Skansens Café og Pensjonat

Baades gate 10. Foto: Erling Jensen.
Baades gate 10. Foto: Erling Jensen.

Tekst: erling Jensen
Skansens Café og Pensjonat lå i Baades gate 10 i Stavanger og åpnet i 1930. Foretaket ble drevet av ekteparet Olaf og Alette Carlsen. Det ble lagt ned 16. september 1955 etter 25 års drift. Året etter solgte de huset til Brødrene Olsen AS for 125 000 kroner.


I en årrekke ble det drevet hotellvirksomhet i det lille hjørnehuset. I 1910 finner vi Daniel Pundsnæs hotel som ble drevet av ekteparet Daniel og Olianna Pundsnæs. Ekteparet hadde tre små barn. Daniel som var 38 år, døde 20. mars året etter i en tragisk hendelse:

Legemsbeskadigelse med Døden tilfølge?
Hotelvert Daniel Pundsnæs, som drev Hotel paa Holmen, Stavanger, afgik hastig ved Døden Nat til Søndag. Man har fortalt følgende til "Stav. Avis": Sent paa kvelden kom der nogle karer ind paa Hotellet og spurgte om Plads for Natten. Pigen gav det Svar, at der var optaget, og da de ikke straks gik ud igjen, bad hun dem være saa venlig at gaa, da det var meget sent paa Kveld. De forblev imidlertid, og Pigen hentede saa Hotelverten, Pundsnæs, som gjentog Opfordringen. Men idet de gik, greb den ene af Karerne Pundsnæs i Foden og halede ham nedover Trappen. Pundsnæs, som led af hjertefeil, blev daarlig efter denne Medfart. Han blev hjulpet i Seng og døde et Par Timer senere.
Lægen, som blev tilkaldt, antog, at Dødsaarsagen skyldtes den Medfart, Afdøde havde faaet i Trappen. Politiet søger efter Gjerningsmanden.
(Ørebladet 25. mars 1911).

Etter at Daniel Pundsnær døde, fortsatte enken Olianna driften av hotellet. Hun døde i 1959.
I 1919 åpnet Dahle Hotel som ble drevet av Johannes Dahle. I 1922 la Dahle Hotel ned driften og in-ventaret ble solgt på auksjon. Samme år ble Rygjaheimen Hotel etablert av Inga Helganes. Dette ble drevet fram til Olaf og Alette Carlsen overtok lokalene og etablerte Skansens Café og Pensjonat.

Kilde: Skaal Stavanger!, Erling Jensen - Allmennforlaget 2019. Kommunale folketellinger. Diverse aviser fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden