Stavanger Preserving Co.

Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

Grunnleggerne av Stavanger Preserving Co. var skipsreder Knud Knudsen, byfogd Henrik Finne, konsul Lars Berentsen og grosserer George W. Groom. På den nyinnkjøpte tomten i Øvre Strand-gate 38 fikk de i 1873 reist en mindre fabrikbygning med fornødne lagerrum. Dette var den første hermetikkfabrikken som ble etablert på vestlandet, og det ble starten på hermetikkindustrien i Stavanger.

I første omgang produserte fabrikken middagshermetikk av forskjellige slag, ansjos, hummer, laks og kjøttvarer. Varene var stort sett beregnet til skipsbruk. Produktene ble vist fram for potensielle kun-der på flere store internasjonale utstillinger. Allerede i 1875 deltok firmaet i Paris, året etter var de representert på utstillingen i Philadelphia i USA og Brussel, deretter London i 1877 og på verdens-utstillingen Exposition Universelle 1878 i Paris. Stavanger Preservings produkter fikk en rekke utmer-kelser på utstillinger både i inn- og utland.

Annonse fra 1874 i Morgenbladet:

Firmaets vekst skjøt imidlertid fart etter at røgede norske sardiner ble lansert i 1879. Sardiner ble eksportert til Belfast, Bremerhaven, Gestemünde, Gloucester, Gøteborg, Hull, Liverpool og London.

Våren 1900 ble firmaets nye hovedfabrikk i Nedre Strandgate 41–43 tatt i bruk. Dette var en moderne murbygning i fire etasjer hvor nærmere 300 personer arbeidet i sesongene. I juli 1977 ble bygningen overtatt av oljefirmaet Mobil Exploration.

I 1905 ble det også bygd en filial i Strømsteinen. I 1924 kjøpte firmaet fabrikken Fram i Nedre Bane-gate. Kjøpesummen var 325 000 kroner. Hermetikkfabrikken Fram ble reist i 1907 av Johan Tjaaland. Mine foreldre, besteforeldre og andre slektninger arbeidet her i flere år. I 1970-årene ble også jeg ansatt ved fabrikken. 

Stavanger Toldbod sine lokaler ble også benyttet som lager etter at tolletaten fikk nytt bygg på Skansekaien. Stavanger Preserving leide disse lokalene fra 1905–1918. Også i Toftevåg på Halsnøy ble det bygd en filial. Alle disse utvidelsene var med på å befeste Stavanger Preserving sin posisjon som en av byens største hermetikkprodusenter.

I 1950-årene ble det gjennomført et betydelig moderniseringsarbeid. Dette omfattet både rehabilite-ring av fabrikkanlegg og nye strategier for internasjonal markedsføring. Et nytt ledd i arbeidet var også utvikling av nye produkttyper som reker, krabbe, kjøtthermetikk og kokesild i boks. Bedriften valgte også å konsentrere produksjonen til færre produksjonssteder og modernisere disse. Fra mid-ten av 1950-årene ble derfor driften av flere av filialene gradvis trappet ned. Stavanger Preserving Co. ble avviklet i 1981.

Til hovedsiden