Dampveivalsen på Kjelvene

Dampveivalsen på Kjelvene. Foto: Google Maps.
Dampveivalsen på Kjelvene. Foto: Google Maps.

Dampveivalsen på Kjelvene i Stavanger ble i sin tid kalt hestaskremmaren. Det egentlige navnet på denne modellen er Invicta. Den ble bygd av Aveling & Porter Ltd, Rochester, Kent i England. Vekten var 15 tonn og toppfarten 5,5 km/t.

I desember 1910 ble dampveivalsen kjøpt av Stavanger Kommune for 10 000 kroner. Den ble sertifisert 4. mars 1911 som Stavangers første dampveivals. Prøvekjøringen foregikk 22 og 24. desember 1911 i Ryfylkegata. Overbygningen ble bygd i 1912 og kostet 650 kroner.

I de siste årene manglet overbygningen/taket. Parkforvalter Anne Grethe Marthinsen skrev blant annet dette i e-post 25. november 2019:
Hvis det viser seg at valsen opprinnelig hadde tak, og at pris på nytt tak ikke er alt for av-skrekkende, så vil jeg selvsagt se på dette når jeg skal gjøre mine prioriteringer for neste års pengebruk. Men, dersom det viser seg å bli for dyrt, så har jeg «100» anlegg med større og mere prekære behov.

Nytt tak ble montert 21. september 2020. I dette filmklippet kan man se en liknende damp-veivals.

En aktiv karriere på Stavangers gater og veier fikk en brå slutt da krigen kom i 1940. Tysk-erne brukte da Invicta på Sola flyplass, og etter krigen sto den ni år på ingeniørvesenets lager i Nedre Banegate. 7. desember 1954 ble dampveivalsen plassert på lekeplassen på Kjelvene i Storhaug bydel.

Bildet ble tatt i mai 2013. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt i mai 2013. Foto: Erling Jensen.

Dampveivalsen på bildet under ble bygd av samme firma i 1912.

Foto: Wikipedia.
Foto: Wikipedia.