Tåkelurfabrikken i Skudeneshavn


I 1879 trådte en ny lov i kraft som bestemte at alle fartøyer større enn 25 bruttotonn skulle ha en mekanisk drevet tåkelur ombord. Før denne tid var bruk av flagg den van-ligste måten å signalisere til andre fartøyer på.

I 1880 oppfant Ole Christian Hansen en hånddrevet tåkelur til bruk på skip. Denne ble kjent verden over som Hansaluren eller også Skudeluren. Hansen tok patent på denne 29. juli 1881. Tåkelurfabrikken ble etablert ved den gamle damp-skipskaien i Skudeneshavn og flyttet senere til Søragadå 53. Fra 1880 til 1960 ble det produsert og eksportert ca. 80 000 manuelle tåkelurer til hele verden.

Hansens tåkelur virker etter samme prinsipp som et orgel. På selve tåkelurfabrikken jobbet det 7-8 menn, i tillegg var det håndverkere i distriktet som leverte tjenester, f. eks. smeden, kobbersmeden og skomakeren. Det ble produsert modeller som var 1,5 meter høye. Tåkeluren var først og fremst bereg-net på seilskutene, men ble også benyttet til varsling av sandstormer, brann, og arbeidssignal for jordarbeidere. Tåke-luren fra Skudeneshavn har reddet mange liv på sjøen, og var påbudt på alle norske fartøyer frem til 1953. Fabrikken produserte også likkister.

Ole Christian Hansen ble født i Hombersund 16. juli 1850. Etter noen år som sjømann bosatte han seg som nærings-drivende i Skudeneshavn i 1874. Han solgte fabrikken i 1917, men de nye eierne drev den frem til 1960. Hansen var ord-fører i periodene 1903–1905, og 1908–1918. I bystyre og formannskap satt han til sammen 35 år. Ole Christian Hansen døde 6. juni 1935.