Hvalen på Fogn

Tekst: Erling Jensen
I 1998 skulle gravemaskinfører Atle Johan Landa drenere en myr på gården Hovda på Fogn. Han trodde først det var et gammelt tre han tok opp med grabben, men det viste seg å være beinrester.

Han ble nysgjerrig å fortsatte å grave dypere i jorden inntil han fant flere beinrester. Landa og arbeidskameratene lurte på hva dette kunne være, og hest var et av forslagene. Men ingen hadde noen gang sett en så stor hest, så forslaget ble forkastet. Etter mer graving kom en enorm kjeve for dagen, og da forsto de omfanget av funnet. 

Olav Hovda som eide gården sammen med Johannes Hovda, reiste samme dag til Arkeologisk museum i Stavanger. Med seg hadde han en del av skjelettet under armen, og allerede da han kom inn i resepsjonen ble han fortalt at skjelettdelen tilhørte en hval.

Rester etter hvalen. Foto: Erling Jensen.
Rester etter hvalen. Foto: Erling Jensen.

Neste morgen reiste et team fra Arkeologisk museum til Fogn for å undersøke funnet og funnstedet. Skjelettet ble funnet i Normyra som ligger omkring 300 meter fra gårdshuset til Olav Hovda, i et trangt nord-sørgående daldrag. Funnet ligger omkring 25 meter over havet, så hvalen må ha svømt inn i det trange daldraget en gang da havnivået sto minimum 25 meter høyere enn i dag. I praksis kan dette ha skjedd fra området ble isfritt og fram til for 10 000 år siden. Skjelettet var dekket med 80 cm marinelag, med strandsand på toppen. Ut i fra dette kunne arkeologene si at hvalen måtte være minst 11 000 år gammel.

Lokaliteten på den tiden lå i et smalt grunt sund mellom to holmer, der sundet smalner som en trakt i sør. Hvalen kan da bare ha kommet inn i sundet fra nordsiden. Ved lav vannstand har det blitt for grunt til at hvalen har kunnet svømme gjennom sundet, og for trangt til at den har klart å snu. Hvalen ble dermed fanget i en felle, og her døde den.

Grønlandshval.
Grønlandshval.

Grønlandshvalen er en bardehvalart i retthvalfamilien. Den kan bli nesten 20 meter lang og veie mer enn 100 tonn. Kroppsfargen er svart eller mørkebrun med enkelte gråhvite flekker. Buken er hvit, og en stor hvit flekk på hver side av hodet er artskarakteristisk. Hodet er stort, og utgjør nesten en tredjedel av kroppslengden. Bardene er mørke, smale og elastiske, de lengste kan bli opptil fire meter. Føden består hovedsakelig av små krepsdyr (krill, rauåte), som den siler fra sjøvannet med bardene. Grønlandshvalen kan bli svært gammel; enkelte undersøkelser antyder en levealder på mer enn 200 år

Til hovedsiden