Jelsa kirke

Jelsa kirke. Foto: Erling Jensen.
Jelsa kirke. Foto: Erling Jensen.Tekst: Erling Jensen
Jelsa kirke er en langkirke som sto ferdig oppført i 1647. Kirken står i Suldal kommune i Rogaland. Den er bygget i tre og har 150 sitteplasser.

Der hvor kirken står i dag har det tidligere vært en liten stavkirke, denne er nevnt i kilder så tidlig som i 1286. I 1850 skulle kirken bli mer moderne, og den fikk liggende kled-ning og ble malt hvit både utvendig og innvendig. Heldigvis ble kirken restaurert tilbake til sin opprinnelige form i 1950-årene. Et gravkammer fra folkevandringstiden (400–600 e. Kr.) ble avdekket under kirkegårdsmuren i 1970.

Min tipp tipp tippoldefar Poul Knudsen (1764–1837) var sogneprest og forligelseskommisær i Jelsa i perioden 1800 til 1837.

I 2023 opprettet regjeringen et fond for bevaring og vedlikehold av norske kirker. Det er 961 kirker som blir omfattet av bevaringsfondet. 48 av dem ligger i Rogaland, blant andre Jelsa kirke.


Jelsa kirke. Foto: Erling Jensen
Jelsa kirke. Foto: Erling Jensen