Karmøys historie 1800-tallet

Teksten er utarbeidet av Erling Jensen.

1801

Skudeneshavn var et strandsted med 90 innbyggere.

1802

Fredrik Arentz Krog ble utnevnt til prest i Skudenes. Her var han prest til han døde i 1845, 76 år gammel.

1808

Silden kom tilbake etter å ha vært borte siden 1784.

1820

11. mai ble den siste gudstjenesten holdt i den gamle falleferdige Åkra kirke. Den nye kirken ble oppført og innviet

5. november.

Ny kirke ble bygd ved Ferkingstad-gården. Den ble revet allerede i 1852.

1825

Skudeneshavn hadde 141 innbyggere.

1826

Johannes Irgens von Hameln sluttet som sokneprest i Avaldsnes. Han døde i Bergen i 1847.

1830

De private eierne av Avaldsnes kirke, Rasmus Olsen Salthella og Anne Helene Sædahl, mistet eierskapet sitt rettslig 16. oktober. Menigheten overtok kirken i kraft av dommen.

1832

Johan Lyder Brun ble sokneprest i Avaldsnes.

1835

Skudeneshavn hadde 200 innbyggere.

1836

Andreas Hansen ble valgt som den første ordfører i Skudenes og Åkra prestegjeld.

1837

Skudenes formannskapsdistrikt ble opprettet.

1839

Stortinget vedtok at Kopervik skulle få bystatus, men kongen og regjeringen godkjente ikke vedtaket. Kopervik oppnådde dermed ikke bystatus før i 1866.

1840

Avaldsnes kirke ble nyinnviet av presten Johan Lyder Brun.

Derikhuset på Hillesland ble bygd.

Misjonsforeningen i Kopervik ble stiftet i juni.

Misjonsforeningen i Skudeneshavn ble stiftet 11. juni.

Måteholdsforeningen i Skudenes ble stiftet.

1841

Prestekontoret på Falnes brant natten mellom 23. og 24. oktober.

1842

Oluf Borch Kaurin startet som privatpraktiserende lege i Kopervik.

1843

Tyfoidfeber rammet mange av innbyggerne i Kopervik.

1844

Den Kobbervigske Leseforening ble opprettet.

Misjonsforeningen i Falnes ble stiftet.

Måteholdsforeningen i Avaldsnes ble stiftet.

1845

Christian Severin Bloch Wille ble utnevnt til prest i Skudenes.

Karmøy fikk sin første «examinerede», privatpraktiserende jordmor.

Kopervik hadde 60 håndverkere.

Skudenæshavns ældre kvindeforening ble stiftet.

1846

Karmøy fikk kommunal jordmor.

Misjonsforeningen i Ferkingstad ble stiftet.

1847

Skudeneshavn fikk poståpneri.

1848

Karmøylegen N. Cappelen hadde 56 personer til behandling for gonorè. Pasientene var visstnok sjøfolk som ble smittet i Bergen.

1849

Karmøy ble rammet av kolera, og mer enn 20 mennesker døde.

Karmøy fikk sin første distriktslege bosatt på øya.

Kommunestyret i Avaldsnes vedtok at det skulle legges ut areal for åtte koleragravsteder rundt om i kommunen.

Skudenes formannskapsdistrikt ble delt i Skudenes og Bokn formannskapsdistrikt.

Vikaholmen fyrstasjon ble opprettet. Nedlagt og avbemannet i 1908.

1850

Steinbrua på Brekke ble bygd av Helge Monsen Dagsland fra Bokn.

1851

Falnes kirke ble innviet 1. oktober av biskop Jacob von der Lippe.

Halvor Mannes og Kristoffer Munkejord ble anmeldt for å ha holdt dans en lørdagskveld i Åkra. Samtlige av de rundt 50 deltagerne fikk bøter og måtte betale 32 skilling til fattigkassen.

1852

Gårdbruker Simon Gudmundsen Stave ble ordfører i Avaldsnes kommune.

1853

Torvastad prestegård sto ferdig.

1854

Ferkingstad kirke ble innviet 26. juli av prost Sinding.

1855

Kopervik hadde 628 innbyggere.

Skudeneshavn hadde 777 innbyggere.

Skudeneshavn hadde en flåte på 32 fartøyer på til sammen 200 kommerselester.

Åkra misjonsforening ble stiftet.

1857

Kopervik fikk telegrafstasjon.

Skudeneshavn fikk bystatus 11. juni.

Skudeneshavn fikk telegrafstasjon.

1858

Skolehuset i Torvastad sto ferdig. Det var ett klasserom som skulle romme 60 barn. Lærer var klokker og seminarist Ola Johannessen Storstein.

Skudeneshavn ble skilt ut som egen kommune.

1859

Karmøy hadde 56 spedalske innbyggere.

1860

Skudeneshavn hadde en flåte på 77 fartøyer på til sammen 1047 kommerselester.

1861

Avholdsforening ble stiftet i Kopervik.

Kirken i Kopervik ble innviet 2. oktober. Den ble totalskadd i brann 28. mai 2010. En ny kirke sto ferdig i 2017.

Skolehus ble bygd på Munkejord og Østhus.

1863

Kopervik fyrstasjon ble opprettet. Fyret ble avbemannet og nedlagt i 1887.

Nærmere 54 000 tønner salt sild med en verdi på 157 000 spesiedaler ble eksportert fra Skudeneshavn.

