Kranen

Misjonsskipet Paulus ved Kranen i 1885. Foto: Det Norske Misjonsselskap.
Misjonsskipet Paulus ved Kranen i 1885. Foto: Det Norske Misjonsselskap.

Kranen lå ytterst på Straen på vestsiden av Vågen i Stavanger, der utenriksterminalen ble bygd i 1964. Området fikk navn etter byens eneste kran for håndtering av skipsmaster som tilhørte han-delshuset Jacob Kielland & Søn.

Mastekranen var bygd i tre og ble brukt til å heise på plass eller ta ut master på seilskuter under byg-ging og reparasjon. Her sto også et bekhus der det ble kokt store mengder bek til tetting av dekk og skrog på skutene. I 1867 kjøpte Stavanger kommune området til bruk som offentlig losse- og laste-plass. Den gamle kaien ble utbygd med dypvannskai i forbindelse med havneutbyggingen i 1934–1937. Området ble i eldre tider kalt Fiskeberget. Det var utenfor her seilskutene kvittet seg med ballast.

Hentet fra boken Stavanger i svunne dager av Christian Henriksen: