Anna Othilie Tonning

Tekst: Erling Jensen
Anna Othilie Tonning ble kjent som en av pionerene innen frivillig sosialarbeid i Norge. Hun var også oberst i Frelsesarmeen og mangeårig sjef for slumsøstrene.

Anna Othilie ble født 4. januar 1865 på Lindøy som ligger omtrent 1 km nordøst for Stavanger sentrum. Hennes foreldre var skipsfører og gårdbruker, senere trelasthandler og fyrvokter Henrik Fasting Tonning og Anna Olsdatter Saude.

Anna Othilie tilbrakte de første barneårene på Lindøy. Hun var den yngste i barneflokken. Senere bodde familien i noen år i Stangvik ved Kristiansund, men flyttet deretter tilbake til Stavanger, hvor hun tok middelskoleeksamen i 1882. Som ung var hun fritenker og kvinnesaksforkjemper, røykte sigar, hadde kortklipt hår, og gikk med stokk.

Frelsesarmeen startet sitt arbeid i Stavanger i 1890. Anna Othilie var da 25 år gammel og hun ble om-vendt og sluttet seg til armeen. Hun ble etter kort tid bedt om å arbeide som regnskapsfører ved Frelsesarmeens norske kontorer i Oslo. Året etter ble hun utnevnt til korpsleder i Skien. Senere ble hun korpsoffiser i Risør og i Kragerø, og i tre år ledet hun Frelsesarmeens Handelsavdeling.

1. april 1898 ble hun utnevnt til leder av Frelsesarmeens sosialarbeid og hadde denne stillingen i vel 26 år til hun gikk av for aldersgrensen som oberst 1. august 1924. Som pensjonist var hun fra 1929 til sin død leder for Kvinners sosialarbeid i Frelsesarmeen.

Frelsesarmeen var i voldsom vekst i Norge i begynnelsen av 1900-tallet, og under Anna Othilies ledelse ble det etablert ca. 60 ulike institusjoner, alt fra barnehjem til hjem for eldre og uføre, men også som-merkolonier, krisehjem og andre former for virksomheter. Hun var aktiv på alle områder hvor det handlet om mennesker som trengte hjelp. Slumsøstergeneralen og kvinnen med det varme hjertet ble hun ofte kalt.

Anna Othilie var opptatt av å bygge bro mellom fattige og rike. Hun var på mange måter et uregjerlig menneske, som gikk sine absolutt egne veier, men vant frem med kjærlighetens budskap og fikk Frelsesarmeens arbeid til å vokse. Hun bidro til at armeens popularitet hos befolkningen steg vesentlig. Fasthet, vennlighet, imøtekommenhet og kjærlighet var hennes viktigste våpen i kampen mot ulikheter og sosial urettferdighet.

Anna Othilie fikk Kongens fortjenstmedalje i gull i 1910. En byste av henne, gitt av kong Haakon, står i Frelsesarmeens museum i Oslo. En vei er oppkalt etter henne på Grefsen i Oslo. I 1997 ble Othilie Tonnings vei på Våland i Stavanger oppkalt etter henne. Da Frelsesarmeen i Norge feiret sitt 100-års-jubileum i 1988, ble jubileet blant annet markert med et frimerke med en portrettegning av henne.

Anna Othilie Tonning døde i Oslo 6. februar 1931. Hun er gravlagt ved Vestre Gravlund i Oslo.

Til hovedsiden