Haugesund rådhus

Tekst: Erling Jensen
Under en studietur til Italia i 1921 fikk arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas inspirasjon til å tegne det som er blitt kåret til Norges peneste rådhus.

Skipsreder Knut Knutsen OAS donerte en million kroner som skulle brukes til byens rådhus. Det var i forbindelse med hans 50-års fødselsdag at gaven ble gitt. Det var ikke snakk om å spandere noen kakestykker på sine nærmeste. Han ga så det monnet, og milliongaven skapte stor opp-merksomhet både i og utenfor byen.

Både avisene og politikerne var opptatt av at byggingen av nytt rådhus ville avhjelpe arbeidsle-digheten. Alle så for seg at rådhuset skulle bli reist i en fart, og at grunnarbeidet måtte starte opp allerede den kommende vinteren. Men slik ble det ikke, byggingen av rådhuset skulle ta svært lang tid. 6. desember 1923 startet firmaet Stolz Røthing & Co. arbeidet med grunnmur-arbeidet. Arbeidsstokken besto av 20–25 mann og 15 hester. En dampsvingkran som var montert på skin-ner tok de tyngste løftene. I august 1929 begynte arbeidet for fullt, og de rundt 700 000 tegl-steinene fra Bø Teglverk ble én for én lagt av kyndige hender. 9. mai 1930 var det klart for kranse-lag, og arbeiderne ble belønnet med en ekstra dagslønn.

Motiv fra interiøret.
Motiv fra interiøret.

1. oktober 1931 ble rådhuset innviet, og ordfører Christian Haaland mottok bygget på vegne av kommunen. I den siste del av takketalen fra ordføreren reiste samtlige festdeltagere seg. 

Maatte byens raadhus ble et samlende midpunkt for en lykkelig befolkning, et lykkelig bysam-fund, for et lykkelig Haugesund. Med dette ønske har jeg den ære aa erklære byens raadhus for innvidd.

I samme øyeblikk som talen var ferdig ble det avfyrt ni kanonskudd. Byens flagg ble heist, og by-orkesteret spilte bysangen Ser du havet vester ute. Endelig var rådhuset innvidd.