Stavanger bibliotek

Tekst: Erling Jensen
Stavanger bibliotek ble etablert 1. september 1885. De første lokalene lå i sjømannsskolens bygning på Torget. I dag holder biblioteket til i kulturhuset på Sølvberget.

Biblioteket hadde den gang en samling på 8000 bind som ble kjøpt inn ved hjelp av midler fra  Stavanger Brændevinssamlag. Flere av bøkene ble kjøpt fra den litterære forening Athenæum som tidligere hadde drevet bokutlån og lesesal for sine medlemmer. I perioden 1875 til 1895 ga Stavanger Brendevinssamlag 25 272,71 kroner til biblioteket.

I 1892 flyttet biblioteket inn i 2. etasje i byfogd Christensens hus, som også lå på Torget. Huset ble revet i 1900, og man flyttet til Knud Sømme Bertelsens hus i Skagen 26 hvor man fikk leie syv værel-ser. Året etter flyttet biblioteket til Asylgata 17, ved St. Peters plass like nedenfor St. Petri kirke. Bygningen var tidligere brukt av Den Kombinerede Indretning.

Bildet ble tatt ca. 1900. Foto: Stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt ca. 1900. Foto: Stavanger byarkiv.

Udenfor park med springvand og sirlige gange og indenfor lækkert malet, med centralopvarming og ventiler og vandklosetter og hustelefon og alt det andet - rummeligt og gjildt i et og alt, bare med et enkelt forvildet væggedyr, som har glemt at følge sine tusen slegtninge paa deres vei ind i parafindøden, og en lidt stram lugt paa kommunebibliotekets arkivloft, stalternes forhenværende soveværelse, som svage reminiscenter fra fordums fornedrelse! - - Jo, det er et under!
(Stavanger Aftenblad 30. oktober 1901.)

Kongsgata 68. Bildet ble tatt i 1985. Foto: Stavanger byarkiv.
Kongsgata 68. Bildet ble tatt i 1985. Foto: Stavanger byarkiv.

I 1950-årene led biblioteket av plassmangel. Nødløsningen ble at barneavdelingen og lesesalen for voksne ble flyttet til Kongsgata 68 i 1955. Barneavdelingen lå i 1. etasje og lesesalen i 2. etasje.

Nytt bygg i Kleivå. Bildet ble tatt i 1963. Foto: Stavanger byarkiv.
Nytt bygg i Kleivå. Bildet ble tatt i 1963. Foto: Stavanger byarkiv.

Biblioteket holdt til i Asylgata 17 fram til 1963 da det flyttet inn i nytt bygg i Kleivå. Det ble offisielt åpnet 7. mai 1963, og var da et av Norges største og mest moderne bibliotekbygg. Kunstverket "Kunnskapens tre" av Ellef Gryte viser ikke på bildet, det ble først montert i desember 1964.

I 1987 flyttet biblioteket inn i kulturhuset på Sølvberget.

4. mai 1955 fikk biblioteket egen bokbuss. Det var en tidligere rutebuss som ble bygget om på kom-munens sentralverksted. Den hadde en kapasitet på ca. 2000 bøker. I 1973 kjøpte man en spesial-konstruert finsk bokbuss. Bokbussen ble en stor suksess fra første dag. I 1971 lånte bokbussen ut
55 000 bøker, og i 1984 ble det lånt ut 73 861 bøker, men antall utlån sank kraftig med årene.

Kilder: Stavanger bibliotek 1885-1985. Universitetsforlaget, 1985. Diverse aviser fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden

.