Holdt & Isachsen

Firmaet ble etablert 1. september 1873 av Hans Christian Weibye Holdt og Isach Schjelbred Isach-sen. De hadde sine kontorer i Nedre Strandgate 3 i Stavanger. De drev med egen befraktning, assuranse, kommisjonsforretning og senere skipsrederi. Både Holdt og Isachsen hadde tidligere vært ansatt i rederiet Ths. S. Falck.

I 1894 var Holdt nederlandsk visekonsul i Stavanger, og i 1906 ble han konsul. Han var også formann i Stavanger Rederiforening. Isachsen var med i formannskapet i Stavanger 1885–1889 og i bystyret 1889–1896. Han representerte Stavanger og Haugesund på Stortinget i periodene 1889–1891 og 1895–1897.

I 1878 kjøpte Holdt & Isachsen sitt første dampskip, Polymnia som ble bygd i 1873. I tiden fram til 1890 anskaffet rederiet åtte dampskip og i neste tiårsperiode ytterligere ni. Etter hvert ble seilskipsflåten avviklet, og Holdt & Isachsen ble et av Stavangers største og mest ekspansive dampskipsrederier.

Holdt & Isachsen innarbeidet en solid posisjon i fruktfarten, og man fikk etter hvert bygd syv spesial-skip ved Stavanger Støberi & Dok, til dels også av Aker mekaniske Verksted. Skipene gikk i fart mellom de vestindiske øyer og USA. Rederiets merke, en hvit stjerne på blå bunn, ble etter hvert vel kjent i de vest-indiske farvann.

Fra januar 1911 ble Isachsens sønn Halfdan Bucher Isachsen kompanjong i firmaet. Hans Holdt og
Isach. S. Isachsen trakk seg ut av rederiet i 1919. Virksomheten fortsatte under firmanavnet Holdt & Isachsens Eftf., ledet av Halfdan B. Isachsen. I 1933 ble de fire gjenværende dampskipene solgt, og firmaets rederivirksomhet ble overført til Stavanger Tankrederi AS. I 1953 ble Stavanger Tankrederi AS oppløst. 

Kilde: Dokken - Historien om Stavanger Støberi & Dok. Erling Jensen. Allmennforlaget 2019.

Til hovesiden