Foto fra Tasta

Bildet ble tatt i tunet på Eskeland-gården trolig rundt 1920.

I dette huset lå postkontoret på Tasta i 1950- og 1960-årene. Bildet ble tatt rundt 1920.

Høytørk på Tasta sommeren 1949.

Potetopptak på Tasta høsten 1936.

Randaberg Handelslag og Tasta Handelslag hadde hver sin bil av denne typen. Bildet ble trolig tatt litt før 1920.

Buick, ca. 1930-modell. Kristoffer Ullestad var den første som begynte med drosje på Tasta. Bildet ble tatt rundt 1932.

7. Sykkeltur på Tasta. Bildet ble tatt rundt 1912

Kilde: Tasta-bilder. Gamle bilder 1900-1965. Hafrsfjord forlag.

Til hovedsiden