Fiskerens kone

Tekst: Erling Jensen.
Modell for statuen Fiskerens kone var Ane Malene Jonsdatter Nilsen (1838–1936) som var mormor til forfatteren Gottfred Borghammer. Det var han som unnfanget ideen om å reise en statue for å ære sin mormor og alle andre fiskerkoner.

Statuen ble laget av Reier Espedal Eide og avduket i Møllebukta 29. oktober 1994 av kommandør-kaptein Ole A. Søraa. Den ble reist med støtte fra Madla historielag, Stavanger kommune, Sola kommune, SR-bank og KNM Harald Hårfagre. Statuen ble støpt hos Hageland Kunst- og Metallstøperi AS som ligger i Holum, ca. 10 km nord for Mandal.

Ane Malene Jonsdatter Nilsen ble født 1. september 1838 på gården Myklebust i Håland. Hun ble døpt i den gamle kirken på Sola. Hun fikk kun tre års skolegang. Hun lærte seg å lese, men kunne ikke skrive. Etter konfirmasjonen ble hun tjenestepike på nabogården hvor hun arbeidet i to år. Lønnen var ti daler i året. Deretter begynte hun hos handelsmann Gabriel Haugland i Breigata 22 i Stavanger.

Siden gjorde hun tjeneste på Ølberg, Tananger og Sola. I alt var hun tjenestepike i 15 år. Ved Fiska-berget, nær hjemmegården på Risnes, hadde hun sesongarbeid med å vaske og tørke fisk. Dagløn-nen for elleve timers arbeid var 1 ort (24 skilling).

30 år gammel giftet hun seg med fiskeren Jacob Lorentz Nilsen (1827–1907) fra Vanse i Farsund. Som sjømann hadde han falt ned fra riggen og ødelagt hoften. Dermed måtte han finne seg et nytt yrke. Ane Malene hjalp ektemannen med å selge fisk, hummer og krabbe. Sommer som vinter festet hun fiskekipen på ryggen og gikk over til Meling ved Hafrsfjord. Derfra ble hun rodd over til Hestnes på Revheim før hun gikk videre til offisersmessen i Madlaleiren for å selge varene sine. Deretter gikk hun ofte videre til Stavanger, der hun hentet teinemat til ektemannen før den strabasiøse hjemturen kunne begynne. 

Ane Malene og Jacob fikk tre døtre hvorav den mellomste døde, bare seks år gammel av difteri. Da Jacob døde i 1907 flyttet Ane Malene til Bøkkersmauet i Stavanger der hun bodde hos sin yngste datter, Ellen Serine. Der fikk hun oppgaver med stell av huset og med barnepass.

I bronsestatuen blir hun fremstilt med skoene i hånden. Dette fordi hun ofte fikk gnagsår på sin vand-ring og fortsatte barbeint, også i ufyselig snøslaps. Statuen skal også minne oss om at mennesker i den relativt nære fortid hadde helt andre levekår enn de vi tar for gitt i dag.

Hvad var samfunnet vårt uden de dagligdagse, jevne mennesker, disse flittige, nøisomme og oprik-tige mennesker, som ved sitt liv - uten selv å vite det - går foran med gode eksempler? De hvis navn ikke glimrer over alle andres, de der ikke strever efter å opnå den forgjengelige ros og ære. Malene Nilsen hører med til disse mennesker.
(Stavanger Aftenblad 30. august 1928).

Ane Malene døde 5. desember 1936, 98 år gammel.

I dette huset bodde Ane Malene og Jacob Nilsen.
I dette huset bodde Ane Malene og Jacob Nilsen.

Kilder: Madla i fortid - Gunnar A. Skadberg. Fra fredens borg til krig og sorg - Gottfred Borghammer 1996. Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden