Jelsa kirke

Jelsa kirke. Foto: Erling Jensen.
Jelsa kirke. Foto: Erling Jensen.
Tekst: Erling Jensen
Jelsa kirke er en langkirke som sto ferdig bygd i 1647. Kirken som står i Jelsa i Suldal kommune er bygd i tre og har 150 sitteplasser.

Der hvor kirken står i dag har det tidligere vært en liten stav-kirke, denne er nevnt i kilder så tidlig som i 1286. I 1850 skulle kirken bli mer moderne, og den fikk liggende kledning og ble malt hvit både utvendig og innvendig. Heldigvis ble kirken res-taurert tilbake til sin opprinnelige form i 1950-årene. Et grav-kammer fra folkevandringstiden (400–600 e. Kr.) ble avdekket under kirkegårdsmuren i 1970.

Min tipp tipp-tippoldefar Poul Knudsen (1764–1837) var sogne-prest og forligelseskommisær i Jelsa i perioden 1800 til 1837.


Jelsa kirke. Foto: Erling Jensen
Jelsa kirke. Foto: Erling Jensen