Haugesund rådhus

Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Under en studietur til Italia i 1921 fikk arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas inspirasjon til å tegne det som er blitt kåret til Norges peneste rådhus.

Skipsreder Knut Knutsen OAS donerte en million kroner som skulle brukes til byens rådhus. Det var i forbindelse med hans 50-års fødselsdag at gaven ble gitt. Det var ikke snakk om å spandere noen kakestykker på sine nærmeste. Han ga så det monnet, og milliongaven skapte stor oppmerksomhet både i og utenfor byen.

Både avisene og politikerne var opptatt av at byggingen av nytt rådhus ville avhjelpe arbeidsledig-heten. Alle så for seg at rådhuset skulle bli reist i en fart, og at grunnarbeidet måtte starte opp alle-rede den kommende vinteren. Men slik ble det ikke, byggingen av rådhuset skulle ta svært lang tid. 
6. desember 1923 startet firmaet Stolz Røthing & Co. arbeidet med grunnmurarbeidet med stein fra Stavanger Stenhuggerier. Arbeidsstokken besto av 20–25 mann og 15 hester. En dampsvingkran som var montert på skinner tok de tyngste løftene. I august 1929 begynte arbeidet for fullt, og de rundt 700 000 teglsteinene fra Bø Teglverk ble én for én lagt av kyndige hender. 9. mai 1930 var det klart for kranselag, og arbeiderne ble belønnet med en ekstra dagslønn.

Motiv fra interiøret.
Motiv fra interiøret.

1. oktober 1931 ble rådhuset innviet, og ordfører Christian Haaland mottok bygget på vegne av kom-munen. I den siste del av takketalen fra ordføreren reiste samtlige festdeltagere seg. 

Maatte byens raadhus ble et samlende midpunkt for en lykkelig befolkning, et lykkelig bysamfund, for et lykkelig Haugesund. Med dette ønske har jeg den ære aa erklære byens raadhus for innvidd.

I samme øyeblikk som talen var ferdig ble det avfyrt ni kanonskudd. Byens flagg ble heist, og by-orkesteret spilte bysangen Ser du havet vester ute. Endelig var rådhuset innvidd.

I 1949 ga Elisabeth Knutsen en million kroner til opparbeidelse og utsmykking av rådhusplassen.

Til hovedsiden