Thorstein Bryne

Foto: I familien Brynes eie.
Foto: I familien Brynes eie.

Thorstein Bryne var forretningsmann og skipsreder. Han ble født i Stavanger 14. juli 1852. Foreld-rene var Andreas Bryne, født på Bryne, og Ingeborg Husebø, født på Hundvåg. 

Thorstein hadde sine guttedager ved Stavanger havn og ble betatt av seilskuter og sjølivet. Som gutt var han høyt og lavt på skutene ved havnen. Han klatret i riggene og konkurrerte med de andre gut-tene om å være førstemann i mastetoppen, og å ligge på magen på mastekulen.

I midten av 1870-årene overtok Thorstein farens forretning som lå i Verksgata og utvidet den til en stor virksomhet. Denne omfattet malervarer, utstyrsforretning, import og eksport, skipshandel, skips-rederi, fabrikkvirksomhet, gårdsbruk, planteskole m.m. Han hadde også egen forretning på Island, Færøyene og i Nord-Norge.

I 1885 startet han Thorstein Brynes Hermetiske Fabrik sammen med Jacob Helvig. Fabrikken ble i 1888 overtatt av søsteren Anna, og fikk navnet Claus Andersens Enke. Fabrikken lå i Badehusgata 5, og ble i 1928 overtatt av G. Kommedal Packing Co.

Thorstein Bryne ble sterkt knyttet til kvekerne. Han reiste ofte til England og andre land på kortere og lengre besøk. Dette ga ham vidsyn og nye ideer som han brukte flittig i sin virksomhet. Han var en av lederne i Vennenes samfunn og utførte et stort og rikt arbeid der.

Han ble eier og reder av flere kjente seilskip som seilte over hele verden. Mest kjent var vel Concord som ble bygget i 1875, og Reform som ble bygget på Stavanger Støberi & Dok i 1893.

Hele sitt liv var Thorstein Bryne en ivrig forkjemper for avholdssaken. Han var nær venn og medarbei-der til Asbjørn Kloster. Han var også med i ledelsen av Stavanger Totalavholdsforening helt til sine siste dager. Han ble formann i foreningen første gang i 1883, og siden sto han stadig i første rekke blant dem som kjempet for avholdssaken. Som venstremann satt han i bystyret i mange år.

I første halvdel av 1880-årene gikk Thorstein Bryne til innkjøp av en vakker eiendom i Paradis. Her var rikelig med god jord til både å drive litt jordbruk og til å komme i gang med en planteskole, noe han lenge hadde drømt om. De første frukttregrunnstammene ble utplantet våren 1887, og dermed var Brynes Planteskoler grunnlagt. Dette firmaet drives den dag i dag.

24. mars 1880 giftet Thorstein seg med Marie Mortensen i St. Petri kirke. De fikk flere barn sammen. Hun ble født 28. september 1851 og døde 24. april 1923. Hun var søster til Stavangers første kvinne-lige lege, Martha Mortensen Persen.

Thorstein Bryne døde 16. april 1941, nær 89 år gammel. Han er gravlagt på Lagård gravlund.

Til hovedsiden