Dampveivalsen på Kjelvene

Dampveivalsen på Kjelvene. Nytt tak ble montert etter at bildet ble tatt. Foto: Google Maps.
Dampveivalsen på Kjelvene. Nytt tak ble montert etter at bildet ble tatt. Foto: Google Maps.

Tekst: Erling Jensen
Dampveivalsen på Kjelvene i Stavanger ble i sin tid kalt hestaskremmaren. Det egentlige navnet på denne modellen er Invicta. Den ble bygd av Aveling & Porter Ltd, Rochester, Kent i England. Vekten var 15 tonn og toppfarten 5,5 km/t.

I desember 1910 ble dampveivalsen kjøpt av Stavanger Kommune for 10 000 kroner. Den ble sertifi-sert 4. mars 1911 som Stavangers første dampveivals. Prøvekjøringen foregikk 22. og 24. desember 1911 i Ryfylkegata. Overbygningen ble bygd i 1912 og kostet 650 kroner.

En aktiv karriere på Stavangers gater og veier fikk en brå slutt da krigen kom i 1940. Tyskerne brukte da Invicta på Sola flyplass, og senere sto den ni år på ingeniørvesenets lager i Nedre Banegate. 
7. desember 1954 ble dampveivalsen plassert på lekeplassen på Kjelvene i Storhaug bydel. I 1992 ble dampveivalsen rustet opp i sprakende farger og i 2016 ble den på ny restaurert. I dette filmklippet kan man se en liknende dampveivals.

Bildet ble tatt i desembeer 1954. Foto: NRK.
Bildet ble tatt i desembeer 1954. Foto: NRK.
Bildet ble tatt i desember 1954. Foto: NRK.
Bildet ble tatt i desember 1954. Foto: NRK.
Bildet ble tatt i mai 2013. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt i mai 2013. Foto: Erling Jensen.

Dampveivalsen på bildet under ble bygd av samme firma i 1912.

Foto: Wikipedia.
Foto: Wikipedia.