Birkeland skule

Tekst: Erling Jensen - 2023
Birkeland skule i Sauda ble bygget i 1928/1929. Skolen ble ombygd og nyåpnet i august 1955. Den ble tegnet av arkitekt Vaardal Lunde, Bergen. 

Skolen hadde da fire klasserom med vask, sløydsal, og skolekjøkken. I 2. etasje var det en hybel, vaskerom, lærerrom, kontor og toalett. Gulvflaten var omtrent 400 kvadratmeter. 

Skolen hadde plass til 200 elever, men ved åpningen av det nye bygget var det 90 elever. Bygget kostet omtrent 290 000 kroner. I 1966 fikk skolen gymnastikksal. I 1968 var det 122 elever ved skolen. I 2008 var Lars Olav Fatland rektor. 

Skolen ble lagt lagt ned i 2009. Skolebygningen ble lagt ut for salg for 2,5 millioner kroner i 2015, uten at det førte til salg. Bygningen ble revet rundt 2015.

Det opprinnelige skolebygget som ble oppført i 1928/1929.
Det opprinnelige skolebygget som ble oppført i 1928/1929.

Jeg flyttet fra Stavanger til Egne Hjem i Sauda i 1963, og begynte på Birkeland skule i 1. klasse i slutten av skoleåret. Mine lærere var Hilda Guddal fra Rosendal i Hardanger og Bjørn Tveit. All undervisning gikk på nynorsk. I 1966 flyttet jeg tilbake til Stavanger og begynte på Storhaug skole.

Bildet under viser klassen i 1964. Jeg står som nr. 2 fra venstre i midterste rekke. Hilda Guddal rager høyt over elevene.

Tegnet av Erling Jensen i 1964. (Syv og et halvt år).
Tegnet av Erling Jensen i 1964. (Syv og et halvt år).