Brutt lenke

Alexander L. Kielland-monumentet Brutt lenke. Foto: Erling Jensen.
Alexander L. Kielland-monumentet Brutt lenke. Foto: Erling Jensen.

27. mars 1980 kantret boligplattformen Alexander L. Kielland på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 mennesker omkom i ulykken som er den største ulykken i norsk oljehistorie. Det var et trett-hetsbrudd i et av stagene som førte til at den ene av de fem bæresøylene ble revet løs. Platt-formen kom i ubalanse og veltet. 89 mennesker overlevde ulykken.

Brutt lenke er laget i kobber av Johannes Bloch Hellum og ble avduket 20. mars 1986. Monumen-tet er ca. fire meter høyt og ca. seks meter bredt. Selve avdukingen ble foretatt av H.K.H. Kron-prins Harald, som innledet med å peke på at det ikke er med ensidig glede man tar på seg å av-dekke et minnesmerke som dette, og at den verste arbeidsulykken som har rammet Norge er noe vi alle vil minnes med stor sorg.

Monumentet er plassert ytterst ute ved havet på Smiodden i Kvernevik. Smiodden er Stavangers vestligste punkt. Navnet betyr odden som er smidd ut i havet, den ytterste odden. En gravrøys fra jernalderen og flere fortidsminner er også å finne på det høyeste punktet på Smiodden.

Området har også krigsminner og et rikt fugleliv. Mellom Københavnerbukta og Hammeren er der og en godt synlig grotte, tre meter dyp og to meter høy, som er gravd ut av sjøvann. I tilknytting til monumentet er det sammenhengende friområde, med tursti fra Hafrsfjord bru til Viste i Randaberg kommune.