Bjelland kirke

Bjelland kirke. Foto: Erling Jensen - 2023.
Bjelland kirke. Foto: Erling Jensen - 2023.

Tekst: Erling Jensen - 2023
Bjelland kirke er en korskirke som ligger på Bjelland i Marnardal i Lindesnes kommune. Kirken er bygget av laftet tømmer og oppført i 1793. Den har 325 sitteplasser.

I 1803 ble kirken dekorert innvendig av rosemaleren Guttorm Eftestøl fra Kvinesdal. Dessverre ble dekoren overmalt i 1882, men dekoren ble avdekket under det store restaureringsarbeidet i 1943 i forbindelse med kirkens 150-års jubileum.

Kirkeklokken ble støpt i 1858 av Brønlund, Porsgrund. Kirken var uten varme fram til 1882, men da ble det satt inn to ovner. I 1958 ble det montert elektrisk oppvarming.

Kirken fikk orgel i 1916, det kostet 800 kroner fritt levert og innpakket hos ekspeditør i Kristiania. I 1947 ble det montert et orgel som ble bygget i 1889 av August Nielsen i Kristiania. Det hadde fem stemmer fordelt på to manualer og pedal. I 1983 ble det montert nytt orgel fra orgelbyggerne Carsten Nielsen og Bjørn Mikkelsen.

Gamle gravsteiner er blitt tatt vare på. Foto: Erling Jensen.
Gamle gravsteiner er blitt tatt vare på. Foto: Erling Jensen.

På kirkegården står en gammel gapestokk med hull til kjettingen, mest trolig en tidligere bauta fra en gravhaug. Sør for kirken ligger rester av et gravfelt. Deler av dette ble fjernet i 1880-årene i forbin-delse med at kirkegården ble utvidet mot nord.

Kilde: Bjelland kyrkje 200 år: 1793-1993.

Relatert lenke: Kirker og gravlunder

Til hovedsiden