 til Tanke Media. Fra oktober 2013 ble Rogalands Avis utgitt tre dager i uken som papiravis. Mentor Medier kjøpte Rogalands Avis 1. oktober 2014. 

Kilde: Verket, fra seil til presse. Erling Jensen. Piren Forlag 2016.

Til hovedsiden