Stavanger Støberi & Dok

Det hele startet i 1851 da ingeniøren og senere maltkontrolløren Carl Brun fra Bergen startet driften av sitt foretak på Roaldsøy utenfor Stavanger. 

Virksomheten var temmelig beskjeden og bygningsmassen besto i hoved-sak av et støperi med smie. Men æren for etableringen må også tillegges Gunder Clementsen som luftet ideen om å etablere et støperi i distriktet.

I 1854 flyttet verkstedet til Spilderhaugviken i Stavanger. I 1864 overtok et større foretak verkstedet, og utvidet driften til også å omfatte all slags skipsarbeider. Navnet på foretaket ble Spillerhougs Jernstøberi. I 1873 ble bedriften omdannet til aksjeselskap, og det nye navnet ble Stavanger Stø-beri & Dok AS.

I 1881 ble det første dampskipet sjøsatt. Det fikk navnet Nora og var kon-struert og kontrahert av skipsreder Thomas S. Falck. Bedriften var nå blitt betydelig utvidet. Den hadde to tørrdokker og en mindre slipp, ballastskai og flere verkstedbygninger.

Det ble bygget 88 skip ved Stavanger Støberi & Dok. I 1930 ble bedriften slått sammen med Rosenberg mekaniske Verksted. 

Se også: Ansatte ved Stavanger Støberi & Dok

1. desember 2019 ble eboken DOKKEN gitt ut. Les den spennende histor-ien om verftet, skipene, forlisene, og om de lokale skipsrederne.

Storhaug bydelsavis skrev om bokutgivelsen 2. desember 2019:

Storhaug bydelsavis 2. desember 2019
Storhaug bydelsavis 2. desember 2019
Modell av verftet.
Modell av verftet.