Thorbjørn Waage

Foto: Stavanger byarkiv.
Foto: Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen - juli 2023
Thorbjørn Christian Waage ble født i Skudeneshavn. Som ung mann reiste han til Stavanger hvor han etablerte seg som sildesalter og skipsreder.

Han ble født i Skudeneshavn 30. januar 1859 og ble døpt i Falnes kirke 13. februar 1859. Hans foreldre var sildesalter og skipsreder Valentin Fredrik Arentz Waage (1832–1871) og Inger Lovise Torbjørns-datter (1836–1909).

Thorbjørn hadde ni søsken: Lyder Bendik, Berta Christine, Hans Jacob, Fredrik Ludvig Mikal, Ingeborg Tobine, Christiane, Fredriche, Sigurd og Dorothea. Hans og Fredrik ble begge skipsredere.

I ung alder flyttet han til Stavanger og drev handel med sild og fiskevarer. Han drev betydelig eksport av sild til Tyskland og Russland. I 1896 tok han initiativet til å etablere Stavanger Tøndefabrik i Strøm-steinen hvor han også var disponent. Denne stillingen overtok broren Hans Waage i 1900. Selskapet ble oppløst i 1911.

Han ble engasjert i politikken og var medlem av formannskapet og bystyret. Han var formann i Sta-vanger Turistforening i perioden 1898–1901. Han var også formann i Handelsforeningen og Stavanger Seilforening. I en lang periode var han også britisk konsul.

22. juni 1890 giftet han seg i Stavanger domkirke med Elisabeth Sofie Johanne Wegner f. 1864 fra Stettin. Forlovere var Erik Racine og Sigval Bergesen.

Thorbjørn og familien bodde først i Nedre Strandgate 27, deretter i St. Svithuns gate 20 i Stavanger. (I dag Madlaveien 24). Huset bygde han av tømmer fra barken Jørgen Lorentzen som forliste like ved Kvitsøy i 1894. Han solgte huset i 1918 og flyttet til Parkveien i Oslo. Huset i Stavanger ble revet i 1987.

Madlaveien 24. Foto: Stavanger byarkiv.
Madlaveien 24. Foto: Stavanger byarkiv.

I 1903 ble Torbjørn tildelt Olavsordenen for en redningsdåd han utførte under vårsildfisket samme år.

Thorbjørn Christian Waage døde 19. oktober 1928 på Ullevål sykehus i Oslo etter en operasjon for tarmslyng. Hustruen Elisabeth døde 30. mai 1951. Hun testamenterte en vesentlig del av sin formue til Skudeneshavn kommune.

Kilder: Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket. Kirkebøker. Kommunale folketellinger. Digitalarkivet.

Til hovedsiden