Kranen

Misjonsskipet Paulus ved Kranen i 1885. Foto: Det Norske Misjonsselskap.
Misjonsskipet Paulus ved Kranen i 1885. Foto: Det Norske Misjonsselskap.

Kranen lå ytterst på Straen på vestsiden av Vågen i Stavanger, der utenriksterminalen ble bygd i 1964. Området fikk navn etter byens eneste kran for håndtering av skipsmaster som tilhørte handelshuset Jacob Kielland & Søn.

Mastekranen var bygd i tre og ble brukt til å heise på plass eller ta ut master på seilskuter under bygging og reparasjon. Her sto også et bekhus der det ble kokt store mengder bek til tetting av dekk og skrog på skutene. I 1867 kjøpte Stavanger kommune området til bruk som offentlig losse- og lasteplass. Den gamle kaien ble utbygd med dypvannskai i forbindelse med havneutbyggingen i 1934–1937. Området ble i eldre tider kalt Fiskeberget. Det var uten-for her seilskutene kvittet seg med ballast.

Hentet fra boken Stavanger i svunne dager av Christian Henriksen: