St. Johannes barneasyl

Bildet ble tatt i 1987. Foto: Byantikvaren/Stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt i 1987. Foto: Byantikvaren/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Det som tidligere var St. Johannes barneasyl heter i dag Storhaug åpen barnehage og ligger i Nedre Dalgate 68 i Stavanger. Barneasylet ble drevet av St. Johannes menighet.

Asylet antager børn i en alder fra 21/2 til 7 aar. Det er asylets hensigt at holde dem fra gaten, mens forældrene er paa arbeide og ikke kan tilse dem. De skal paa asylet beskjæftiges med arbeide der kan passe for deres alder. Pikerne skal saasnart det er mulig lære at strikke og sy. Lærerinden skal dernæst saavidt mulig lære dem at synge passende smaasange. Forresten holdes de til at være rolige, lydige og flittige.

Barneasylet ble stiftet i 1881 etter initiativ av prestene A. Aanensen og Chr. Bugge. Det ble åpnet 5. mai 1881 i leide lokaler hos støperimester Gunder Clemetsens hus i Pedersgata 119. Anna Larsen var bestyrerinne, og hennes lønn var 12 kroner pr. måned. Men kort tid etter gikk hun ned i lønn på grunn av asylets økonomiske situasjon. Karen Tønnesen som var kokk fikk 6 kroner pr. måned. 

I 1891 ble dagens bygning i Nedre Dalgate 68 oppført. Tomten ble kjøpt av Carl Petter Nyman for 800 kroner. Bygningen ble tegnet av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff og bygd av Halvor Øgreid. De totale kostnadene var 8676 kroner. Barnesylet ble reist ved hjelp av frivillige gaver og økonomisk støtte fra Stavanger Støberi & Dok og Stavanger Brændevinssamlag. I 1917 fikk barneasylet 2000 kroner i gave av Christian Bjelland. Det hadde også egen kvinneforening som bidro med å sy klær til barna og å arrangere basarer.

Utover 1890-årene lå driften nede i noen år. Framveksten av ny hermetikkindustri og økende behov for kvinnelig arbeidskraft gjorde imidlertid sitt til at virksomheten tok seg opp etter 1907. I 1936 var Elisabeth Aanestad bestyrerinne, og i 1960 Gudrun Solvang. I 1947 endret barneasylet navn til St. Johannes Dagheim/Daghjem. I 2003 ble navnet endret til Storhaug åpen barnehage.

Jeg gikk i barneasylet fra jeg var 21/2 år til jeg begynte på Johannes skole i 1963. Før det gikk jeg i St. Johannes Barnekrybbe i Nymansveien 67 som også ble drevet av St. Johannes menighet.

Bildet ble tatt i asylet rundt 1959.
Bildet ble tatt i asylet rundt 1959.

Kilder: Prest, prost, enkemann, fattigmann: en studie av kirkelig sosialt arbeid fram mot 1914. Knut Aukrust, 1990. Diverse aviser i Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden