Skrivergården

Skrivergården. Foto: Erling Jensen.
Skrivergården. Foto: Erling Jensen.

Skrivergården ligger i Strandgaten 58 i Egersund og ble bygget etter bybrannen i 1843. Huset ble oppført av Christian Feyer (1792–1879) som var sorenskriver i Jæren og Dalane i perioden 1834–1867. 

Feyer brukte huset som bolig og kontor fram til 1869 da han solgte eiendommen til kommu-nen. I en periode var det også bank i huset. 9. mars 1870 ble Skrivergården innviet til skole-hus, og Egersunds kommunale middelskole holdt til her. Middelskolen ble en prestisjefylt institusjon som tiltrakk seg elever fra Sandnes i nord til Flekkefjord i sør. Huset ble brukt til forskjellige skoleformål helt fram til 1991.

Sorenskriver Christian Feyer.
Sorenskriver Christian Feyer.