Anna Othilie Tonning

Tekst: Erling Jensen
Anna Othilie Tonning ble kjent som en av pionerene innen frivillig sosialarbeid i Norge. Hun var også oberst i Frelsesarmeen og mangeårig sjef for slumsøstrene.

Anna Othilie ble født 4. januar 1865 på Lindøy som ligger omtrent 1 km nordøst for Stavanger sentrum. Hennes foreldre var skipsfører og gårdbruker, senere trelasthandler og fyrvokter Henrik Fasting Tonning og Anna Olsdatter Saude.

Anna Othilie tilbrakte de første barneårene på Lindøy. Hun var den yngste i barneflokken. Senere bodde familien i noen år i Stangvik ved Kristiansund, men flyttet deretter tilbake til Stavanger, hvor hun tok middelskoleeksamen i 1882. Som ung var hun fritenker og kvinnesaksforkjemper, røykte sigar, hadde kortklipt hår, og gikk med stokk.

Frelsesarmeen startet sitt arbeid i Stavanger i 1890. Anna Othilie var da 25 år gammel og hun ble om-vendt og sluttet seg til armeen. Hun ble etter kort tid bedt om å arbeide som regnskapsfører ved Frelsesarmeens norske kontorer i Oslo. Året etter ble hun utnevnt til korpsleder i Skien. Senere ble hun korpsoffiser i Risør og i Kragerø, og i tre år ledet hun Frelsesarmeens Handelsavdeling.

Hele artikkelen kan leses i e-boken Vestlandskvinnene.

Til hovedsiden