Illegale aviser i Rogaland

Tekst: Erling Jensen
De illegale avisene gikk fra hånd til hånd med nyheter som avslørte de tyske okkupantenes og de norske nazistenes løgnpropaganda. De formidlet nyheter om krigens gang, paroler fra hjemmefron-ten, kirkens og lærernes motstandsledere, og de mobiliserte til moralsk kamp mot okkupasjons-makten og deres håndlangere.

Det var mange praktiske oppgaver som skulle løses for å få ut de illegale avisene. Det var en dug-nadsjobb som engasjerte mange mennesker i ulike ledd i produksjonskjeden, en nødvendighet, men også en arbeidsform som innebar stor risiko for å bli oppdaget.

Illegal avis skjult i en vedkubbe. Foto: Norsk hjemmefrontmuseum.
Illegal avis skjult i en vedkubbe. Foto: Norsk hjemmefrontmuseum.

Sammenlagt var flere hundre rogalendinger med på utgivelse og distribusjon av de illegale avisene. Flere av ildsjelene havnet i utryddingsleirer etter at tyskerne rullet opp det illegale avisarbeidet som-meren 1942.

Det var bare i første delen av krigen avisarbeidet hadde noe særlig omfang i Rogaland. Produksjonen var stort sett avgrenset til Stavanger og Sandnes. Distribusjonsnettet dekket et mye større del av fylket. Stritt folk, Patrioten, Jøssing og Frihet dekket ikke bare Stavanger, men også distriktene rundt.

Et særpreg ved avisarbeidet var at det var dominert av politisk radikale folk fra arbeiderungdoms-miljøet. Dette gjaldt de to viktigste avisene, Stritt folk og Frihet, som også hadde et nært samarbeid. 

Stritt folk
Dette var den eldste avisen og hadde et opplag på 2000. Den ble startet av Einar Andreassen og kom med sitt første nummer 1. oktober 1940. Både Stritt folk og Frihet ble i en periode produsert i Hjelmelandsgata 1 på Storhaug. Navnet Stritt folk ble nok valgt som en protest mot Nasjonal Sam-lings avis Fritt Folk. 

Frihet
Et mye sterkere nyhetspreg hadde Frihet, som begynte på nyåret 1941. Den kom ut en gang i uken og hadde et opplag på 2000. En tidligere avismann, Kristian Storsteen, var redaktør, og tonen i avisen var svært nøktern. De illegale avisene ble enda viktigere da radioene ble tatt fra folk tidlig på høsten 1941 og behovet for usensurerte krigsnyheter økte kraftig.

Jøssing
I 1942 ble det laget en ny avis. Den het Jøssing og ble gitt ut av Sverre Gausland, Per Johnsen, Per Våland, Andreas Bergsaker og Einar Rørstad. Litt senere ble Børge H. Børve med i redaksjonen. Avisen ble trykket på kontoret til Fylkesforsyningen i Grudes Hus på Skagen og kom ut nokså regel-messig med ett nummer i uken. Opplaget var gjennomsnittlig 1000 eksemplarer, men 17. mai 1942 var opplaget på 1250 eksemplarer. Da ble avisen sendt til Oslo og Kristiansand og ellers spredt over hele fylket. Redaksjonen bar stort sett utgiftene selv, men fikk også ganske store tilskudd av enkelt-personer.

Patrioten
I februar 1942 kom Patrioten ut. Avisen ble til å begynne med trykket hjemme hos John Evertsen i Murgata 19. Etter et par måneder ble "trykkeriet" flyttet til Michael Haaland på Madlaveien, men heftingen og pakkingen foregikk fremdeles hos John Evertsen. Det var vanligvis Gard Paulsen som hadde jobben med å transportere avisene fra Haaland til Evertsen. 

De som samlet stoffet og besørget det tekniske arbeidet var: John Evertsen, Sofus Jørgensen, Erling Berg Pedersen, Børre Børresen, Mangor Larsen, Michael Haaland og Gard Paulsen. Avisen ble trykket i 700 eksemplarer og kom ut hver onsdag og lørdag. Patrioten kan kanskje kalles et borgerlig alter-nativ til de sosialistiske avisene Stritt folk og Frihet, og hadde svært nære bånd til det lokale Milorg-arbeidet.

Disse fire avisene kom til sammen ut i et betydelig opplag, og ble spredt ut over hele Stavanger og store deler av fylket. Gode distributører til Jæren, ja helt til Egersund, var jernbanens folk, som aldri var redde for å ta en sjanse.

Erling Berg Pedersen, Michael Haaland og Gard Paulsen ble sendt til fangeleiren Natzweiler, like ved Strasbourg i Alsace. Michael Haaland døde i Natzweiler i februar 1944. Gard Paulsen døde samme sted to måneder senere. Erling Berg Pedersen overlevde oppholdet i fangeleiren og kom tilbake til Norge 27. mai 1945.

Kilder: Fra Vistehola til Ekofisk. Rogaland gjennom tidene - Universitetsforlaget A/S 1987. Bernh. Lund, Det hendte i Rogaland. - Stavanger Aftenblad 1960.

Til hovedsiden