M/T Nordfonn

Stavangers og Sigval Bergesens første gasstanker var M/T Nordfonn som ble bygd av det franske verftet Chantiers Navals de la Ciotat. Skipet fikk bygg nr. 215 og ble levert 13. juli 1962. Nordfonn ble døpt av skipets kaptein, Jon Anda.

Nordfonn var et spesialbygd tankskip med kapasitet for føring av 4000 kubikkmeter flytende petroleumsgasser, LPG (Liquified Petroleum Gas).

Skipets lengde var 328 fot, det var 50 fot bredt og 26 fot dypt. Motoren var en seks-sylindret Bur-meister & Wain som ytet 3450 hk og ga skipet en fart på ca. 14,5 knop. Gasslasten ble holdt flytende ved hjelp av en kombinasjon av trykk og nedkjøling. Tankene på dekk var 30 meter lange og seks meter i diameter.

8. mars 1977 ble skipet solgt til Naftogas Corp. SA, Panama og skiftet navn til Gaz Unity. Skipet ble hugget ved Gadani Beach i Pakistan 20. august 1986.

Fra boken om Sigval Bergesen kan man lese:
Kapteinen Jon Anda kunne i et brev av 4. januar 1963 fortelle om urolige forhold i julen 1962 da skipet var nytt. På vei fra Santos til Punta Arenas i Magellan-stredet for å laste for Rio de Janeiro og Santos fikk skipet vind og tildels tung motsjø. Selv om Nordfonn hadde full ballast var skipet for lett. Det løf-tet seg veldig opp mot sjøene, og farten måtte til tider reduseres. Spennende var det å få se hvordan gasstanker og rørledninger ville klare disse store bevegelsene, skriver Anda. På grunn av den meget høye sjøgang fant vi det ikke forsvarlig å gå på tankdekket under det værste uværet. Skulle vi legge skipet i sjøene for å få en le side, var mulighetene store for å få tunge brottsjøer innover lovart dekk og dette burde helst unngåes. Gledelig var det derfor etterpå å se at alt var intakt og at alt tilsyne-latende hadde arbeidet normalt.

Innseiling til Panamakanalen i 1973. Foto: Erling Jensen.
Innseiling til Panamakanalen i 1973. Foto: Erling Jensen.
Nordfonn i 1973. Foto: Erling Jensen.
Nordfonn i 1973. Foto: Erling Jensen.

Jeg mønstret på Nordfonn som jungmann 21. september 1973. Etter påmønstringen reiste vi fra Rotterdam til Kaoshiung på Formosa, det som i dag heter Taiwan. Det ble en lang tur som varte ca. 50 døgn. Nordfonn var 4137 bruttotonn og et lite skip, så vi fikk godt med juling da vi møtte på et forferdelig uvær i Stillehavet. En del historier i boken Charles - Et sjømannsliv er hentet fra M/T Nordfonn.

Jungmann Erling Jensen - 1973.
Jungmann Erling Jensen - 1973.
Båtsmann Thorleif Adolfsen - 1973.
Båtsmann Thorleif Adolfsen - 1973.
Baren ombord i M/T Nordfonn. Foto: Erling Jensen.
Baren ombord i M/T Nordfonn. Foto: Erling Jensen.