Skrivergården

Skrivergården. Foto: Erling Jensen.
Skrivergården. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Skrivergården ligger i Strandgaten 58 i Egersund og ble bygget etter bybrannen i 1843. Huset ble oppført av Christian Feyer (1792–1879) som var sorenskriver i Jæren og Dalane i perioden 1834–1867. 

Feyer brukte huset som bolig og kontor fram til 1869 da han solgte eiendommen til kommunen for
3 000 spesidaler. 

9. mars 1870 ble Skrivergården innviet til skolehus, og Egersund Høiere Almenskole holdt til her. Skolen ble en prestisjefylt institusjon som tiltrakk seg elever fra Sandnes i nord til Flekkefjord i sør. I 1964 skiftet skolen navn til Eigersund gymnas og realskole. Huset ble brukt til forskjellige skoleformål helt fram til 1991. Da gjennomgikk bygningen en større restaurering og ble deretter tatt i bruk til kontorer for kommunens kulturadministrasjon.

I 1870 flyttet Egersunds Sparebank inn i et værelse i 2. etasje. I 1887 flyttet de ned i 1. etasje, samtidig som de fikk bygget brannsikkert hvelv. I boken Egersunds Sparebank 1839–1914 kan man lese:
Men ogsaa det nuværende lokale har sine mangler, idet der i samme bygning er skole, og det kan vanskelig undgaaes, at dette av og til er til adskillig ulempe og virker forstyrrende på arbeidet.

Bygningen ble fredet både innvendig og utvendig i 1923. Skrivergården eies i dag av Egersund kommune.

Sorenskriver Christian Feyer.
Sorenskriver Christian Feyer.