Fabrikken i Skånevik

Bildet ble tatt i juni 2021. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt i juni 2021. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Den første industrien i Skånevik startet i 1891 da hermetikkfabrikken Skoneviks Preser-ving Co. A/S ble etablert. Men den gikk ikke særlig godt, og ble nedlagt etter få år. 

I 1908 ble Christian Bjellands fabrikk nr. 5 etablert. På tomten sto et gjestgiveranlegg, hvor mesteparten av bygningene ble revet. Men hovedhuset ble beholdt og benyttet som internat for kvinnelige fabrikkarbeidere. Huset gikk senere under navnet Tippehuset. Fabrikken ble ledet av formann Severin Hansson Bjelland og disponent Lars Christophersen.

Det var den største arbeidsplassen i bygda, med mye sesongarbeid for kvinnene. I 1947 ble fabrikken utvidet med et tilbygg. Fabrikken undergikk en større modernisering rundt 1960. I 1981 ble fabrikken overtatt av Norway Foods. I 1996 ble Norway Foods overtatt av Rieber & Søn. Siste produksjonsdag ved fabrikken i Skånevik var 30. mars 2001.

Skånevik er et tettsted i Etne kommune i Vestland.

Til hovedsiden