Fiskerens kone

Tekst: Erling Jensen.
Modell for statuen Fiskerens kone var Ane Malene Jonsdatter Nilsen (1838–1936) som var mormor til forfatteren Gottfred Borghammer. Det var han som unnfanget ideen om å reise en statue for å ære sin mormor og alle andre fiskerkoner.

Statuen ble laget av Reier E. Eide og avduket i Møllebukta 29. oktober 1994 av kommandørkaptein Ole A. Søraa. Den ble reist med støtte fra Madla historielag, Stavanger kommune, Sola kommune, SR-bank og KNM Harald Hårfagre. Statuen ble støpt hos Hageland Kunst- og Metallstøperi AS som ligger i Holum, ca. 10 km nord for Mandal.

Ane Malene Jonsdatter Nilsen ble født 1. september 1838 og døpt i den gamle kirken på Sola. Hun fikk kun tre års skolegang. Hun lærte seg å lese, men kunne ikke skrive. Etter konfirmasjonen ble hun tjenestepike på nabogården hvor hun arbeidet i to år. Lønnen var ti daler i året. Deretter begynte hun hos handelsmann Gabriel Haugland i Breigata 22 i Stavanger.

Siden gjorde hun tjeneste på Ølberg, Tananger og Sola. I alt var hun tjenestepike i 15 år. Ved Fiska-berget, nær hjemmegården på Risnes, hadde hun sesongarbeid med å vaske og tørke fisk. Daglønnen for elleve timers arbeid var 1 ort (24 skilling).

30 år gammel giftet hun seg med fiskeren Jacob Lorentz Nilsen (1827–1907) fra Vanse i Farsund. Som sjømann hadde han falt ned fra riggen og ødelagt hoften. Dermed måtte han finne seg et nytt yrke. Ane Malene hjalp ektemannen med å selge fisk, hummer og krabbe. Sommer som vinter festet hun fiske-kipen på ryggen og gikk over til Meling ved Hafrsfjord. Derfra ble hun rodd over til Hestnes på Revheim før hun gikk videre til offisersmessen i Madlaleiren for å selge varene sine. Deretter gikk hun ofte videre til Stavanger, der hun hentet teinemat til ektemannen før den strabasiøse hjemturen kunne begynne. I bronsestatuen blir hun fremstilt med skoene i hånden. Dette fordi hun ofte fikk gnagsår på sin vandring og fortsatte barbeint, også i ufyselig snøslaps. Statuen skal også minne oss om at mennesker i den rela-tivt nære fortid hadde helt andre levekår enn de vi tar for gitt i dag.

I dette huset bodde Ane Malene og Jacob Nilsen.
I dette huset bodde Ane Malene og Jacob Nilsen.

Kilder: Madla i fortid - Gunnar A. Skadberg.
Fra fredens borg til krig og sorg - Gottfred Borghammer 1996.

Til hovedsiden