Hotel Atlantic

Bildet ble tatt 12. november 2023. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt 12. november 2023. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Hotel Atlantic åpnet 13. mai 1952 som det største og mest moderne hotellet i Stavanger. Hotellet meldte seg inn i fagkjeden Inter Nor Hotels i 1983. I dag heter hotellet Radisson Blu Atlantic Hotel, og adressen er Olav V's gt. 3, 4002 Stavanger.

Etter 2. verdenskrig var det stort behov for et moderne hotell i Stavanger. Sentrale personer i byens næringsliv og Stavanger kommune sto bak etableringen. Tomten ble gitt av Stavanger kommune. Hotellet holdt høy standard med internasjonale kjøkkensjefer og kontinental meny. Den første direk-tøren ved hotellet var Otto Fredrik Borchgrevink.

I spisesalen ble det lagt vekt på stilfull servering og underholdning. Verdensartister som Zarah Lean-der, Josephine Baker og Cliff Richard spilte her. Det ble også arrangert moteoppvisninger, veldelig-hetstilstelninger og temaaftener. I tillegg til at hotellet introduserte byens befolkning for en konti-nental matkultur, bidro det til liberalisering av Stavangers restriktive alkohol- og skjenkepolitikk. Det var på Atlantic siddisene ble kjent med omgangsformene som knyttet seg til et uteliv - fra høytidelig feiring til en halvliter pils på kafeen.

Ettermiddagsteen i spisesalen hver lørdag var i 1950-årene et populært tilbud for byens kvinner. Cafè Alexander, også kalt Alliken (som også var kjælenavnet til Alexander Kielland), ble omtalt som byens viktigste møtested, med streng håndheving av spiseplikt og restriksjoner på alkoholserveringen.

I 1950- og 1960-årene arrangerte Liv Margrethe Rød danseskole for barn i Sal D. The Dansant var samlingssted for unge mennesker søndag ettermiddag fra kl. 17:00 til 19:00. Her var det dans til levende musikk og servering av te og wienerbrød. I dag er hotellets gjester hovedsaklig forretnings-reisende, fritidsreisende og kurs- og konferansedeltakere.

Hotellet var opprinnelig ni etasjer med 105 gjesterom, bygd i betong i 1950-årenes rettlinjede, moder-nistiske formspråk. Hotellet ble påbygd med to nye etasjer i 1969 og hadde da 160 rom. Det ble utvi-det med en ny høyblokk i 1980 mot sør med 88 rom og underjordisk parkeringsanlegg. For å gi plass til utvidelsen ble store deler av Tivolifjellet sprengt vekk.

Atlantic Hall
Konferansesalen Atlantic Hall ble innviet 22. april 1961. Her har det vært arrangert store ball, konser-ter, dansearrangementer og juletrefester. Festsalen er også mye brukt til jubileumsmarkeringer. Atlantic Hall ble tegnet av arkitektene Helge Thams og Sven Nicolaysen. Kåre Gill var byggeleder. Selve hallen er 14,5 meter bred og 30 meter lang.

Hotel Atlantic i 2009. Foto: Erling Jensen.
Hotel Atlantic i 2009. Foto: Erling Jensen.

Pergola Dancing
Diskoteket åpnet på Hotel Atlantic i januar 1971. Det lå i kjelleretasjen og hadde plass til omtrent 100 gjester. I 1973 fikk Pergola utvidet åpningstiden til kl. 03:00. Samtidig skiftet stedet navn til Pergola Night Club.

Restaurant Mortepumpen
Restauranten ble etablert 8. desember 1955. Navnet Mortepumpen fikk restauranten fra Stavangers eneste offentlige vannpumpe, som sto midt på Torget fram til 1866. Innredningen var særpreget, med kopier av husfasader fra Gamle Stavanger i tredjedels størrelse. Det ble kjøpt inn en håndpumpe fra Jæren som ble plassert ved et akvarium med levende fisk. Vannet ble via en lang rørledning pum-pet direkte opp fra Vågen. Restauranten ble nedlagt 1. januar 2009. I Mortepumpen lå også diskote-ket Galeien Disco Club som eksisterte i 1971 og 1972.

Bus Stop Disco
Diskoteket åpnet 30. april 1980 i hotellets nybygg. Lokalet hadde plass til 120 gjester, og aldersgren-sen var 22 år. Midt på gulvet sto en pensjonert rutebuss. 25. oktober 1980 ble en 17 år gammel gutt drept ved utgangen av diskoteket. Hendelsen førte til at styret i Hotel Atlantic bestemte at stedet skulle legges ned.

Alexander Pub
Puben ble etablert 29. april 1984. Tidligere navn var Restaurant Sjøhusloftet (1956–1973) og Restaura-sjonen (1973–1984). Stedet har ca. 100 gjesteplasser.

God stemning på puben i 2009. Foto: Erling Jensen.
God stemning på puben i 2009. Foto: Erling Jensen.

I 2015 ble det bestemt at hotellet skulle bygges om. Det ble et nybygg mellom Atlantic- og St. Olavs-delen. Nybygget inneholder blant annet ny resepsjon og lobby. Arkitekt og byantikvar samarbeidet tett om prosjektet. Ombyggingen ble avsluttet i 2018. Tivolifjellet ble anlagt med bed, trær, busker, plen og benker.

Bildet helt øverst ble tatt 27. mai 1962. Foto: Widerøes flyfotosamling/Stavanger byarkiv.

Mer informasjon om hotellet finner man i boken Skaal Stavanger!

Til hovedsiden