Karmøys historie 1800-tallet

Teksten er utarbeidet av Erling Jensen.

1801
Skudeneshavn var et strandsted med 90 innbyggere.

1802
Fredrik Arentz Krog ble utnevnt til prest i Skudenes. Her var han prest til han døde i 1845, 76 år gammel.

1808
Silden kom tilbake etter å ha vært borte siden 1784.

1820
11. mai ble den siste gudstjenesten holdt i den gamle falleferdige Åkra kirke. Den nye kirken ble opp-ført og innviet 5. november.
Ny kirke ble bygd ved Ferkingstadgården. Den ble revet allerede i 1852.

1825
Skudeneshavn hadde 141 innbyggere.

1826
Johannes Irgens von Hameln sluttet som sokneprest i Avaldsnes. Han døde i Bergen i 1847.

1830
De private eierne av Avaldsnes kirke, Rasmus Olsen Salthella og Anne Helene Sædahl, mistet eier-skapet sitt rettslig 16. oktober. Menigheten overtok kirken i kraft av dommen.

1832
Johan Lyder Brun ble sokneprest i Avaldsnes.

1835
Skudeneshavn hadde 200 innbyggere.

1836
Andreas Hansen ble valgt som den første ordfører i Skudenes og Åkra prestegjeld.

1837
Skudenes formannskapsdistrikt ble opprettet.

1839
Stortinget vedtok at Kopervik skulle få bystatus, men kongen og regjeringen godkjente ikke ved-taket. Kopervik oppnådde dermed ikke bystatus før i 1866.

1840
Avaldsnes kirke ble nyinnviet av presten Johan Lyder Brun.
Derikhuset på Hillesland ble bygd.
Misjonsforeningen i Kopervik ble stiftet i juni.
Misjonsforeningen i Skudeneshavn ble stiftet 11. juni.
Måteholdsforeningen i Skudenes ble stiftet.

Derikhuset. Foto: Erling Jensen.
Derikhuset. Foto: Erling Jensen.

1841
Prestekontoret på Falnes brant natten mellom 23. og 24. oktober.

1842
Oluf Borch Kaurin startet som privatpraktiserende lege i Kopervik.

1843
Tyfoidfeber rammet mange av innbyggerne i Kopervik.

1844
Den Kobbervigske Leseforening ble opprettet.
Misjonsforeningen i Falnes ble stiftet.
Måteholdsforeningen i Avaldsnes ble stiftet.

1845
Christian Severin Bloch Wille ble utnevnt til prest i Skudenes.
Karmøy fikk sin første «examinerede», privatpraktiserende jordmor.
Kopervik hadde 60 håndverkere.
Skudenæshavns ældre kvindeforening ble stiftet.

1846
Karmøy fikk kommunal jordmor.
Misjonsforeningen i Ferkingstad ble stiftet.

1847
Skudeneshavn fikk poståpneri.

1848
Karmøylegen N. Cappelen hadde 56 personer til behandling for gonorè. Pasientene var visstnok sjøfolk som ble smittet i Bergen.

1849
Karmøy ble rammet av kolera, og mer enn 20 mennesker døde.
Karmøy fikk sin første distriktslege bosatt på øya.
Kommunestyret i Avaldsnes vedtok at det skulle legges ut areal for åtte koleragravsteder rundt om i kommunen.
Skudenes formannskapsdistrikt ble delt i Skudenes og Bokn formannskapsdistrikt.
Vikaholmen fyrstasjon ble opprettet. Den ble nedlagt og avbemannet i 1908.

1850
Steinbrua på Brekke ble bygd av Helge Monsen Dagsland fra Bokn.

1851
Falnes kirke ble innviet 1. oktober av biskop Jacob von der Lippe.
Halvor Mannes og Kristoffer Munkejord ble anmeldt for å ha holdt dans en lørdagskveld i Åkra. Samtlige av de rundt 50 deltagerne fikk bøter og måtte betale 32 skilling til fattigkassen.

1852
Gårdbruker Simon Gudmundsen Stave ble ordfører i Avaldsnes kommune.

1853
Torvastad prestegård sto ferdig.

1854
Ferkingstad kirke ble innviet 26. juli av prost Sinding.

1855
Kopervik hadde 628 innbyggere.
Skudeneshavn hadde 777 innbyggere.
Skudeneshavn hadde en flåte på 32 fartøyer på til sammen 200 kommerselester.
Åkra misjonsforening ble stiftet.

1857
Kopervik fikk telegrafstasjon.
Skudeneshavn fikk bystatus 11. juni.
Skudeneshavn fikk telegrafstasjon.

1858
Skolehuset i Torvastad sto ferdig. Det var ett klasserom som skulle romme 60 barn. Lærer var klokker og seminarist Ola Johannessen Storstein.
Skudeneshavn ble skilt ut som egen kommune.

1859
Karmøy hadde 56 spedalske innbyggere.

1860
Skudeneshavn hadde en flåte på 77 fartøyer på til sammen 1047 kommerselester.

1861
Avholdsforening ble stiftet i Kopervik.
Kirken i Kopervik ble innviet 2. oktober. Den ble totalskadd i brann 28. mai 2010. En ny kirke sto ferdig i 2017.
Skolehus ble bygd på Munkejord og Østhus.

1863
Kopervik fyrstasjon ble opprettet. Fyret ble avbemannet og nedlagt i 1887.
Nærmere 54 000 tønner salt sild med en verdi på 157 000 spesiedaler ble eksportert fra Skudenes-havn.
Skarlagensfeber rammet mange på Karmøy.
Åkrehamn fikk poståpneri.

