Stavanger Smørfabrik

Stavanger Smørfabrik i 1910. Foto: Georg Kjellerød.
Stavanger Smørfabrik i 1910. Foto: Georg Kjellerød.

Tekst: Erling Jensen
Bedriften ble etablert i Stavanger i 1887 og fremstilte plantemargarinen Palma. Da Christoffer Wetteland jr. etablerte bedriften ble han teknisk leder og Kornelius Olsen ble disponent. Fabrikken lå i Verksgata 42–44, og hadde kontorlokaler i Verksgata 24.

Starten var beskjeden, og man holdt til i et lite pakkhus og med svært enkelt utstyr. Første året ble det produsert 75 000 kilo margarin. Produktet slo godt an, og etter fem års drift var man oppe i en årsproduksjon på godt 300 000 kilo. Etter en tid trakk Kornelius Olsen seg ut av firmaet, og i 1893 ble Conrad S. Pedersen ansatt som disponent.

Annonse i Stavanger Amtstidende og Adresseavis 7. april 1887.
Annonse i Stavanger Amtstidende og Adresseavis 7. april 1887.

En av de første ordrene firmaet fikk kom fra Vigsnes på Karmøy, og den lød slik;
Her bedes om de vil være saa Snild at sende mig 1 Fjærding af Det Bedste Margarine Smøret. Og Pængene sendes i løbet af En Maaned.

Bedriften bygde ishus ved Mosvatnet for å kunne holde forsyninger av varer i sommervarmen. Fabrikken hadde også eget bøkkerverksted. I 1898 ble ny fabrikk reist, og denne ble utvidet mellom 1900 og 1911. Det ble forbudt å kalle margarin for smør, så 1. desember 1932 skiftet bedriften navn fra Stavanger Smørfabrik til Stavanger Margarin AS. I desember 1986 ble bedriften lagt ned, og 99 års drift var slutt.

Huset i Verksgata 24 ble revet i 2001 for å gi plass til en ny bygning med samme ytre fasader som den gamle. Den nye bygningen sto ferdig i 2003.

Kilde: Verket - Fra seil til presse. Erling Jensen. Piren Forlag 2016.

Til hovedsiden