Dampveivalsen på Kjelvene

Dampveivalsen på Kjelvene. Foto: Google Maps.
Dampveivalsen på Kjelvene. Foto: Google Maps.

Dampveivalsen på Kjelvene ble i sin tid kalt hestaskremmaren. Det egentlige navnet på denne modellen er Invicta. Den ble bygd av Aveling & Porter Ltd, Rochester, Kent i England. Vekten var 15 tonn og toppfarten 5,5 km/t.

I desember 1910 ble dampveivalsen kjøpt av Stavanger Kommune for 10 000 kroner. Den ble sertifisert 4. mars 1911 som Stavangers første dampveivals. Prøvekjøringen foregikk 22 og 24. desember 1911 i Ryfylkegata. Overbygningen ble bygd i 1912 og kostet 650 kroner.

I dag mangler overbygningen/taket. Parkforvalter Anne Grethe Marthinsen skrev blant annet dette i e-post 25. november 2019:
Hvis det viser seg at valsen opprinnelig hadde tak, og at pris på nytt tak ikke er alt for avskrekkende, så vil jeg selvsagt se på dette når jeg skal gjøre mine prioriteringer for neste års pengebruk. Men, dersom det viser seg å bli for dyrt, så har jeg «100» anlegg med større og mere prekære behov.

En aktiv karriere på Stavangers gater og veier fikk en brå slutt da krigen kom i 1940. Tyskerne brukte da Invicta på Sola flyplass, og etter krigen sto den ni år på ingeniørvesenets lager i Nedre Banegate. 7. desember 1954 ble dampveivalsen plassert på lekeplassen på Kjelvene i Storhaug bydel.

Bildet ble tatt i mai 2013. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt i mai 2013. Foto: Erling Jensen.

Dampveivalsen på bildet under ble bygd av samme firma i 1912.

Foto: Wikipedia.
Foto: Wikipedia.


Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.