Tåkelurfabrikken i Skudeneshavn

I 1879 trådte en ny lov i kraft som bestemte at alle fartøyer større enn 25 bruttotonn skulle ha en mekanisk drevet tåkelur ombord. Før denne tid var bruk av flagg den vanligste måten å signalisere til andre fartøyer på.

I 1880 oppfant Ole Christian Hansen en hånddrevet tåkelur til bruk på skip. Denne ble kjent verden over som Hansaluren eller også Skudeluren. Hansen tok patent på denne 29. juli 1881. Tåkelurfabrik-ken ble etablert ved den gamle dampskipskaien i Skudeneshavn og flyttet senere til Søragadå 53. Fra 1880 til 1960 ble det produsert og eksportert ca. 80 000 manuelle tåkelurer til hele verden.

Patent er i Juli Maaned udfærdig for Skipsfører Ole Christian Hansen af Skudenæshavn for 5 Aar paa den af ham angivne Taagelur.
(Stavanger Amtstidende og Adresseavis 13. august 1881.)

Paa Dampkanonbaaden "Sleipners" Togt har fra Carljohansværns Værft været medgivet til at Prøve 5 forskjellige Slags Taageapparater. Efter anstillede Forsøg have vi Undertegnede fundet ubetinget at maatte foretrække den af Hansen i Skudenæshavn patenterede Taagelur. Den har ikke alene det For-trin, at den høres paa en overmaade lang Afstand og giver en ensartet lang Lyd, men udmærker sig tillige ved en simpel og overmaade sindrig og solid Mekanisme, samt ved stor Prisbillighed. Vi ville der-for foreslaa, at denne Taagelur adopteres til Brug for Marinens Skibe. 
Dampkanonbaaden "Sleipner", Carljohansværn. Den 29de Juli 1881.
(Stavanger Amtstidende og Adresseavis 24. august 1881.)

Hansens tåkelur virker etter samme prinsipp som et orgel. På selve tåkelurfabrikken jobbet det syv - åtte menn, i tillegg var det håndverkere i distriktet som leverte tjenester, blant andre smeden, kobbersmeden Rasmus Ellingsen og skomakeren. Det ble produsert modeller som var 1,5 meter høye. Tåkeluren var først og fremst beregnet på seilskutene, men ble også benyttet til varsling av sandstormer, brann, og arbeidssignal for jordarbeidere. Tåkeluren fra Skudeneshavn har reddet mange liv på sjøen, og var påbudt på alle norske fartøyer frem til 1953. Fra 1880 til 1960 produserte tåkelurfabrikken 80 000 tåkelurer som ble solgt til hele verden. I 1917 solgte Hansen tåkelurfabrikken til aksjeselskapet O. C. Hansens etterfølgere. Fabrikken produserte også likkister.

Ole Christian Hansen.
Ole Christian Hansen.

Ole Christian Hansen ble født 16. juli 1850 i Homborsund, et tettsted som ligger omtrent midt mellom Grimstad og Lillesand. Etter noen år som sjømann bosatte han seg som næringsdrivende i Skudenes-havn i 1874. Han solgte fabrikken i 1917, men de nye eierne drev den frem til 1960. Hansen var ordfø-rer i periodene 1903–1905, og 1908–1918. I bystyre og formannskap satt han til sammen 35 år. Ole Christian Hansen døde 6. juni 1935.