St. Johannes kirke

St. Johannes kirke. Bildet ble tatt 29. april 2014. Foto: Erling Jensen.
St. Johannes kirke. Bildet ble tatt 29. april 2014. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
St. Johannes kirke ligger i Storhaug kommunedel i Stavanger. Grunnsteinen ble lagt 8. november 1907, og kirken ble innviet onsdag 15. desember 1909. Det var overskyet og kald vind fra øst, men allikevel møtte rundt 10 000 mennesker opp for å bivåne begivenheten. 

17. februar 1898 ble det valgt en komité for å behandle spørsmålet om ny kirke. Komiteen besto av fabrikkeier Kornelius olsen, sogneprest Selmer, advokat Joachim Berner, pastor Jonas Dahl, kjøp-mann B. C. Pedersen, byggmester Halvor Øgreid og mekaniker Christian Larsen. Etter komiteens forslag besluttet bystyret 23. februar 1898 å innkjøpe tomt til kirken. 23. september 1898 kjøpte Stavanger kommune tomten på Nymannsmarken for 17 716 kroner. 

April 1901 ble tegningene utstilt til offentlig ettersyn i Sparekassens Festivitetslokale. Arkitekt Hans Jacob Sparre hadde ansvaret for kirkens utforming, og byggearbeidet gikk stort sett greit, bortsett fra da korbuen styrtet sammen i 1908. Da kirken sto ferdig i 1909, var det litt problematisk å bestem-me hvilken stilart nybygget tilhørte, men mest hadde arkitekten hentet fra den romanske stil. Kirken er oppført i tegl, og utvendig er den av grå granitt med flater av ru sementpuss. Kirken er en lang-kirke med midtskip og to lave sideskip.

Les mer om kirken i eboken Kirker i Stavanger kommune.

Til hovedsiden