Fabrikken i Skånevik

Bildet ble tatt i juni 2021. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt i juni 2021. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Den første industrien i Skånevik startet i 1891 da hermetikkfabrikken Skoneviks Preserving Co. A/S ble etablert. Men den gikk ikke særlig godt, og ble nedlagt etter få år. 

I 1908 ble Christian Bjellands fabrikk nr. 5 etablert. På tomten sto et gjestgiveranlegg, hvor mestepar-ten av bygningene ble revet. Men hovedhuset ble beholdt og benyttet som internat for kvinnelige fabrikkarbeidere. Huset gikk senere under navnet Tippehuset. Fabrikken ble ledet av formann Seve-rin Hansson Bjelland og disponent Lars Christophersen.

Det var den største arbeidsplassen i bygda, med mye sesongarbeid for kvinnene. I 1947 ble fabrikken utvidet med et tilbygg. Fabrikken undergikk en større modernisering rundt 1960. I 1981 ble fabrikken overtatt av Norway Foods. I 1996 ble Norway Foods overtatt av Rieber & Søn. Siste produksjonsdag ved fabrikken i Skånevik var 30. mars 2001.

Skånevik er et tettsted i Etne kommune i Vestland.

Til hovedsiden