Skarlagensfeber rammet mange på Karmøy.

Åkrehamn fikk poståpneri.

1864

Koppeepidemi brøt ut på Karmøy.

1865

34 182 tønner sild ble eksportert fra det nye tollstedet i Skudeneshavn.

Skudeneshavn hadde 1209 innbyggere.

Vigsnes kobberverk ble etablert. Driften startet 1. juni med tolv arbeidere.

1866

737 mennesker bodde i Kopervik.

Jakob Eliassen Medhaug ble ordfører i Skudenes. Dette vervet hadde han til 1885.

Karmøy legedistrikt ble opprettet.

Kikhoste rammet mange av barna i Skudeneshavn, og flere døde.

Kopervik ble skilt ut som egen kommune fra Avaldsnes og fikk bystatus.

1867

Kopervik fikk bystatus.

Kopervik fikk sin egen sunnhetskommisjon.

Skudeneshavn fikk midlertidig sykehus. Det var plass til tolv pasienter.

1868

540 personer arbeidet på salteriene i og ved Skudeneshavn.

Henrik A. Sørensen etablerte landhandel og skipshandel på Vea. Da Sørensen døde i 1900 overtok Didrik Torkellsen bedriften.

Karmøy kommune utstedte «aksjer» i et eget prosjekt for å bygge kanal over Eide mellom Kopervik og Veavågen.

1869

75 seilskuter var hjemmehørende i Skudeneshavn.

Tyfoidfeber rammet arbeiderne ved Vigsnes kobberverk. Også områder utenfor gruvesamfunnet ble rammet.

1870

Ferkingstad losstasjon hadde åtte loser.

Karmøy hadde tre faste leger.

Kopervik losstasjon hadde elleve loser og en reservelos.

Silda forsvant.

Vigsnes kobberverk fikk sitt eget sykehus.

1871

Feøy fikk kommunalt skolehus.

Skarlagensfeber rammet 313 personer, og av disse døde 73.

Torvestad Præstegjelds Landdistrikts Sparebank ble stiftet. Banken skiftet senere navn til Torvestad & Skaares Sparebank.

Vigsnes kobberverk produserte 30 000 tonn malm.

1872

Riksmonumentet på Haraldshaugen ble avduket den 18. juli av arveprins Oscar, den senere kong Oscar II.

1873

Badehuset i Skudeneshavn ble etablert.

1874

Kopervik fikk apotek.

1875

Karmøy hadde 13 000 innbyggere.

Kopervik hadde 125 bebodde hus.

Skudeneshavn hadde 1317 innbyggere.

Visnes hadde 75 bebodde hus.

Åkrehamn hadde 84 bebodde hus.

1876

Barken Skudenæs ble bygget ved Skudenes skipsverft for reder Lars Riisdahl.

Knud Magnus Haaland ble født i Kopervik.

Skudenes og Åkra sparebank ble etablert.

1878

Bedehuset Karmel i Avaldsnes ble bygd.

1879

Visnes bedehus ble bygd.

1880

Bø teglverk ble etablert.

Ole Christian Hansen oppfant en hånddrevet tåkelur til bruk på skip. Denne ble kjent verden over som Hansaluren eller også Skudeluren. Hansen tok patent på denne 29. juli 1881. Les historien her.

Torvastad fikk ny kirke.

Visnes fikk telefonforbindelse.

1882

Visnes fikk meieri.

1883

Lærerskolen i Kopervik ble nedlagt.

Skudenes meieri ble anlagt i Skudeneshavn og var det første meieriet på Karmøy.

1884

Ynglingeforeningen på Visnes ble stiftet 5. august.

1885

Lars Johannessen Falnes ble ordfører i Skudenes. Dette vervet hadde han til 1904.

1887

Avaldsnes hadde ti landhandlerier.

Gjertrud Karine Knutsen, mest kjent som Kaia Knutsen, ble født i Åkrehamn.

Skudenes herred hadde 13 landhandlerier.

Torvastad hadde fem landhandlerier.

1888

Kopervik ble skilt fra Avaldsnes.

Nikolai Lima ble lensmann i Skudenes.

Åkra ble skilt fra Skudenes.

1889

Erik Henriksen Thuestad ble ordfører i Avaldsnes kommune.

1891

Visnes hadde 108 bebodde hus.

Åkra ble utskilt fra Skudenes kommune.

Åkrehamn hadde 94 bebodde hus.

1892

Åkra ble egen kommune.

1893

Skudenes Sjømannsforening ble stiftet 13. februar.

1894

Driften ved Vigsnes kobberverk ble innstilt.

1895

Forsamlingshuset Ebeneser ble bygd i Skudeneshavn.

Sangkoret Vårblomst ble stiftet.

Vea fikk nytt skolehus.

1896

Losjen Tvedts Minde ble stiftet på Sevland. Losjen skiftet senere navn til Havbrynet.

1897

Nygård teglverk ble etablert.

Sevland skole ble oppført. Ny skole ble oppført i 1932, og den gamle skolen ble omgjort til lærerbolig.

Vibrandsøy fikk skolehus.

1898

Utbyggingen av Sandve havn ble påbegynt. Arbeidet var ferdig i 1906 .

1899

Aakrehavn Assuranceforening begynte sin virksomhet.

Se også Karmøys historie 1900-tallet.

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.