St. Johannes barnekrybbe

Nymansveien 67. Bildet ble tatt i august 1986. Foto: Byantikvaren/Stavanger byarkiv.
Nymansveien 67. Bildet ble tatt i august 1986. Foto: Byantikvaren/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
St. Johannes barnekrybbe i Stavanger ble drevet av St. Johannes menighet og åpnet i 1911 etter initiativ av lærerinne Anna Olsen. 

Kombinasjonen av barnefamilienes ønske om tilsyn og næringslivets behov for tilgang på kvinnelig arbeidskraft, var foranledningen for oppstarten av barnekrybben. Mange av mødrene var forhindret fra å søke arbeid utenfor hjemmet fordi de måtte passe de helt små barna.

Anna Olsen samlet syv damer som ivret for saken, og sammen startet de en kvinneforening. De valgte et styre som i 1911 besluttet å kjøpe Clemetsens hus i Pedersgata 119 for 7500 kroner. Dette huset ble i perioden 1881 til 1891 leid til bruk av St. Johannes barneasyl. I løpet av årenes løp samlet kvinneforeningen inn betydelige beløp til drift av barnekrybben.

23. september 1911 ble lokalene innvidd av styrets formann, sokneprest Johan Peter Lunde. Krybbens formål var at yde hjelp til selvhjelp ved at motta til forpleining små barn for at mødrene kan gå på arbeide. Krybben fikk straks stor søkning, særlig i arbeidssesongene. Da kunne det være opp til 50 barn der.

I årenes løp begynte man å samle midler og se seg om etter et større og bedre skikket hus. Peders-gata 119 ble solgt til Produksjonslaget Samhold for 15 000 kroner, og 30. oktober 1941 flyttet barne-krybben til Nymansveien 67.

Jeg gikk selv i barnehagen, og ble via avisen utpekt som rytter :-) Bildet ble publisert i Rogalands Avis 20. desember 1958. Jeg var da to år og to måneder gammel. Senere ble jeg overført til St. Johannes barneasyl.

I 1951 ble det krav fra helserådet at barnetallet skulle reduseres til 15. Både i 1952 og 1954 kom det forslag fra sosialdepartementet til ominnredning av barnekrybbens lokaler. I desember 1958 ga kom-munen en garanti på et lån på 86 000 kroner til modernisering og ominnredning. Arbeidet ble fullført dette året og huset ga plass til oppholdsrom, kjøkken, isolat, kontor, garderobe og sovesal til barna. I annen etasje ble det beboelsesrom for de ansatte.

I 1960 besto styret av sokneprest Svendsen, Beckton Thorsen, Magne Søndenå, Inga Rønning, Ragna Børresen, Gjertrud Jacobsen, Sølvia Bærheim og Klara Lunde. Styret i kvinneforeningen besto av Inga Rønning, Hedvig Drange, Margit Eriksen og Eli Westlye.

I 2011 ble en av bygningene revet, og ny ble oppført året etter.

St. Johannes barnekrybbe skiftet navn i 2012 og fikk navnet Nymansveien barnehage.

Kilder: St. Johannes Menighet Stavanger gjennom 75 år 1885–1960. Dreyer 1960.
Prest, prost, enkemann, fattigmann: en studie av kirkelig sosialt arbeid fram mot 1914. Knut Aukrust, 1990.
Diverse aviser i Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden