St. Johannes kirke

St. Johannes kirke. Bildet ble tatt 29. april 2014. Foto: Erling Jensen.
St. Johannes kirke. Bildet ble tatt 29. april 2014. Foto: Erling Jensen.

St. Johannes kirke ligger i Storhaug kommunedel i Stavanger. Grunnsteinen ble lagt 8. november 1907. Det var overskyet og kald vind fra øst, men allikevel møtte rundt 10 000 mennesker opp for å bivåne begivenheten. Kirken ble innviet 15. desember 1909.

Det var arkitekt Hans Jacob Sparre som hadde fått ansvaret for kirkens utforming, og byggearbeidet gikk stort sett greit, bortsett fra da korbuen styrtet sammen i 1908. Da kirken sto ferdig i 1909, var det litt problematisk å bestemme hvilken stilart nybygget tilhørte, men mest hadde arkitekten hentet fra den romanske stil. Kirken er oppført i tegl, og utvendig er den av grå granitt med flater av ru sementpuss. Kirken er en langkirke med midtskip og to lave sideskip.

Kirken har i dag 700 sitteplasser, men da den var ny hadde den 1150 sitteplasser. Altertavlen er skåret i eik av Valentin Kielland, med teksten Jeg vil give eder hvile. Også prekestolen er skåret i eik. Døpefonten er av kleberstein og åttekantet med sølvfat.

Det opprinnelige orgelet ble bygd av Olsen & Jørgensen Orgelfabrik i 1909 og hadde 23 stemmer. Det ble påbygd rundt 1963 av Landrogs Orgelfabrik. I mars 2010 sto det nye orgelet ferdig montert. Det har 37 stemmer og består av 2500 piper. Orgelet består av nytt og gammelt. De eldste pipene er fra kirkens første orgel og stammer fra 1909. I tillegg er det brukt en rekke piper fra Stavanger domkirkes gamle orgel fra 1941. Samtidig er også noen av pipene og alt det tekniske nytt.

Kirken har to kirkeklokker, en liten og en stor, støpt i 1908 av AS Bakklandet Støberi & Mek. Værk-sted, Trondheim.

Foto: Stavanger Byarkiv.
Foto: Stavanger Byarkiv.

I perioden 2007 til 2009 ble kirken restaurert. Restaureringskostnadene var 40 millioner kroner. Et minnesmerke over lærer Gabriel Olsen, og en statue av Johan Peter Lunde er plassert ved kirken.
St. Johannes kirke ligger i Høgsfjordgata 8.

St. Johannes menighet ble utskilt fra St. Petri menighet 1. januar 1885. Frem til St. Johannes kirke ble bygd brukte menigheten St. Petri kirke.

Til hovedsiden