Carl Bang

Carl Bang i 1979. Foto: Ukjent.
Carl Bang i 1979. Foto: Ukjent.

Tekst: Erling Jensen
Carl Bang var i sin tid Stavangers mest kjente bokhandler. Da han begynte i bransjen som 15-åring gikk han på skole om formiddagen og arbeidet ettermiddag og kveld.

Carl Bang ble født i Stavanger 20. januar 1912 og vokste opp i Risbakken på Blåsenborg. Åtte år gammel leverte han mat til pianistene som spilte før kinoforestillingene og mellom aktene. Han fikk til gjengjeld se filmene, noe som vakte hans historiske interesse. Etter folkeskolen og middelskolen tok han eksamen på handelsgymnaset.

I 1927 da han var 15 år gammel, fikk han jobb hos T. Torgersens Bokhandel i Kirkegata 5. Han arbeidet fra kl. 15:00 til 20:00 og betalingen var syv kroner pr. uke. For å lære mer, dro han til Danmark og ut-dannet seg ved Hempelske boghandel i Odense.

I 1939 startet han Bang og Molde's Bokhandel sammen med Borghild Molde nederst i Olavskleiva. Allerede i 1941 hadde bokhandelen det femte største salget på landsbasis. Under 2. verdenskrig var det vanskelig å få tak i bøker. Men Carl Bang dro ut på Jæren og kjøpte egg som han brukte som delvis betalingsmiddel hos forlagene i Oslo. Alt han kunne få tak i av skinnbind ble kjøpt og likeledes restopplaget av Gyldendals Store Leksikon. Bang og Moldes Bokhandel tjente gode penger den første tiden etter 2. verdenskrig, da mange kjøpte bøker som metervare.

I 1950-årene ble huset i Olavskleiva revet. Han etablerte da Bangs Bokhandel og flyttet inn i en liten forretningsbrakke like ved Store trappegang. Borghild Molde startet sin egen bokhandel i Kongsgata. Men vennskapet deres sluttet ikke med det, det gikk ikke en dag uten at de snakket sammen. Etter tre år i forretningsbrakken flyttet Bangs Bokhandel inn i Olavsgården. Da han avviklet bokhandelen i 1992, var han landets eldste bokhandler. Han var da 80 år gammel.

Utenom bokhandelen var Carl Bang et sentralt medlem i Metodistkirken. Det begynte i 1932, da han var 20 år gammel, og skulle reise på landet og gikk ombord i feil båt. I stedet havnet han sammen med Metodistkirkens ungdom på tur, og dermed valgte han å bli medlem. Etter et år var han ung-domsleder og fortsatte med det i ti år, både på det lokale plan og på landsplan.

I 1957 nektet han å selge boken Kjærlighetens Billedbok, og i 1966 den erotiske romanen Norske sengehester. Han mente at bøkene var blasfemiske og utuktige. Carl Bang var også avholdsmann. I mer enn 40 år var han medlem i den frittstående Kameratklubben og bidro med underholdning, taler, kåserier og gjettekonkurranser. Mange som begynte der knyttet seg senere til metodistene.

Carl Bang var medlem av Fedrelandslaget, og under 2. verdenskrig stilte han seg til disposisjon som budbringer og postkasse. I 1944 kom to menn fra Gestapo inn i butikken og arresterte han og frk. Molde. De ble sendt til fangeleiren Grini på Østlandet. Selv sa han om sin krigsinnsats at den ikke var av de store bragdene. – Jeg var bare et ledd i en kjede.

Carl Bang var også kjent for sine kåserier. I starten var det mest om barne- og ungdomsarbeidet. Senere ble Stavanger hans yndlingstema, og han hadde stor viten om byen. Ofte tok han utgangs-punkt i Alexander L. Kielland, og han brukte aldri manuskript. Noen ganger viste han både film og lysbilder. Han hadde god hukommelse, og husket stort og smått fra det Stavangerske bybildet.

I 1961 ble det utgitt frimerker som markerte at det var 50 år siden Roald Amundsen ble første mann til sydpolen. Det har blitt hevdet at det var Carl Bang som tegnet utkastene til motivene, og at han ble Stavangers første frimerketegner. (dette har ikke blitt verifisert av Postens frimerketjeneste).

Da han fylte 67 år hadde han solgt bøker i 52 år, men å gå av med pensjon ville han ikke.
– Vil en leve lenge og holde seg åndsfrisk, er ett av vilkårene at en skal være i aktivitet, fysisk og psysisk, sa han under et avisintervju i 1979.

1. mai 1938 giftet han seg med Inga Sirevåg, som forøvrig var en meget myndig dame. Hun var en uvurderlig og trofast støtte for ham gjennom hele livet. Inga Sirevåg døde 25. april 1998 og Carl Bang
17. oktober 2000, 88 år gammel. De er begge gravlagt på Eiganes gravlund.

I 1992 ble Carl Bang tildelt Stavanger kommunes kulturpris. Forslagsstiller var Stavangerbokens Venner, som begrunnet sitt forslag slik:
I en mannsalder har Carl Bang vært en kulturspreder, og hans bokhandel et kultursentrum i Stavan-ger. Hans kunnskaper kommer blant annet til uttrykk i en lang rekke kåserier, ikke minst om Gamle Stavanger, Lars Oftedal og Alexander L. Kielland.

I 1996 utga Espen Hana musikkalbumet Tunge kyss. En av sangene heter Ein sang om boghandlar Bang som er en hyllest til Carl Bang.

– Jeg liker alt som er stort, vakkert, og edelt. Vi har mye å lære fra historien, men livets innhold er nå - og det som ligger foran oss. (Carl Bang i et intervju fra 1987).

Til hovedsiden