1864
Koppeepidemi brøt ut på Karmøy.

1865
34 182 tønner sild ble eksportert fra det nye tollstedet i Skudeneshavn.
Skudeneshavn hadde 1209 innbyggere.
Vigsnes kobberverk ble etablert. Driften startet 1. juni med tolv arbeidere.

1866
737 mennesker bodde i Kopervik.
Jakob Eliassen Medhaug ble ordfører i Skudenes. Dette vervet hadde han til 1885.
Karmøy legedistrikt ble opprettet.
Kikhoste rammet mange av barna i Skudeneshavn, og flere døde.
Kopervik ble skilt ut som egen kommune fra Avaldsnes og fikk bystatus.

1867
Kopervik fikk bystatus.
Kopervik fikk sin egen sunnhetskommisjon.
Skudeneshavn fikk midlertidig sykehus. Det var plass til tolv pasienter.

1868
540 personer arbeidet på salteriene i og ved Skudeneshavn.
Henrik A. Sørensen etablerte landhandel og skipshandel på Vea. Da Sørensen døde i 1900 overtok Didrik Torkellsen bedriften.
Karmøy kommune utstedte «aksjer» i et eget prosjekt for å bygge kanal over Eide mellom Kopervik og Veavågen.

1869
75 seilskuter var hjemmehørende i Skudeneshavn.
Tyfoidfeber rammet arbeiderne ved Vigsnes kobberverk. Også områder utenfor gruvesamfunnet ble rammet.

1870
Ferkingstad losstasjon hadde åtte loser.
Karmøy hadde tre faste leger.
Kopervik losstasjon hadde elleve loser og en reservelos.
Silda forsvant.
Vigsnes kobberverk fikk sitt eget sykehus.

1871
Feøy fikk kommunalt skolehus.
Skarlagensfeber rammet 313 personer, og av disse døde 73.
Torvestad Præstegjelds Landdistrikts Sparebank ble stiftet. Banken skiftet senere navn til Torvestad & Skaares Sparebank.
Vigsnes kobberverk produserte 30 000 tonn malm.

1872
Riksmonumentet på Haraldshaugen ble avduket 18. juli av arveprins Oscar, den senere kong Oscar II.

1873
Badehuset i Skudeneshavn ble etablert.

1874
Kopervik fikk apotek.

1875
Karmøy hadde 13 000 innbyggere.
Kopervik hadde 125 bebodde hus.
Skudeneshavn hadde 1317 innbyggere.
Visnes hadde 75 bebodde hus.
Åkrehamn hadde 84 bebodde hus.

1876
Barken Skudenæs ble bygget ved Skudenes skipsverft for reder Lars Riisdahl.
Knud Magnus Haaland ble født i Kopervik.
Skudenes og Åkra sparebank ble etablert.

1878
Bedehuset Karmel i Avaldsnes ble bygd.

1879
Visnes bedehus ble bygd.

1880
Bø teglverk ble etablert.
Ole Christian Hansen oppfant en hånddrevet tåkelur til bruk på skip. Denne ble kjent verden over som Hansaluren eller også Skudeluren. Les historien her.
Torvastad kirke ble vigslet 13. oktober.
Visnes fikk telefonforbindelse.

1882
Visnes fikk meieri.

1883
Lærerskolen i Kopervik ble nedlagt.
Skudenes meieri ble anlagt i Skudeneshavn og var det første meieriet på Karmøy.

1884
Ynglingeforeningen på Visnes ble stiftet 5. august.

1885
Lars Johannessen Falnes ble ordfører i Skudenes. Dette vervet hadde han til 1904.

1887
Avaldsnes hadde ti landhandlerier.
Gjertrud Karine Knutsen, mest kjent som Kaia Knutsen, ble født i Åkrehamn.
Skudenes herred hadde 13 landhandlerier.
Torvastad hadde fem landhandlerier.

1888
Kopervik ble skilt fra Avaldsnes.
Nikolai Lima ble lensmann i Skudenes.
Åkra ble skilt fra Skudenes.

1889
Erik Henriksen Thuestad ble ordfører i Avaldsnes kommune.

1891
Visnes hadde 108 bebodde hus.
Åkra ble utskilt fra Skudenes kommune.
Åkrehamn hadde 94 bebodde hus.

1892
Åkra ble egen kommune.

1893
Skudenes Sjømannsforening ble stiftet 13. februar.

1894
Driften ved Vigsnes kobberverk ble innstilt.

1895
Forsamlingshuset Ebeneser ble bygd i Skudeneshavn.
Sangkoret Vårblomst ble stiftet.
Vea fikk nytt skolehus.

1896
Losjen Tvedts Minde ble stiftet på Sevland. Losjen skiftet senere navn til Havbrynet.

1897
Nygård teglverk ble etablert 18. desember. 6. novenber 1899 ble bedriften registrert som Aktieselskabet Nygaards Teglværk. Det ble lagt ned i 1942 på grunn av leirmangel.
Sevland skole ble oppført. Ny skole ble oppført i 1932, og den gamle skolen ble omgjort til lærerbolig.
Vibrandsøy fikk skolehus.

(Hentet fra Bergens Annonce Tidende 2. november 1898.)

1898
Utbyggingen av Sandve havn ble påbegynt. Arbeidet var ferdig i 1906 .

1899
Aakrehavn Assuranceforening begynte sin virksomhet.

Se også Karmøys historie 1900-tallet.

Til hovedsiden